Změny v programu

Změna vyhlášená 26. 7. 2021:
 • Název přednášky P. Stanislava Přibyla v pátek 30. 7. bude Kauzy manželské nulity u církevních soudů.
Změna vyhlášená 8. 7. 2021, oproti programu tištěnému na žlutém papíře a barevnému plakátu:
 • Ve středu 28. 7. se kvůli přípravě divadelního představení posouvají časy odpoledních přednášek:
  • Přednáška prof. Pavla KALINY proběhne od 14:00 do 15:30,
  • přednáška prof. Vladimíra JUSTA se uskuteční od 15:45 do 17:15.
 • Mši sv. v sobotu 31. 7. bude celebrovat P. Jan BYSTRÝ.
Změna vyhlášená 31. 5. 2021, oproti druhé verzi programu distribuované elektronicky a ve zpravodaji CSI 3/2021:
 • V pondělí 26. 7. od 16:45 bude přednášet P. Mgr. Miroslav HEROLD, Lic., SJ, na téma Co nám dnes může nabídnout sv. Ignác?
Změna vyhlášená 30. 4. 2021, oproti první verzi programu distribuované pouze elektronicky:
 • Výměna některých přednášek ve všední dny:
  • Přednáška Mgr. Romana CARDALA, Ph.D., se uskuteční v úterý 27. 7. od 10:45.
  • Přednáška prof. PhDr. Pavla KALINY, CSc., se koná ve středu 28. 7. od 14:30.
  • Přednáška prof. RNDr. Jana KONVALINKY, CSc., proběhne v pátek 30. 7. od 10:45.
 • Výměna dvou přednášek plánovaných na čtvrtek 29. 7.:
  • Přednáška Mgr. Michala ŘOUTILA, Ph.D., proběhne od 10:45.
  • Přednáška p. Dušana MAJERA se koná od 14:30.
Poznámka: Blok změn v programu je vložen na několik stránek a obsah v něm může být novější, než je datum poslední aktualizace uvedené v hlavičce konkrétní stránky.

Na této stránce naleznete přehled jednotlivých pořadů rozdělených do kategorií a s podrobnostmi, které máme k dispozici.

Na zeleně označené pořady a bohoslužby je vstup zdarma.

 • Sobota 24.7.2021
 • so 24.7.
  15:00
  (1,5 h)
  Zahájení 31. AT, mše sv. s kardinálem Dominikem DUKOU, OP
  Sobota 16. týdne v mezidobí.
 • so 24.7.
  16:45
  (1,5 h)
  DUKA Dominik, Mons. ThLic. kardinál, OP
  Pojetí člověka v biblické zvěsti
  Jaroslav DUKA (1943, Hradec Králové) vyrůstal v rodině profesionálního vojáka, který se účastnil zahraničního odboje a v 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty. V roce 1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Další studium mu nebylo umožněno. Pracoval v hradecké továrně ZVÚ a vyučil se strojním zámečníkem. V roce 1965 byl přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 5. ledna 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu a přijal řádové jméno Dominik. 6. ledna 1969 složil časné sliby, 22. června 1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána Trochty a pět let působil v duchovní správě v pohraničí. 7. ledna 1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu. V roce 1975 mu byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak patnáct let jako rýsovač v továrně Škoda Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. Spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval náboženskou činnost mladé dominikánské generace na území Československa. V roce 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě. Za „maření státního dozoru nad církvemi“ byl 15 měsíců vězněn v Plzni-Borech. V roce 1986 byl jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie a byl jím až do roku 1998. 6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým a navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce arcibiskupa Karla Otčenáška. Sv. Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze. Založil Diecézní teologický institut a církevní gymnázium ve Skutči. Dokončil rekonstrukci Nového Adalbertina, v jehož areálu byla vybudována nová Biskupská knihovna. 13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským. Je velkým kancléřem KTF UK Praha. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že bude 18. února 2012 při veřejné konzistoři jmenován kardinálem. Je držitelem řady vyznamenání a uznání. Má významný organizační a autorský podíl na překladu Jeruzalémské bible. V době nesvobody publikoval v samizdatu. Je autorem desítek článků v domácích i zahraničních sbornících, časopisech, odborných i popularizujících, a v denním tisku.
 • so 24.7.
  20:00
  (2,0 h)
  KUTILOVÁ Markéta, LINHART Petr
  Vernisáž výstavy „Poslední zapálí vesnici“ a KONCERT
  Petr LINHART (1962, Kladno) je písničkář, poutník, milovník krajin a jejich příběhů. Svůj žánr nazval landscape folk. Nahrál pět alb (nejnověji Nezvěstní, dále Milostné vzpomínky na Čp.8, Rozhledna, Autobus do Podbořan a Sudéta). Alba Rozhledna a Sudéta byla nominována na žánrovou cenu Anděl. Je členem volného sdružení Osamělí písničkáři. Hudbu a texty nepíše jen pro sebe – spolupracuje nebo spolupracoval s Lenkou Novou, Michalem Horáčkem, Janem Spáleným, Františkem Segradem, Petrem Mikšíčkem, Františkem Stralczynským. Je členem spolku Pod střechou, který oživuje opuštěný mariánský poutní kostel ve Skokách u Žlutic. V roce 1987 spoluzakládal kapelu Majerovy brzdové tabulky, pro kterou napsal písně na pět řadových alb. V letech 1982–1985 byl kytaristou kapely Čp.8. (Životopis Markéty KUTILOVÉ je uveden u její přednášky.)
  Reportérky Markéta Kutilová a Lenka Klicperová sdílely v době útoku Azerbajdžánu na Náhorní Karabach přímo na místech, kam dopadaly bomby, osudy napadených a vyháněných Arménů. Výstava „Poslední zapálí vesnici“ je výběrem fotografií pořízených ve válce o Náhorní Karabach.
 • Neděle 25.7.2021
 • ne 25.7.
  8:00
  (1,0 h)
  LINHART Jan, P. Mgr.
  Mše sv.
  17. neděle v mezidobí.
 • ne 25.7.
  9:30
  (2,0 h)
  LINHART Jan, P. Mgr.
  Dobrodružství ctnosti aneb pár slov o Saturninovi
  Jan LINHART absolvoval studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Do roku 2002 byl duchovním správcem v římskokatolické farnosti v Novém Městě nad Metují, poté spirituálem v Teologickém konviktu v Olomouci. Nyní zastává funkci děkana římskokatolické farnosti ve Skutči, spirituála kněží Královéhradecké diecéze a spirituála Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči.
  Život ve ctnosti není nuda. Může nám být v křesťanském životě v něčem vzorem Saturnin?
 • ne 25.7.
  14:00
  (2,0 h)
  KUTILOVÁ Markéta
  Válka o Náhorní Karabach
  Markéta KUTILOVÁ je novinářka a humanitární pracovnice. Její články a reportáže ze zemí třetího světa publikovala mnohá česká média. Působila jako projektová koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni (Írán, Srí Lanka, Haiti). V Demokratické republice Kongo zakládala projekty na pomoc znásilněným ženám a dětem. V posledních letech se snaží dokumentovat válku v Sýrii nebo migraci z Afriky. Loni na podzim reportovala s kolegyní Lenkou Klicperovou z války o Náhorní Karabach a společně vydaly knihu Poslední zapálí vesnici. Je spoluautorkou televizních reportáží odvysílaných v pořadu Reportéři ČT. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti.
  V září 2020 byl napaden Náhorní Karabach. Ázerbájdžán s podporou Turecka a tisíců džihádistických bojovníků ze Sýrie 44 dní dobýval starobylý domov arménských křesťanů. Více než 100 000 lidí uprchlo před bombardováním z domovů. Arménští muži poslali své rodiny do bezpečí a bojovali na frontě za vlast.
 • ne 25.7.
  16:15
  (2,0 h)
  ŠPILAR Jan, Mgr.
  Otcovství sv. Josefa
  Jan ŠPILAR (1964, Pardubice) se vyučil kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze, kde líčil herce filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. K profesi kadeřníka se vrátil v Přerově, Praze a nakonec zpět v Brně. V roce 1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si zároveň doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Službu jáhna vykonává v Brně v kostele sv. Michala. S manželkou Gitou má tři děti.
  Kadeřník a jáhen Honza Špilar se bude zamýšlet nad naplněním otcovského poslání pěstouna a manžela – svatého Josefa: O Josefově významu v našem duchovním životě. O našem vztahu k Otci na nebi i na zemi a vztahu Boha Otce k nám. O Josefově patronství šťastné smrti a o plnosti života, tedy svatosti.
 • ne 25.7.
  20:00
  (2,0 h)
  TOPOL Jáchym
  Trnová dívka – horor a humor doby kamenné (autorské čtení)
  Jáchym TOPOL (1962, Praha) je syn básníka a dramatika Josefa Topola a Jiřiny Topolové, dcery spisovatele Karla Schulze. Se svojí ženou a dvěma dcerami žije v Praze. Od počátku 80. let působil jako textař a zpěvák skupin Národní třída a Psí vojáci. Je autorem řady knih, básní, písňových textů a filmových scénářů. Získal řadu literárních ocenění doma i v zahraničí. V roce 1987 podepsal Chartu 77, v roce 1988 byl aktivistou skupiny České děti. Roku 1988 byl spolu s Ivanem Lamperem zatčen pro ilegální překročení hranic do Polska a za rozšiřování materiálů nepřátelských socialistickému zřízení; díky amnestii však trestní stíhání nebylo zahájeno. Na jaře 1989 stál spolu s Ivanem Lamperem, Janem Rumlem a Zbyňkem Petráčkem při zrodu politického časopisu Sport, který se po transformaci změnil v Informační servis a během roku 1990 v Respekt. Zde byl Jáchym Topol až do roku 1991 redaktorem. Současně působil do roku 1993 jako šéfredaktor a do roku 1994 jako redaktor Revolver Revue. V období 1994–2005 si zvolil svobodné povolání. Od roku 1996 studoval etnologii na FF UK, studium však nedokončil. V letech 2005–2007 opět pracoval v časopisu Respekt. Rok 2008 strávil na tvůrčím stipendiu v Berlíně. V letech 2009–2011 působil v redakci deníku Lidové noviny, od roku 2011 je programovým ředitelem Knihovny Václava Havla.
 • Pondělí 26.7.2021
 • po 26.7.
  7:30
  (1,0 h)
  VACEK Václav, P.
  Mše sv.
  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
 • po 26.7.
  9:00
  (1,5 h)
  VACEK Václav, P.
  O Janu Rybářovi
  Václav VACEK (1946, Dolní Čermná) je emeritní farář v Letohradě. Jeho otec byl politický vězeň nacistického i komunistického režimu. Vyučil se nástrojařem. Po maturitě začal při zaměstnání studovat strojní fakultu ČVUT. Posléze studoval na CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1975, poté působil ve farnostech královéhradecké diecéze. Před rokem 1989 byl součástí církevního disentu, podílel se v něm na vydávání samizdatu, byl členem sboru poradců kardinála Františka Tomáška. Velký význam ve svém životě přikládá setkáním s osobnostmi podzemní církve, mezi které patřili Josef Zvěřina, Oto Mádr, Jiří Reinsberg, Jan Rybář. V letech 1990–2019 byl farářem v Letohradě. Na konci července 2019 odešel na vlastní žádost do výslužby. Je členem kněžské a pastorační rady Královéhradecké diecéze.
 • po 26.7.
  10:45
  (1,5 h)
  SOBOTKA Pavel, Ing.
  Na cestě k důchodu
  Pavel SOBOTKA (1963, Náchod) vystudoval VŠE Praha (1985). V letech 1991–2000 byl ředitelem pobočky Komerční banky v Náchodě. Dále působil jako ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Náchodě a v současnosti je ekonomem ve zdravotnictví. Zároveň je vedoucím infocentra v Novém Hrádku, kde od roku 1991 žije. Je také aktivní ve veřejném prostoru – je místostarostou městysu Nový Hrádek, zakládajícím členem a v současnosti předsedou správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda a náčelníkem TJ Sokol Nový Hrádek. Je autorem populárně naučné knihy Proč stále nemůžeme dohnat Západ.
  Přednáška o současném důchodovém systému – jak se důchody počítají, jaké typy důchodů existují a kdy na ně je nárok, včetně vysvětlení, co je pro občany před důchodem lepší. Co v současném pojetí důchodů chybí a jak by vypadala reálná důchodová reforma, která by zahrnovala nejen ekonomické, ale i sociální aspekty důchodů a přinesla další možné zdroje, které by se daly do důchodů zapojit.
 • po 26.7.
  15:00
  (1,5 h)
  MÁSLOVÁ Helena, MUDr.
  Antikoncepce v širších souvislostech
  Helena MÁSLOVÁ (1968) vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče. Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Matka tří dětí. Mluví anglicky a francouzsky. Členka České lékařské komory.
  Antikoncepce má vliv na ženu na několika úrovních. Přímo působí na její endokrinní systém tím, že nahrazuje menstruační cyklus lineárními hladinami syntetického estradiolu a gestagenu. To ovlivňuje další fyziologické funkce navázané na reprodukční zdraví, zejména sexuální chování a výběr sexuálního partnera. V rámci provázanosti endokrinní soustavy, nervové soustavy a psychiky má užívání antikoncepce zcela nepopiratelný vliv i na psychické prožívání konzumentky, ovlivňuje její reprodukční strategii a vede k revoluční změně z pasivního přístupu v aktivní – tedy nutnosti se k mateřství odhodlat. Tato nově nabytá svoboda doprovázená velkou zodpovědností vede u řady žen k prokrastinaci až do té míry, že se původní provizorní syntetická neplodnost stává definitivní neplodností. Volbu, zda se chceme nebo nechceme stát matkou, tak nečiníme párkrát za život, ale každý den v okamžiku, kdy si vkládáme antikoncepční pilulku do úst.
 • po 26.7.
  16:45
  (1,5 h)
  HEROLD Miroslav, P. Mgr., Lic., SJ
  Co nám dnes může nabídnout sv. Ignác?
  Miroslav HEROLD (1978, Praha) vstoupil po maturitě na pražském Arcibiskupském gymnáziu (1996) do Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátu v Kolíně přešel do Bratislavy, kde v letech 1998−2000 absolvoval studia filozofie na Teologické fakultě Trnavské univerzity. Tzv. magisterku, tedy období praktické činnosti a zapojení se do života řeholní komunity, strávil v letech 2000−2002 v Praze u kostela sv. Ignáce. Následovala teologická studia na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 2005 byl v hlavním řádovém chrámu Il Gesù v Římě vysvěcen na jáhna. V roce 2006 ho v chrámu sv. Ignáce v Praze vysvětil na kněze pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk. Po vysvěcení se stal kaplanem akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde do té doby působil jako jáhen. V letech 2006−2010 následovala studia dějin umění a církevních dějin opět na římské Gregoriáně. V akademickém roce 2015−2016 zahájil doktorské studium historie na KTF UK v Praze, které úspěšně ukončil v září 2019. Poté odcestoval do irského Dublinu na třetí probaci, kde setrval do května 2020. Dále působil v olomoucké komunitě, než se v září 2020 se přestěhoval do komunity na Velehradě, kde je ustanoven kaplanem farnosti.
  Generální představený jezuitského řádu Alberto Sosa, SJ, vyhlásil jako připomínku 500. výročí konverze sv. Ignáce z Loyoly Rok sv. Ignáce. Jezuita a historik Miroslav Herold se bude zamýšlet nad odkazem tohoto světce.
 • po 26.7.
  20:00
  (1,5 h)
  TYMEL Jiří, BAUDISCH František
  Koncert pro dvoje varhany (děkanský kostel Nové Město nad Metují)
  Jiří TYMEL je ve hře na varhany žákem Martina Matysky. Ve farnosti Nové Město nad Metují zastává funkci ředitele kůru. Spolupracuje s Polyfonním sdružením a je jedním z organizátorů Orlicko-kladského varhanního festivalu. František BAUDISCH se varhanní hře věnuje od roku 2015, a to nejprve na ZUŠ v Novém Městě nad Metují pod vedením Lidmily Urbanové. V roce 2020 zahájil studium u Josefa Rafaji na konzervatoři v Pardubicích. Předtím absolvoval obor Software a multimédia na SPŠ el.it v Dobrušce.
  Od podzimu 2020 jsou na kůru děkanského kostela Nejsvětější Trojice v Novém Městě nad Metují umístěny druhé varhany. V podání novoměstských varhaníků zazní díla J. G. Walthera, C. Francka, L. Viernea, N. Grignyho, M. Regera a dalších.
 • Úterý 27.7.2021
 • út 27.7.
  7:30
  (1,0 h)
  RESCHEL Tomáš, P.
  Mše sv.
  Úterý 17. týdne v mezidobí.
 • út 27.7.
  9:00
  (1,5 h)
  RESCHEL Tomáš, P. ThLic. RNDr., Ph.D.
  Etika ctnosti v díle A. MacIntyrea
  Tomáš RESCHEL (1973, Broumov) maturoval v roce 1992 na gymnáziu v Broumově. Magisterský titul obdržel v roce 1997 na Přírodovědecké fakultě UK v oboru fyzikální chemie. Na Přírodovědecké fakultě UK a Ústavu makromolekulární chemie v roce 2002 obhájil disertační práci. V letech 2002–2007 následovala seminární formace a studium teologie v Olomouci, Praze a Římě. V roce 2007 byl vysvěcen na kněze a působil ve farnostech Hradec Králové I, Červený Kostelec, Broumov, Ústí nad Orlicí a v současnosti v Horní Sloupnici. Od roku 2010 se věnuje doktorskému studiu na teologické fakultě univerzity ve Fribourgu (Švýcarsko).
  Alasdair MacIntyre (1929) je skotský a americký morální a politický filosof, přední představitel komunitarismu a kritik moderních individualistických společností. Jeho nejznámější dílo je Ztráta ctnosti (1981).
 • út 27.7.
  10:45
  (1,5 h)
  CARDAL Roman, Mgr., Ph.D.
  Od demokracie k totalitě (Platon stále aktuální)
  Roman CARDAL (1965) je filozof a teolog. Studoval filozofii a teologii v Praze a na Lateránské univerzitě v Římě a v Boloni. Přednášel dlouhou dobu filozofii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především theodiceou a metafyzikou. Přednáší pro Academii Bohemicu, na vysoké škole CEVRO Institut a spolupracuje s Občanským institutem. Vydal knihy Bůh ve světle filosofie (2005), Identita a diference – Systematický kurz ontologie (2012), Čtyři milníky politické filosofie (2010) a Vybrané otázky z filosofie (2008). Skripta Vybrané otázky z filosofie zpracovávají některé filozofické problémy se zvláštním důrazem na myšlenkovou kvalitu kritičnosti. Tato okolnost je podtržena konfrontací s jejím přímým protipólem – s ideologičností.
 • út 27.7.
  15:00
  (1,5 h)
  PIRK Jan, prof. MUDr., DrSc.
  Pokusy lékařů na sobě pro pokrok medicíny
  Jan PIRK (1948, Praha) je významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu. Studia dokončil v roce 1972 a začal pracovat v nemocnici v Nymburce. Vyhrál konkurz na místo vědeckého aspiranta v IKEMu a od 1. října 1974 zde pracuje. Zabýval se žilními štěpy a v roce 1978 se stal kandidátem lékařských věd, o deset let později získal doktorát. V osmdesátých letech absolvoval stáž ve Spojených státech. V roce 1990 působil v dánském Odense. V roce 1991 se stal přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu, o čtyři roky později pak i přednostou celého Kardiocentra IKEMu. Roku 1991 provedl první transplantaci srdce. V roce 1997 se stal docentem a byl mu udělen titul nejlepšího manažera ve zdravotnictví. V dubnu 2012 jeho tým nahradil českému pacientovi, hasiči Jakubu Halíkovi, srdce dvěma čerpadly. Pacient poté čekal na transplantaci, ale v říjnu téhož roku zemřel na selhání jater a ledvin. Ačkoli se pro něj nepodařilo najít vhodného dárce srdce, léčba tohoto pacienta podle Pirka posunula světovou medicínu. Před českými lékaři obdobný zákrok provedli jen jejich kolegové v americkém Texasu, ale jejich pacient již po týdnu zemřel. Ročně prof. Pirk se svým týmem uskuteční asi 250 operací srdce, dříve to bývalo i 330. Za jeho život jich bylo asi 7000, kromě toho má za sebou přes 300 úspěšných transplantací srdce. Provádí také bezkrevní zákroky, tzn. že operuje bez použití krevní transfuze. Jan Pirk má za sebou mnoho dálkových závodů v běhu i jízdě na běžkách. Sedmkrát běžel maraton, jeho nejlepším výkonem byl čas 3 hodiny a 14 minut. Dále mezi jeho záliby patří historická vozidla – vlastní několik velorexů.
 • út 27.7.
  17:00
  (1,0 h)
  Divadlo Víti MARČÍKA
  Sněhurka (divadlo pro děti i dospělé)
  Divadlo Víti Marčíka bylo založeno ve vesničce Drahotěšice. Potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka atd. V centru zájmu je nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků k navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, které získaly mnoho ocenění na divadelních festivalech v Česku i zahraničí, vznikají také inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě aj.). Víťa Marčík o sobě říká: „Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani scénograf či muzikant a už vůbec ne umělec – to slovo mě dost uráží. Prý jsem ‚zjev z jižních Čech‘. To se mi líbí, i když jsem Moravák. Jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevěříte. Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc přál být ‚komediant Boží‘. Komediant Boha, který nemá tvář ani jméno a o kterém dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny neskutečně miluje.“
 • út 27.7.
  20:00
  (1,5 h)
  Divadlo Víti MARČÍKA
  Labyrint světa (divadelní představení)
  Divadlo Víti Marčíka bylo založeno ve vesničce Drahotěšice. Potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka atd. V centru zájmu je nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků k navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, které získaly mnoho ocenění na divadelních festivalech v Česku i zahraničí, vznikají také inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě aj.). Víťa Marčík o sobě říká: „Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani scénograf či muzikant a už vůbec ne umělec – to slovo mě dost uráží. Prý jsem ‚zjev z jižních Čech‘. To se mi líbí, i když jsem Moravák. Jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevěříte. Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc přál být ‚komediant Boží‘. Komediant Boha, který nemá tvář ani jméno a o kterém dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny neskutečně miluje.“
  Scénář: na motivy Jan Ámose Komenského upravil Vítězslav Marčík Režie, hudba, hraje: Vítězslav Marčík Scéna a loutky: Eva Marčíková, Vítězslav Marčík, Pavel Krejčí Inscenace vzniká po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. „Myslím, že co je smyslem života, si musí najít každý sám… Důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím ani mně! Když jsem já v tom věku byl, v kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti.“
 • Středa 28.7.2021
 • st 28.7.
  7:30
  (1,0 h)
  HERYÁN Ladislav, P.,SDB
  Mše sv.
  Středa 17. týdne v mezidobí.
 • st 28.7.
  9:00
  (1,5 h)
  HERYÁN Ladislav, P. Dr. Ing. Th.D., SDB
  Božský tanec Richarda Rohra
  Ladislav HERYÁN (1960, Petřvald u Nového Jičína) vystudoval stavební průmyslovku v Ostravě, kde poznal salesiány, a v 17 letech začal tajně studovat filozofii, aby se mohl stát tajným salesiánským knězem. Salesiánem se stal v létě 1981 po druhém ročníku Stavební fakulty VUT v Brně. Stal se inženýrem a po vojně pracoval ještě 3 roky v Brně v panelárně. Při tom všem pokračoval v tajném studiu teologie. V srpnu 1987 emigroval do Říma. Postgraduálně vystudoval biblistiku na Papežském biblickém institutu Biblicum a po 10 letech se vrátil do vlasti. V Českých Budějovicích učil 5 let na Teologické fakultě Jihočeské univerzity Nový zákon a řečtinu, byl ředitelem studentské komunity a duchovně spravoval jednu z budějovických farností. Od září 2002 žije v Praze. Přednáší na VOŠ Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě UK. Bývá označován za pastora undergroundu, kázal při pohřbu Ivana M. Jirouse v Kostelním Vydří 19. listopadu 2011 a vedl též rozloučení s Filipem Topolem 26. června 2013.
 • st 28.7.
  10:45
  (1,5 h)
  MACHULA Tomáš, prof. Ing. Mgr., Ph.D., Th.D., Dr.
  Biblické základy přirozeného zákona
  Tomáš MACHULA (1971, Kyjov) je katolický teolog a filosof, bývalý rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2016–2020) a člen Laických sdružení svatého Dominika. Studoval na VŠCHT v Praze na fakultě životního prostředí. Po roce 1989 se věnoval studiu filosofie na Filosofické fakultě UK, které zakončil v roce 2006 vědeckým doktorátem. V roce 2008 dosáhl vědeckého doktorátu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V roce 2010 habilitoval na Filosofické fakultě Univerzity Palackého a získal docenturu. Od té doby působí jako docent na katedře filosofie a religionistiky TF JU. Zde přednáší filosofickou antropologii, filosofickou etiku a středověkou filosofii. Dále je samostatným vědeckým pracovníkem na Filosofickém ústavu AV ČR. Ve své badatelské činnosti se věnuje filosofii a teologii středověké a novověké scholastiky, z velké části je zaměřený na Tomáše Akvinského. V systematické oblasti je středem jeho zájmu především etika ctností a filosofie člověka. Je autorem řady odborných publikací a článků. Je ženatý a je otcem tři děti.
 • st 28.7.
  14:00
  (1,5 h)
  KALINA Pavel, prof. PhDr., CSc.
  Jak pandemie utvářely naše města
  Pavel KALINA (1965, Praha) vystudoval estetiku a dějiny umění na FF UK. Poté interní aspirantura (doktorské studium) na FF UK, v letech 1993–94 studium dějin umění na Central European University v Praze. V letech 1994–2001 byl odborným asistentem na Fakultě architektury (FA) ČVUT a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Roku 2001 jmenován docentem pro dějiny architektury na FA ČVUT a v roce 2009 profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na FA ČVUT. V roce 2013 vyšla jeho kniha Umění a mystika a v roce 2019 vydal knihu Hluboké město.
 • st 28.7.
  15:45
  (1,5 h)
  JUST Vladimír, prof. PhDr., CSc.
  Havel dramatik, Havel myslitel
  Vladimír JUST (1946) je divadelní a mediální kritik, teatrolog a vysokoškolský pedagog, šéfredaktor Divadelní revue, člen PEN-klubu a Teatrologické společnosti, laureát Ceny F. X. Šaldy za uměleckou kritiku, autor řady knižních publikací, mj. Proměny malých scén; Klaunovy rozpravy; Z dílny malých scén; Paradoxy krále komiků; Věc: Vlasta Burian; Mystérium smíchu atd.
 • st 28.7.
  20:00
  (1,5 h)
  Divadlo JEDL
  Vše mé je tvé (divadelní představení)
  „Vždyť všechno mé je tvé a všechno tvé je mé a ty a já jedno jsme.“ Jan a Marie Zahradníčkovi byli manželé 15 let, z nichž byl on 9 roků vězněn v komunistickém lágru. Po jeho zatčení v roce 1951 byla Marie s jejich třemi dětmi vystěhována z bytu a skončila na státním statku bez vody, elektřiny a topení. Když byl vězněn, jejich dvě dcery zemřely na otravu houbami. Byl propuštěn na pohřeb s tím, že už se nemusí vracet, ale pak jej stejně odvezli zpět do vězení. Marie přesto stihla počtvrté otěhotnět. Své 4. dítě viděl Jan až v jeho třech letech. Čtyři měsíce nato zemřel. Devět let manželství na dálku, devět let dopisního otcovství, devět let lásky přes papír. A mezi řádky všechen ten existenční shon, bolest i smíření. Inscenace vznikla ke 115. výročí básníkova narození. Za její režii získal Jan Nebeský nominaci na Cenu Divadelních novin. Nominován byl i Saša Rašilov za roli básníka Zahradníčka. V Cenách divadelní kritiky vyhrála Lucie Trmíková za roli Marie v kategorii ženský herecký výkon roku a Saša Rašilov byl za ztvárnění básníka nominován na mužský herecký výkon roku. Podle poroty šlo o inscenaci roku 2020. Scénář: Lucie Trmíková Režie a scéna: Jan Nebeský Hudba: Matouš Hejl Kostýmy: Petra Vlachynská Hrají: Saša Rašilov a Lucie Trmíková Na trubku doprovází: Ladislav Kozderka Délka představení: 1 hodina bez přestávky
 • Čtvrtek 29.7.2021
 • čt 29.7.
  7:30
  (1,0 h)
  RYŠKA Leoš, P., SDB
  Mše sv.
  Památka sv. Marty.
 • čt 29.7.
  9:00
  (1,5 h)
  RYŠKA Leoš, P., SDB
  Zázraky v pralese
  Leoš RYŠKA (1963, Frýdek-Místek) je kněz, salesián, režisér a filmový producent. Společně s Martinem Holíkem založil TV Noe, v níž je ředitelem. Spravuje římskokatolickou farnost Heřmanice. Vystudoval Teologickou fakultu v Litoměřicích a v roce 1989 byl vysvěcen na kněze. V roce 1995 úspěšně dovršil studium na VOŠ filmové ve Zlíně. Několikrát absolvoval stáž v Telepace Italia. Založil společnost Telepace, která se zabývá výrobou dokumentů a vzdělávacích pořadů. Jako režisér, kameraman a střihač podnikl řadu misijních cest do chudých afrických oblastí – Ugandy, Malawi, Zambie, ale také Oceánie – Papuy Nové Guiney, Indie nebo do Latinské Ameriky – Ekvádoru a Paraguaye. Podílí se také na misijních výpravách a jejich dokumentaci, např. do Papuy Nové Guiney společně s Filipem Breindlem a s P. Jiřím Šlégrem. Získal mnoho ocenění na různých festivalech a přehlídkách. Je pravidelným porotcem na festivalu dětského filmu v Ostrově nad Ohří. Kromě režijní a manažerské práce v TV Noe celebruje mše svaté, přímo přenášené televizí Noe.
  Misijní činnost v Paraguayi – zemi postižené chudobou, rozpadem rodiny, drogovou zločinností a prostitucí.
 • čt 29.7.
  10:45
  (1,5 h)
  ŘOUTIL Michal, Mgr., Ph.D.
  Nevěřící, odejděte!
  Michal ŘOUTIL (1973) působí na Ústavu východoevropských studií FF UK, kde se specializuje na ruskou středověkou kulturu, dějiny a kulturu staroobřadectví a problematiku ruského církevního rozkolu 17. století. Věnuje se rovněž studiu křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské genocidě. Působí jako překladatel, editor a odpovědný redaktor. Autorsky se podílel na knize Katastrofa křesťanů a je autorem knihy Nevěřící, odejděte!
  Současné pronásledování křesťanů ve vybraných zemích Blízkého východu a Afriky.
 • čt 29.7.
  14:30
  (1,5 h)
  MAJER Dušan
  Poprvé na kometě
  Dušan MAJER (1987, Jihlava) je odborník na kosmonautiku. Po maturitě na všeobecném soukromém gymnáziu AD FONTES vstoupil do regionální televize, kde několik let pracoval jako redaktor. Ve volném čase se věnoval kosmonautice. Postupně zjistil, že jej baví o tomto tématu nejen číst, ale že mnohem zajímavější je předávat tyto informace dál. V roce 2009 zveřejnil na internetu své první video o kosmonautice a založil diskusní fórum o tomto oboru, které se postupem času rozrostlo o další služby a vznikl specializovaný zpravodajský portál kosmonautix.cz. Je autorem pořadu Dobývání vesmíru (Stream.cz). Nasbíral již několik cen od Akademie věd za popularizaci vědy.
  Evropská sonda Rosetta dosáhla hned několika prvenství. V této přednášce si zopakujeme celou mimořádně úspěšnou misi a zaměříme se i na objevy, které sonda zjistila.
 • čt 29.7.
  16:15
  (1,5 h)
  SLAVÍČEK Petr, prof. RNDr. Bc., Ph.D.
  Věda o vědě – co ví vědci na vědce
  Petr SLAVÍČEK (1976, Olomouc) vystudoval v letech 1994–1999 obor fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Doktorské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze pod vedením školitele prof. Pavla Jungwirtha. V roce 2015 získal titul bakalář na KTF UK. Působí jako profesor fyzikální chemie na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze, kde se zabývá teoretickou chemií, radiační chemií a fotochemií. Od roku 2020 vede Ústav fyzikální chemie VŠCHT. Roku 2016 dostal cenu Neuron. Je členem Učené společnosti ČR a redakční rady časopisu Vesmír. Dlouhodobě se věnuje práci s nadanými středoškolskými studenty v rámci chemické olympiády a přípravných letních soustředění na Běstvině.
 • čt 29.7.
  20:00
  (2,0 h)
  MERTA, HRUBÝ, FENCL
  Koncert folkového tria (informace)
  (Všechny informace naleznete na samostatné stránce.)
 • Pátek 30.7.2021
 • pá 30.7.
  7:30
  (1,0 h)
  PŘIBYL Stanislav, P. doc. JUDr., Ph.D., JCD., Th.D.
  Mše sv.
  Pátek 17. týdne v mezidobí.
 • pá 30.7.
  9:00
  (1,5 h)
  PŘIBYL Stanislav, P. doc. JUDr., Ph.D., JCD., Th.D.
  Kauzy manželské nulity u církevních soudů
  Stanislav PŘIBYL (1966, Praha) je katolický kněz, vysokoškolský pedagog a teolog, vědecký pracovník, odborník na církevní právo a autor řady publikací. Studoval na Právnické fakultě UK (1985–1989) a pokračoval studiem filosofie na pražské Teologické fakultě UK. Odtud se přesunul do Říma ke studiu teologie na Filosofické a teologické fakultě na Papežské lateránské univerzitě. V roce 1995 přijal jáhenské svěcení a v roce 1996 byl vysvěcen na kněze pražské arcidiecéze. V letech 1998–2002 pokračoval opět ve studiích na pražské Právnické fakultě UK a po jejich dokončení se stal doktorem práv. Na téže fakultě a ve stejném období studoval zároveň v oboru dějiny, filosofie, sociologie a teorie práva. Od roku 1998 ještě rozšířil svůj obzor studiem ve Vatikánu na Fakultě kanonického práva Papežské Lateránské univerzity a nabyl titulu doktora kanonického práva. V roce 2011 habilitoval na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě prací Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989. Dne 21. června 2016 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích úspěšně obhájil disertační práci Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi a získal titul Th.D. Široká je jeho právní praxe i pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. Od července 2016 je rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově.
 • pá 30.7.
  10:45
  (1,5 h)
  KONVALINKA Jan, prof. RNDr., CSc.
  Od HIV ke covidu: co jsme si odnesli a co nám to vzalo
  Jan KONVALINKA (1963, Chomutov) je biochemik, vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (ÚOCHB) a od roku 2014 též prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum. V badatelské činnosti se zabývá zejména proteázami retrovirů a neuropeptidázami. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1987–1991 absolvoval postgraduální studium na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Následovaly stáže na Birkberk College v Londýně, na University of Cardiff, v Heidelbergu a v Hamburku. Je členem vědeckých společností včetně Učené společnosti České republiky. Vede vědeckou skupinu na ÚOCHB (témata: syntéza peptidů, proteinové inženýrství, biochemie retrovirů) a pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech. V roce 2014 se stal prorektorem pro vědu a výzkum na Univerzitě Karlově. Působí jako garant vědecké rady oboru chemie Nadačního fondu Neuron. V roce 2020 se během pandemie covidu-19 postavil do čela akademické iniciativy, v jejímž rámci by měly české univerzity a Akademie věd pomáhat s testováním na tento virus. V prosinci 2020 jej prezident republiky Miloš Zeman jmenoval profesorem pro obor biochemie.
 • pá 30.7.
  14:30
  (1,5 h)
  DANĚK Petr, prof. PhDr., Ph.D.
  Michnova Loutna česká – výjimečné dílo hudebního baroka
  Petr DANĚK (1957, Praha) je český muzikolog, pedagog, interpret, dramaturg a manažer. Vystudoval hudební vědu na FF UK v Praze. Poté pracoval v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, na Ministerstvu kultury ČR (1990–91), na Filozofické fakultě UK (1991–1993 a od 1997 dosud), jako člen výboru a dramaturg na festivalu Pražské jaro (1993–1996). Na hudební fakultě AMU spoluvytvářel obor hudební management (1993–1998). V letech 1991–1993 a 1997–2014 přednášel v Ústavu hudební vědy UK FF v Praze. Nyní působí na VŠMU v Bratislavě, kde přednáší dějiny hudby, hudební management a dramaturgii, a metodologii hudební vědy. Současně je od roku 2018 profesorem pražské HAMU. Od roku 2019 do prosince 2020 byl členem oddělení muzikologie Ústavu dějin umění AV ČR. Je vedoucím souborů Duodena cantitans (1983–2001), Capella Rudolphina a Octopus pragensis, jež se zabývají interpretací hudby renesance, raného baroka a současnosti. V letech 2006–2012 působil jako programový ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Napsal a vydal řadu studií a článků v odborném tisku doma i v zahraničí. Je koordinátorem mezinárodního projektu Musica Rudolphina. V letech 1988–1991 byl výkonným redaktorem časopisu Hudební věda. Je mezinárodně uznávaným specialistou na hudební kulturu rudolfínské Prahy a dějiny hudebního tisku.
  Loutna česká Adama Václava Michny z roku 1653 je pravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka. Po celých tři sta let byla Loutna provozována bez houslového ritornelu, který se ale povedlo najít ve slánském muzeu muzikologovi prof. Petru Daňkovi.
 • pá 30.7.
  16:15
  (2,0 h)
  HÖSCHL Cyril, prof. MUDr., DrSc., FRCPsych.
  Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání
  Cyril HÖSCHL (1949, Praha) je psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství. Již na fakultě pracoval dva roky v biochemickém ústavu u profesora Jana Štěpána, jednoho ze zakladatelů české osteologie. Psychiatrii se původně nechtěl věnovat, uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci (CSc.) z oboru neuroendokrinologie. Roku 1988 ukončil habilitační řízení (doc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy. Byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty UK (1990–97) a v období 1997–2003 zde působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie.
 • pá 30.7.
  20:00
  (1,5 h)
  Ensemble Inégal
  A.V. Michna z Otradovic: Loutna česká (děkanský kostel Nové Město nad Metují) (informace)
  (Všechny informace naleznete na samostatné stránce.)
 • Sobota 31.7.2021
 • so 31.7.
  8:00
  (1,0 h)
  BYSTRÝ Jan, P.
  Mše sv.
  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
 • so 31.7.
  9:30
  (2,0 h)
  ROYT Jan, prof. PhDr. Ing., Ph.D., DSc.
  Ikonografie Kristova dětství a Klanění třech králů
  Jan ROYT (1955) stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizace Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Byl spoluautorem řady mezinárodních i domácích výstavních projektů. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost.
 • so 31.7.
  14:00
  (2,0 h)
  TOMSKÝ Alexander, prof.
  Šílenství davů – gender, rasa a identita
  Alexander TOMSKÝ (1947, Frýdlant) je politolog, nakladatel a překladatel. Po studiích mezinárodních vztahů na London School of Economics a tomistické filosofie na The London Institute of Education pracoval jako politolog v ústavu Keston College, kde se specializoval na výzkum církve a státu, státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě (1980–1986). Je profesorem sovětologie a evropských politických dějin. Působil jako šéfredaktor exilového nakladatelství Rozmluvy a konzervativního časopisu Rozmluvy (1981–1990). V letech 1986–90 byl nakladatelem a ředitelem mezinárodní charitativní organizace ACN. Po návratu do Prahy působil jako soukromý nakladatel (Rozmluvy 1990–94). Následně byl ředitelem nakladatelství Academia, nakladatelství Národního divadla a Leda/Rozmluvy. Přednášel na New York University v Praze. Přeložil, vybral a sestavil výbory epigramů a paradoxů zejména G. K. Chestertona a Oscara Wilda. Překládá také knihy Douglase Murrayho.
  Douglas Murray v nové knize Šílenství davů zkoumá nejrozporuplnější otázky 21. století: sexualitu, pohlaví, technologii a rasu. Odkrývá nové kulturní války, které se odehrávají na pracovištích, univerzitách, ve školách a domovech ve jménu sociální spravedlnosti, politiky identity a „intersekcionality“. Žijeme v postmoderní éře, ve které se zhroutily velké příběhy náboženství a politické ideologie. Jejich místo zaujala touha napravit skutečné i domnělé křivdy.
 • so 31.7.
  16:15
  (2,0 h)
  HOLEČEK Marek „Maara“
  Dotknout se nebe
  Marek „Maara“ HOLEČEK (1974) je horolezec, cestovatel, filmový dokumentarista, spisovatel, fotograf…, který se zabývá objevováním nových výstupových směrů v nejvyšších horách světa. Marek Holeček leze od svých pěti let a podle svých slov se snaží vylézt vše, co vyrostlo od výše jednoho metru nad hladinou moře až po himálajské obry. Odmítá zažitou představu, že vrcholem veškerého horolezeckého snažení je dosažení co nejvyšší nadmořské výšky. Stejně důležitými se také staly obtížnost výstupu a styl, jakým se k vrcholu dostane. I přes rozdílné cíle (např. velké stěny, ledové a sněhové kopce nebo koktejl všeho dohromady – takzvané mixy) mají podle něj výpravy do hor společného jmenovatele: „Vyhledávat náročné lezecké terény v maximálním počtu dvou, nanejvýš tří lidí a nést s sebou akorát to, co naše záda unesou. A pokud štěstí dá své svolení, tak vznikne i nová cesta.“
  V květnu letošního roku Maara s kolegou Radkem Grohem otevřel novou cestu západní stěnou himalájské Baruntse (7 129 m). Výstup se vinou prudkého zhoršení počasí stal zápasem o přežití.
 • so 31.7.
  20:00
  (2,0 h)
  táborák
  Volný večer se společným posezením u táborového ohně má být pro všechny účastníky Akademických týdnů zejména příležitostí k neformálnímu setkání mezi sebou navzájem.
 • Neděle 1.8.2021
 • ne 1.8.
  8:00
  (1,0 h)
  HOFFMANN Tomáš, P.
  Mše sv.
  18. neděle v mezidobí.
 • ne 1.8.
  9:30
  (1,5 h)
  VÁŇA Petr, ak. soch.
  Příběhy soch
  Petr VÁŇA (1965, Praha) vstoupil do sochařského ateliéru ve třinácti letech. Nejdříve jako žák sochaře Jiřího Saiferta a potom sochaře Jindřicha Severy. Studoval obor sochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole kamenické v Hořicích. Roku 1984 diplomoval na pražské AVU. Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty. Realizoval řadu kopií barokních soch (sousoší Vzkříšení Krista v pražské Loretě, čtyři sochy evangelistů na průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze). Od roku 1997 pracoval na obnově staroměstského Mariánského sloupu. Svá díla vystavuje na individuálních i kolektivních výstavách. Jeho sochy jsou realizovány v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vitirchianu a na mnoha místech České republiky. Zúčastnil se několika sympozií. Je organizátorem Sochařského sympozia Cesta mramoru v Dobřichovicích. Jeho další zajímavé projekty jsou například Mezinárodní sochařská skupina Five sculptors nebo projekt Jižní ateliér.
  Každá socha v sobě nese příběh, který je také duchovním příběhem jejího tvůrce a zároveň se stává i příběhem diváka, na kterého socha působí.
 • ne 1.8.
  11:15
  (1,5 h)
  STEHLÍK Eduard, plk. gšt. v záloze PhDr., Ph.D., MBA
  Lidice – příběh české vsi
  Eduard STEHLÍK (1965) je vojenský historik a spisovatel, bývalý zástupce ředitele Vojenského historického ústavu, první náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů a ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany. Od roku 2020 je ředitelem Památníku Lidice. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor ruština – dějepis). Svou odbornou práci zaměřil na novodobé vojenské dějiny Československa a České republiky, zejména období let 1914–1956. V letech 1989–2012 byl zaměstnancem Vojenského historického ústavu v Praze, od roku 1992 jako voják z povolání. Stal se členem a později předsedou vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Působí také jako pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.