Prohlédněte si v klidu seznam nahrávek a vyberte si z bohaté nabídky přednášejících i témat. Nahrávky mohou posloužit také jako milý dárek pro Vaše blízké a přátele.

Záznam jednotlivých přednášek zajišťujeme vlastními silami, od 14. ročníku digitálně. Starší nahrávky od 3. ročníku byly digitalizovány dodatečně. Každoročně přibývá cca 90 hod. záznamu.

R Číslo Autor Název Délka/h. Cena/Kč P*
3 23 Míček L., PhDr., CSc. Psychologie odpuštění 1,5 90
3 25 Filipcová, Dr. Hana Grafologie 1,5 90
3 26 Knittl J., P., Radovi, manželé Mše sv., koncert manž. Radovi 1,5 90
3 27 Holeček, P., Jind, O.M. Masarykovy představy o husitství 1,5 90
3 28 Otčenášek, Mons. ThLic. Mše svatá a diskuse 1,5 90
3 29 Vlček Josef Političtí vězni 1,5 90
3 30 Fischer, Pavel Dr. Sociální nauka církve 1,5 90
3 31 Neuwirth V., Dr. Česko – německé vztahy 1,5 90
3 32 Kolmanová J., Doc. Klavírní recitál 1,5 90
3 33 Brabec Ladislav O mučení Přemysla Coufala 1,5 90
3 34 Tošovský, MUDr. Potrat – nikdy, O Dr. Zahradníčkovi 2,0 100
3 35 Čemusová Marie Homeopatie 1,5 90
3 36 Pavlíček Jaroslav Nelson Island 1,5 90
3 37 Klener Vl., Prof., CSc. Ochrana zdraví před zářením 1,5 90
3 38 Macků Božena, Dr. Život farního společenství 1,5 90
3 39 Gajdošová M. Fr.Mariac – Do strašného pořádku světa 1,0 40
3 40 Eben Petr Varhanní improvizace 3,0 120
3 41 Růtová Věra Hrozba Islámu 1,5 90
3 42 Matějček Z., PhDr. Jak s dětmi 3,0 120
3 43 Lukeš František, P. Co život dal 1,5 90
3 44 Vacek, P. Mše svatá 1,0 40
3 45 Rolečková Eva Mluvčí min. kultury – žurnalistika 1,5 90
3 46 Šumníková Jana Klavírní koncert 1,0 40
3 47 Duka Dominik, P. Řády v Evropě 1,5 90
3 48 Balcar B., Ing. Zamyšlení nad způsoby života 1,5 90
3 49 Šikula J., Dr. Ing. Logika existence na Zemi 1,5 90
3 50 Matejsek Jaroslav Malé stromy pro malé zahrádky 1,0 40
3 51 Kaňa Jiří, P. Mše svatá 1,0 40
3 54 Krátký St. P. Mše svatá + svědectví tajně svěceného biskupa 1,5 90
3 55 Šolle, PhDr., CSc. Počátky křesťanství v našich zemích 1,0 40
3 56 Holý, Doc. Rituál, mýtus zjevení 1,5 90
3 57 Marek, P. Církev bratrská 1,0 40
3 58 Lochmann J., Prof. Církev českobratrská evangelická 2,0 100
3 59 Böhm Václav Církev českosloslovenská husitská 1,5 90
3 60 Koval Libor, P. Mše svatá – řeckokatolický ritus 1,5 90
3 61 Šik Ondřej, Ing. Sociální činnost CČSH 1,0 40
3 62 Pokorný Pavel, P. Postoje a názory k dnešku 1,0 40
3 63 Fiala Miloslav, P. Mše sv. a beseda 1,5 90
3 64 Cardal Roman Filosof.úvaha – člověk a příroda 1,5 90
3 65 Sehnal, Doc. PhDr., CSc. Problém kancionálu 1,5 90
3 66 Hejl Zd., MUDr. Bráníme život 1,5 90
3 67 Fetters A. Karel Čapek 1,0 40
3 68 Dolejší, Dr. Rakovina 1,5 90
3 69 Malý Václav, P. Mše svatá + diskuse na aktuální téma 3,0 120
3 70 Slavotínek Jan, Dr. Humanistický universalismus u Antoine de Saint Exupéryho 2,5 110
3 71 Zeman, P. Opraem Mše svatá + diskuse o církev. otázkách 1,0 40
3 73 Kuneš Pavel, P. Co má člověk ze spásy 1,5 90
3 74 Knittl, P. Mše svatá 1,5 90
3 75 Hájek J. Věda a víra 1,5 90
3 76 Mlejnek Vlad. Metody apoštolátu dětí, zpěvy 1,5 90
3 78 Kulatý stůl Diskuse 1,0 40
3 79 Knittl, P. Vánoční promluvy 1,0 40
3 81 Knittl, P. O víře 1,0 40
4 82 Kindler, Dr. Byzantská hudba – koncert + výklad 1,5 90
4 83 Škarvada, o. b. Mládež u nás a v cizině 1,5 90
4 84 Lochman, Prof. ThDr. D.D. Druhá tvář svobody 1,5 90
4 86 Hoffmanová A. Práce s mládeží za totality 1,5 90
4 87 Prekopová, Dr. Phil. Vývojové poruchy u dětí 3,0 120
4 88 Duka, P. ThLic., OP Mše sv. + Bible v církvi 1,5 90
4 89 Matějček, Prof. Co poradí psycholog mladým rodičům 1,5 90
4 90 Kašparů, MUDr. a další Potraty, mládež, sex (kulatý stůl) 2,5 110
4 91 Rejl D. Křesťan v USA 1,5 90
4 92 Koval, P. Křesťan v Rusku 1,5 90
4 93 Rolečková E. Ministerstvo kultury – diskuse 1,5 90
4 95 Malý, P., Zeman, P. Mše sv. + Problémy ve farnostech, reinkarnace – diskuse 1,5 90
4 96 Klener, Prof. Molekulární biologie a genové inženýrství 1,5 90
4 97 Tošovský, Prof. Počátky chirurgie v Čechách 1,5 90
4 98 Holý, Doc. Panestetizace a estetická likvidace 1,5 90
4 100 Otřísal M. Lze svěřit evangelium sdělovacím prostředkům? 1,5 90
4 101 Fetters A. Naše paní B. Němcová 1,5 90
4 102 Tělupilová, MUDr. Krizové vztahy v rodině 1,5 90
4 103 Tretera, P. Doc., OP Církevní právo 1,5 90
4 104 Rybář, P., SJ Poslušnost v církvi 1,5 90
4 105 Lukeš P. Mládež a umění 1,5 90
4 106 Vašina, P. Církev, tradice – diskuse 1,5 90
5 122 Grygar, RNDr. Věda, víra, pověra, pavěda; kosmické katastrofy 3,0 120
5 123 Ekumenický kulatý stůl 1,5 90
5 124 Lochman, Prof. ThDr. D.D. Přemysl Pitter – příklad křesťana 1,5 90
5 125 Tretera, P. Doc., OP Postavení laiků v církvi 3,0 120
5 126 Holý, Doc. Duchovní princip umění a potřeba mysteria 1,5 90
5 127 Holeček, Dr. Pauláni 1,0 40
5 128 Tretera, P. Doc., OP Redemptoristé 1,0 40
5 129 Rybář, P., SJ Tovaryšstvo Ježíšovo 1,0 40
5 130 Sestry Vincentky 1,0 40
5 131 Zeman, P. Opraem Premonstráti 1,0 40
5 132 Pavela, Ing. Diskuse k současným problémům 1,5 90
5 133 Tondr, L. Drogy a jejich nebezpečí 1,5 90
5 134 Kašparů, MUDr. a další Příprava na manželství + kulatý stůl 3,0 120
5 135 Tretera, P. Doc., OP Historická fakta o majetku církví 1,5 90
5 136 Musil, RNDr., Životní hodnoty a ekologie, Záchrana Krkonoš 3,0 120
5 137 Klener, Prof. Ochrana zdraví před zářením 1,5 90
5 138 Šik, Ing. Diakonie v Úpici 1,5 90
5 139 Veith, P. Koncert 1,5 90
5 140 Koval, P. Východní obřad 1,5 90
5 141 Sokol, Dr. Význam některých náboženských gest 1,5 90
5 142 Minas Tirith Koncert 1,0 40
5 143 Nedělní umělecký program 1,5 90
5 144 Koval, P. Tisíc let křesťanství na Ukrajině 1,5 90
5 145 Beránek, Mgr. AD – na ostří nože 1,5 90
5 146 Sokol, Dr. Filosofie dějin 1,5 90
5 147 Lukavský R. Pásmo veršů 1,5 90
5 148 Koval, P. Zážitky z ciziny 1,0 40
5 149 Míček, Prof. Výběr životního partnera 1,5 90
5 150 Otřísal M. Účinky sdělovacích prostředků 1,5 90
5 151 Prekopová, Dr. Phil. Děti jsou hosté 3,0 120
6 161 Zahájení 6. AT + mše sv (o. biskup) 1,5 90
6 162 Radovi manželé Zahajovací koncert (sestřih) 1,5 90
6 163 Kejdana, P. Mše sv. 1,0 40
6 164 Kejdana, P. Společnost – vězení – odpovědnost 1,5 90
6 165 Dobroruka, Dr. Ing. Nerozumní a rozumní tvorové (etologie) 1,5 90
6 166 Rýc, MUDr. Podstata, způsoby a problémy homeopatie 2,0 100
6 167 Lochman, Prof. ThDr. D.D. Křesťanská perspektiva smysluplného života 1,5 90
6 169 Kindler, Dr. Křesťan a počítače 1,5 90
6 170 Vojtíšek, Dr. Přehled jednotlivých sekt 1,5 90
6 171 Rybář, P., SJ Reinkarnace? 1,5 90
6 172 Štampach, P. ThDr. Co je a co není sekta 2,0 100
6 173 Štampach, P. ThDr. Mše sv. 1,0 40
6 174 Plšek, P. Jak jsem se setkal s Romy 1,0 40
6 175 Štampach, P. ThDr. Sektářství – nebezpečí mimo nás nebo v nás? 2,0 100
6 176 Holý, Doc., Petrak I. Grafika (přednáška k výstavě) 1,5 90
6 177 Doležalová, PhDr. Judaismus a křesťanství 1,5 90
6 178 ŠalMíJá Koncert 1,5 90
6 179 Plšek, P. Mše sv. 1,0 40
6 180 Holý, Doc. Místo umělecké pravdy a hodnoty 2,0 100
6 181 Vojtíšek, Dr. Jak se vyrovnat s vlivem sekt 2,0 100
6 182 Suchár, P. Společenství Neratov – evangelium v praxi 1,5 90
6 183 Linhart, P. Mše sv. I. 1,0 40
6 184 Linhart, P. Umění naslouchat 1,5 90
6 185 Remeš, MUDr. Psychopatologie a sociopatologie sekt 1,5 90
6 186 Prekopová, Dr. Phil. Malý tyran 3,0 120
6 188 Ekumenická bohoslužba slova 1,0 40
6 189 Ekumenický kulatý stůl 3,0 120
6 190 Kašparů, MUDr. Sekty – satanisté 3,0 120
6 191 Koval, P. Dr. Mše sv. (východní liturgie) 1,5 90
6 192 Koval, P. Dr. Výročí brestské a užhorodské unie 1,5 90
6 193 Šiprová, MUDr. Přirozené plánování rodičovství 2,0 100
6 194 Šipr, Doc. Pohlavní výchova v rodině a ve škole 1,0 40
6 195 Kajnek, o. b. Mše sv. 1,0 40
6 196 Med, PhDr. Spisovatelé ve stínu 1,5 90
6 197 Šole, PhDr. Po stopách sv. Vojtěcha (+diapozitivy) 1,5 90
6 198 Šipr, Doc. Dávat léta životu nebo život rokům 1,5 90
6 199 Nagyová, Mgr., Nagy, Doc. Obnova obecných mezilidských vztahů 2,0 100
6 200 Paďour, P. Mše sv. 1,0 40
6 201 Paďour, P. Svoboda a odpovědnost,… v životě (+diskuse) 3,0 120
6 202 Beránek, Mgr. Svoboda, kultura a odpovědnost sděl. prostředků 1,5 90
6 203 Kasal, Ing. Kultura komunikace v politice + diskuse o souč. 2,0 100
6 204 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
6 205 Librová, Doc. Dva způsoby skromného života, Venkov 3,0 120
6 206 Pospíšilovi, Divišová J. Závěrečný koncert 1,5 90
6 207 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
6 208 Vacek, P. Násilí mimo nás i v nás 1,5 90
6 209 Pražák K. Hnutí Emauzy ČR 1,5 90
6 210 Tretera, P. Doc., OP Manželské právo, Postavení rozvedených 3,0 120
6 211 Tretera, P. Doc., OP Mše sv. 1,0 40
7 221 Zahájení 7. AT, mše sv. 1,5 90
7 222 Duka, P. ThLic., OP Úvod AT + zahajovací koncert 1,5 90
7 223 Králík, P. MUDr. Mše sv. 1,0 40
7 224 Králík, P. MUDr. Žena – tvořivá síla domova 2,0 100
7 225 Grygar, RNDr. Život ve vesmíru? 2,0 100
7 226 Grygar, RNDr. Sdělovací prostředky 2,0 100
7 227 Holub, P. Mše sv. 1,0 40
7 228 Holub, P. Pastorace v armádě 1,5 90
7 229 Svatošová, MUDr. Nebojme se mluvit o smrti, Hospic 3,0 120
7 232 ŠalMíJá Koncert 1,5 90
7 233 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
7 234 Wernisch, ThDr. Bílá Hora a rekatolizace 2,0 100
7 235 Tretera, P. Doc., OP Stát a právo 1,5 90
7 236 Baudyšová, Ing. Pomoc dětem v tísni 2,0 100
7 237 Němcová, Dr. Život uprchlíků 1,5 90
7 238 Tretera, P. Doc., OP Mše sv. 1,0 40
7 239 Salvet, JUDr. Stav společnosti v r. 1997 3,0 120
7 240 Holík, P. Mše sv. 1,0 40
7 241 Holík, P. Etika v podnikání 1,5 90
7 242 Semín, Dr. Občanské iniciativy 2,0 100
7 243 Dvořák, Dr. Moderní pedagogika 1,5 90
7 244 Tretera, P. Doc., OP Církev a stát 2,0 100
7 245 Plšek, P. Mše sv. 1,0 40
7 246 Daniel B. Historie a současnost Romů 3,0 120
7 247 Hübschmanová, Dr. Stát a romská menšina 2,0 100
7 248 Kajnek, o. b. Mše sv. 1,0 40
7 249 Kajnek, o. b. Komise pro vězeňskou službu 3,0 120
7 250 Prekopová, Dr. Phil. O bezpodmínečnosti lásky 3,0 120
7 251 Koval, P. Dr. Mše sv. 1,0 40
7 252 Koval, P. Dr. Víra a umění 2,0 100
7 254 Rybář, P., SJ Mše sv. 1,0 40
7 255 Royt, Doc. Raně křesťanské umění, Sv. Vojtěch 3,0 120
7 256 Rybář, P., SJ Úcta k člověku 1,5 90
7 257 Bastl, Mgr. Marie Terezie a Josef II. 1,5 90
7 258 Linhart, P. Křesťané a demokracie 2,0 100
7 259 Vacek, P. Sexualita v manželství 2,0 100
7 260 Kulatý stůl K duchovní diagnóze naší doby 3,0 120
7 261 Rybář, P., SJ Mše sv. (se zpěvy z Taizé) 1,0 40
7 262 Zeman, P. Opraem Mše sv., Význam sv. Vojtěcha 2,0 100
7 263 Raban, P. ThDr. Ing. Husův proces v Kostnici 2,0 100
7 264 Šebek, Mgr. Vznika a upevnění ČSR 2,0 100
7 266 Raban, P. ThDr. Ing. Mše sv. 1,0 40
7 267 Bednář, Doc. Pojetí pravdy 3,0 120
7 268 Šebek, Mgr. Ve stínu hákového kříže 2,0 100
7 269 Raban, P. ThDr. Ing. Synod české katolické církve 2,0 100
7 271 Hnutí Emauzy ČR Beseda 1,5 90
7 272 Dobroruka, Dr. Ing. Soužití člověka se zvířaty 1,5 90
8 281 Zahájení 8. AT, mše sv. 1,5 90
8 282 Radovi manželé Zahajovací koncert 1,5 90
8 283 Duka, P. ThLic., OP Mše sv. 1,0 40
8 284 Duka, P. ThLic., OP Vzájemný dialog 2,0 100
8 285 Hajná, Mgr. Zážitky z Indie 2,0 100
8 286 Beneš, Prof. RNDr., CSc. Hrozí ještě biologická časovaná bomba? 2,0 100
8 287 Tretera, P. Doc., OP Mše sv. 1,0 40
8 288 Zimmermannová, Ing. Zajišťování práce pro vězně 1,5 90
8 289 Tretera, P. Doc., OP Konkordáty a konvence 2,0 100
8 290 Bednář, Prof. RNDr., CSc. Problémy znečištění 3,0 120
8 291 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
8 292 Linhart, P. Příroda jako Boží dar 1,0 40
8 293 Dobroruka, Dr. Ing. Ekologie 1,5 90
8 294 Nečas, RNDr. Životní prostředí – dar 2,0 100
8 295 Raban, P. ThDr. Ing. Mystika 1,5 90
8 296 Raban, P. ThDr. Ing. Mše sv. 1,0 40
8 297 Raban, P. ThDr. Ing. Diskuse o církevním dialogu 1,0 40
8 298 Raban, P. ThDr. Ing. Sněm české katolické církve 2,0 100
8 299 Svoboda, Ph.D. Misionáři mezi Eskymáky 2,0 100
8 300 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
8 301 Němcová, Doc. Ing. Podnikání a společnost 1,5 90
8 302 Svoboda, JUDr. Právo a etika v podnikání 1,5 90
8 303 Němcová, Svoboda,… Podnikání – teorie a praxe 3,0 120
8 305 Rybář, P., SJ Mše sv. 1,0 40
8 306 Rybář, P., SJ Umíme mluvit o víře? 1,5 90
8 307 Prekopová, Dr. Phil. Jak mluvit s dětmi o Bohu? 1,5 90
8 308 Spilková, MUDr. Rodina versus dítě 2,0 100
8 309 Linhart, P. Zážitky z Mexika 2,0 100
8 310 Králík, P. MUDr. Mše sv. 1,0 40
8 311 Králík, P. MUDr. Poslání muže dnes 2,0 100
8 312 Kašparů, MUDr. Deprese – nemoc 20. století 3,0 120
8 313 Mgr. Novotný, Mgr. Co je klub Betanie? 1,0 40
8 315 Tinková, Mgr. Vývoj katolicismu po francouzké revoluci 2,0 100
8 316 Šebek, Mgr. Vývoj katolicismu po francouzké revoluci 2,0 100
8 317 Krátký, P. Cesta ke štěstí 2,0 100
8 318 Krátký, P. Mše sv. 1,0 40
8 319 ŠalMíJá Koncert 1,5 90
8 320 Otte, P. Mše sv. 1,0 40
8 321 Otte, P., Šebek, Mgr. Období 1938 – 48 3,0 120
8 322 Hejbal, ThMgr. Starokatolická církev 2,0 100
8 323 Zástupci církví Ekumenické shromáždění 1,0 40
8 324 Němcová, Dr. Psychologický problém nenávisti 1,5 90
8 325 Zahradník, P. Sociální program podle evangelia 1,5 90
8 326 Fliedr, Ing. Dialog církve se světem – média 1,5 90
8 327 Odpoledne s AD Kolář, Rybář, Hradílek, Mašková, Beránek,Herman… 3,0 120
8 328 Herman, Mons. Mše sv. 1,0 40
8 329 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
8 330 Mucha, Mgr. Misie v Čechách dnes 1,5 90
8 331 Loukota, P. Co znamená ublížit? 1,5 90
8 332 Vacek, P. Sebevědomí křesťanů 1,5 90
8 333 Grygar, RNDr. Vznik Země 2,0 100
8 334 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
8 335 Svoboda, Ph.D. Dvojí poslání člověka na Zemi 1,5 90
9 341 Zahájení 9.AT + mše sv. 1,5 90
9 342 Duka, P. ThLic., OP Církev v demokratickém státě 1,5 90
9 343 Tretera, P. Doc., OP Mše svatá 1,0 40
9 345 Svoboda, JUDr. Evropská unie – klady a zápory 3,0 120
9 347 Tretera, P. Doc., OP Mše svatá 1,0 40
9 348 Linhart, P. Nemilujte pouhým slovem, ale činem 1,5 90
9 349 Karásek S. Násilí, nenávist, svědomí 2,0 100
9 350 Štampach, P. Doc., OP Evangelizace a mezináboženský dialog 2,0 100
9 351 Lochman, Prof. ThDr. D.D. O našem evropanství 2,0 100
9 352 Zeman, P. Opraem Mše svatá 1,0 40
9 353 Zeman, P. Opraem Člověk a utrpení 1,5 90
9 354 Dobroruka, Dr. Ing. Vzájemná pomoc mezi zvířaty 1,5 90
9 355 Recinová I. Azylové domy 1,5 90
9 356 Grygar, RNDr. Přelom tisíciletí – naděje nebo hrozba? 2,0 100
9 357 Linhart, P. Mše svatá 1,0 40
9 358 Linhart, P. Mše svatá 1,0 40
9 359 Vacek, Ing. Kriminalita u nás, příčiny a dopady 2,0 100
9 360 Stříbrný, PhDr., Tretera, Doc.,aj. Křesťané za komunistické totality + svědectví vězňů 3,0 120
9 361 Debata o filmu Bumerang 1,5 90
9 363 Komorous, JUDr. , Vacek, Ing. Drogy – příčiny, dopad, prevence 3,0 120
9 364 Prekopová, Dr. Phil. Láska v rodině se podaří jen, když… 3,0 120
9 365 Vacek, P. Mše svatá 1,0 40
9 366 Vacek, P. Jak se vyhnout krizi v manželství 1,5 90
9 367 Němcová, Dr. , Vašina Pohled členů Charty na současnost 1,5 90
9 368 Gruntorád J. Literatura za totality 2,0 100
9 369 Zahradník, P. Historie skryté církve v době totality 2,0 100
9 370 Radovi manželé Koncert 1,5 90
9 371 Tretera, P. Doc., OP Mše svatá 1,0 40
9 372 Tretera, P. Doc., OP Kontroverzní poznatky z círk.dějin 2,0 100
9 373 Horká E., Potměšil J. Debata s ukázkou vlastní tvorby 2,0 100
9 374 Linhart, P. Vyprávění o Peru 2,0 100
9 375 Rybář, P., SJ Mše svatá 1,0 40
9 376 Němcová, Dr. , Adamík F. Světová pomoc pronásledovaným pro víru a svobodu 2,0 100
9 377 Rybář, P., SJ Potřebujeme církve? 2,0 100
9 378 Raban, P. ThDr. Ing. Odpovědnost za církev 2,0 100
9 379 Raban, P. ThDr. Ing. Mše svatá 1,0 40
9 380 Raban, P. ThDr. Ing. Odpovědnost církve za svět 2,0 100
9 381 Hradílek, Ing. Úloha laiků v církvi 1,5 90
9 382 Dolejšová, Mgr. Teologie a autorita 1,5 90
9 383 Ekumenické setkání 1,5 90
9 384 Vácha, P. Mše svatá 1,0 40
9 385 Vácha, P. Křesťanský pohled na evoluci 1,5 90
9 386 Kopecká Olga Valeská Média v totalitě 1,5 90
9 387 Vacek, P. Proč o tom mluvíme – svědectví vězňů totality 3,0 120
9 389 Loukota, P. Mše svatá 1,0 40
9 390 Sokol, Doc. Dr. Vzdělání a životní hodnoty 2,0 100
9 391 MUDr. Šindlerová Úvahy o naší stravě 1,5 90
9 392 Vácha, P. Zážitky z Antarktidy 1,5 90
9 393 Sokol, Doc. Dr. Zdvořilost a lidské vztahy 1,5 90
9 394 Loukota, P. Mše svatá 1,0 40
10 401 Zahájení 10. AT, mše sv. 1,5 90
10 402 Duka, P. ThLic., OP Lidská práva v dějinách církve 1,5 90
10 403 Tretera, P. Doc., OP Mše sv. 1,0 40
10 404 Tretera, P. Doc., OP Židovské právo 2,0 100
10 405 Lachmanová, ThLic. O duchovní lenosti 2,0 100
10 406 Bímová, RNDr., CSc. Tajemný Tibet (diapozitivy) 2,0 100
10 407 Havlovi sourozenci Koncert s recitálem 1,5 90
10 408 Rybář, P., SJ Mše sv. 1,0 40
10 409 Rybář, P., SJ Výchova a předávání životních hodnot 2,0 100
10 410 Kocová, Ing. Ochrana spotřebitele státem 1,5 90
10 411 Šedinová, Doc. Historické postavení Židů v Čechách 1,5 90
10 412 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
10 413 Prudký, Doc. ThDr. Problémy židovství a křesťanství 1,5 90
10 414 Schneider, Dr. Stát Izrael a židovské menšiny 1,5 90
10 415 Prekopová, Dr. Phil. Jak zacházet s konflikty v rodině 3,0 120
10 416 Uhlíř, P. Mše sv. 1,0 40
10 417 Rozová, JUDr. Testy kvality – poradna 1,0 40
10 418 Lochman, Prof. ThDr. D.D. Občanský a náboženský odkaz TGM 2,0 100
10 419 Peřich, PhDr. Ochrana jednotlivce ve společnosti 2,0 100
10 420 Mše sv. 1,0 40
10 421 Vlasák, P. Mše sv. 1,0 40
10 422 Vlasák, P. Jsme jenom služebníci… 1,5 90
10 423 Ryšavý, Vašina Činnost Betanie v Náchodě 1,5 90
10 424 Kalábová, Kopecká, Mareš Problematické školství (beseda) 3,0 120
10 425 Duchovní různých církví Večer biblických otázek 2,0 100
10 426 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
10 427 Holeček, Lášek, Radkovský b., Smetana Mgr., Volný Křižovatka v církvi (dialog) 2,0 100
10 428 Černý, Smetana, Sokol, Šandera, Pešková Hledání společných hodnot 3. tisíciletí 3,0 120
10 429 Chorus Coronae Spirituály, africká hudba 2,0 100
10 430 Kučera, Mons. Mše sv. 1,0 40
10 431 Kučera, Mons. Duchovní zkušenosti našich krajanů 2,0 100
10 432 Bartoň Josef, PhDr. ATHOS – stát bez žen (diapozitivy) 2,0 100
10 433 Bartoň, Kučera, Vacek Naši exulanti ve světě a doma 2,0 100
10 434 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
10 435 Zimmermannová, Ing. Pomoc chudým ve světě 1,5 90
10 436 Vacek, P. Poznáme sami sebe? 1,5 90
10 437 Roithová, Ježek Správa věcí veřejných 3,0 120
10 438 Kordík, P. Mše sv. 1,0 40
10 439 Kordík, P. Vytváření komunit 1,5 90
10 440 Bencko, Prof. MUDr. Prostředí, zdraví a kvalita života 1,5 90
10 441 Bednář, Bencko, Hach, Kašparů, Mlčoch, Roithová, Wilhelm Zdravotní a ekonomické výhledy přežití 3. tisíciletí 3,0 120
10 442 Radovi manželé s dětmi Závěrečný koncert 1,5 90
10 443 Zeman, P. Opraem Mše sv. 1,0 40
10 444 Zeman, P. Opraem Spravedlnost, odměna a trest 1,5 90
10 445 Vančura, P. Analýza národní bezpečnosti v ČR 1,5 90
10 446 Šolle, PhDr. Po stopách přemyslovských Děpolticů 1,5 90
10 447 Grygar, RNDr. Zatmění rozumu 2,0 100
10 448 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
10 449 Linhart, P. Mít nebo být 1,5 90
10 450 Dolejšová, PhDr. J. H. Newman – vývoj křesťanské nauky 2,0 100
10 451 Němcová, Novák Problém uprchlíků, autentická svědectví 3,0 120
10 452 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
10 453 Prudký, Doc. ThDr. Židovství jako problém křesťanů 1,5 90
11 461 Zahájení AT+ mše sv. 1,5 90
11 462 Duka, Mons. OP biskup Teologie po Osvětimi na prahu 3. tisíciletí 1,5 90
11 463 Škarvada, Mons. biskup Mše sv. 1,0 40
11 464 Škarvada, Mons. biskup Odkaz kardinála Berana 2,0 100
11 465 Bímová, RNDr. CSc. Vyprávění o Maroku (diapozitivy) 2,0 100
11 466 Radovi manželé Zahajovací koncert 1,5 90
11 467 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
11 468 Linhart, P. Vnitřní zranění – uzdravení 2,0 100
11 469 Kolek, RNDr. Brněnská tisková misie se představuje 1,5 90
11 470 Vacek, P. O modlitbě 1,5 90
11 471 Čapek, Mgr. Odkaz prof. Boženy Komárkové 1,5 90
11 472 Bystrý, P. Mše sv. 1,0 40
11 473 Meľuch, P. CM Mše sv. 1,0 40
11 474 Meľuch, P. CM Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul 1,5 90
11 475 Reischig, Doc. RNDr. Vznik a vývoj života 2,0 100
11 476 Beneš, Prof. RNDr., CSc. Opět biologická časovaná bomba 2,0 100
11 477 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
11 478 CB, CČSH, ČCE, řím. – kat. Večer biblických otázek 2,0 100
11 479 Partyka, P. Mše sv. 1,0 40
11 480 Partyka, P. Pohled polského kněze na život u nás 1,5 90
11 481 Serwatka, Dr. Główne punkty dyskusyjne czesko – polskiej historii 2,0 100
11 482 Prekopová, Dr.Phil. Jak zacházet s dítětem ve věku vzdoru a s mladistvým 3,0 120
11 484 Huvar, Mons. ThDr. Mše sv. 1,0 40
11 485 Huvar, Mons. ThDr. Odkaz P. A. Šuránka + beseda 3,0 120
11 487 Zajícová, Štorek, Novotný, Kolář, Hradílek, Beránek Odpoledne s Adéčkem 3,0 120
11 488 Sanitrák s kapelou Koncert 1,5 90
11 489 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
11 490 Vacek, P. Může být mše zajímavá ? 2,0 100
11 491 Telepace Ostrava Dokumentární filmy, práce s dětmi, činnost v televizi 1,5 90
11 492 Baldinští P. a M. Život misionáře v Africe 2,0 100
11 493 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
11 494 Baldinští P. a M. Lišíme se od Afričanů při bohoslužbě ? 2,0 100
11 495 Umělci z Poděbrad V listí (koncert) 1,5 90
11 496 Pavlíček J. Antarktida zase jinak 3,0 120
11 497 Kordík, P. Mše sv. 1,0 40
11 498 Kordík, P. Čtyři stupně duchovního života podle Scotta Pecka 1,5 90
11 499 Hach, Doc. MUDr., CSc Vývoj člověka 1,5 90
11 500 Hach, Doc. MUDr., CSc Klonování – etika – transplantace – rozluštění DNA 3,0 120
11 501 Rybář, P., SJ Mše sv. 1,0 40
11 502 Ventura, P. ThDr. Řád cisterciácký a trapistický 1,5 90
11 503 Ventura, P. ThDr. Odkaz P.J. E. Urbana 1,5 90
11 504 Rybář, P., SJ Úbytě duchovního života 1,5 90
11 505 Horák J. Nové Město nad Metují (500. výročí založení) 2,0 100
11 506 Zeman, P. Opraem Mše sv. 1,0 40
11 507 Zeman, P. Opraem Působení benediktinů na broumovsku 1,5 90
11 508 Bednář, Prof. RNDr., CSc. Vliv oteplování na život 2,0 100
11 509 Bednář, Prof., Pokorný, ThDr. Zázraky a přírodní zákony z pohledu přírodovědce a teologa 2,5 110
11 510 Bugel, P. ThDr. Mše sv. 1,0 40
11 511 Bugel, P. ThDr. Rozmanitost liturgie v katolické církvi 2,0 100
11 512 Lochman, Prof. ThDr. D.D. Oč mi v životě šlo (debata, úryvky z knihy, autogram.) 2,0 100
11 513 Grygar, RNDr. Kam kráčí astronomie? 2,0 100
11 514 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
11 516 Baldinští P. a M. Co si lidé myslí o misiích 1,0 40
12 521 Zahájení AT + mše sv. 1,5 90
12 522 Duka, Mons. OP biskup Výhledy do nastávajícího tisíciletí 1,5 90
12 523 Siostrzonek, P. OSB Mše sv. 1,0 40
12 524 Siostrzonek, P. OSB Benediktinský řád a dnešní doba (promítání) 2,0 100
12 525 Linhart, P. Neznámé Turecko (promítání) 2,0 100
12 526 Volný, ThMgr., biskup Ekumenismus na prahu 3. tisíciletí 2,0 100
12 527 Havlovi Josef a Martina Koncert 1,5 90
12 528 Tretera, P. JUDr., OP Mše sv. 1,0 40
12 529 Tretera, P. JUDr., OP Úpravy ve vztazích státu a církve 1,5 90
12 530 Hach, Doc. MUDr., CSc Populační problém u nás i ve světě 2,0 100
12 531 Prekopová, Dr. Phil. Jak mluvit s dětmi o válce 3,0 120
12 532 Ambruster, P., SJ Mše sv. 1,0 40
12 533 Ambruster, P., SJ Japonská spiritualita 1,5 90
12 534 Doležal Jiří, Prof. Odkaz Milady Horákové 2,0 100
12 535 Lochman, Prof. ThDr., D.D. Ježíš a duše Evropy 2,0 100
12 536 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
12 537 Večer biblických otázek 1,5 90
12 538 Zeman, P., Opraem Mše sv. 1,0 40
12 539 Zeman, P., Opraem Matouš Sobek z Bilenberka 1,5 90
12 540 Vaško Václav Odkaz P. Kolakoviče 1,5 90
12 541 Kropáček, Prof. PhDr. ,CSc Křesťanství a islám 1,5 90
12 542 Němcová Dana, Mgr. Běženci jako etnické menšiny u nás 1,5 90
12 543 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
12 544 Šlégr, P. Mše sv. 1,0 40
12 545 Šlégr, P. Misie a naše spolupráce (diapozitivy) 2,0 100
12 546 Vacek, P. Nekonám dobro, které chci, ale zlo…. 1,5 90
12 547 Telepace Ostrava Může být televize nástrojem evangelizace? 1,5 90
12 549 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
12 550 Oujezdská, Mgr., Vacek, P. Rodina a její perspektivy 2,0 100
12 551 Beránek, Kvasnička a další Jsme nejbezbožnější národ Evropy? 2,0 100
12 552 Mlčoch, Prof. , Zahradník P. Sociální situace české společnosti a církve 2,0 100
12 553 Králík, P. MUDr. Mše sv. 1,0 40
12 554 Králík, P., sestry – Rokole Schönstattské hnutí (promítání) 2,0 100
12 555 Sokol, Prof. PhDr. Moc a peníze 2,0 100
12 556 Stříbrný, PhDr. Historická paměť společnosti 2,0 100
12 557 Radovi s dětmi Koncert 1,5 90
12 558 Ventura, P. ThDr. Mše sv. 1,0 40
12 559 Ventura, P. ThDr. Odkaz biskupa Gojdiče 1,5 90
12 560 Gjurič, PhDr. Odkaz Růženy Vackové 1,5 90
12 562 Grygar, RNDr. Historie astronomie v českých zemích 2,5 110
12 563 Rybář, P., SJ Mše sv. 1,0 40
12 564 Linhart, P. Je naše víra věrohodná? 1,5 90
12 565 Honzák, MUDr. Filosofové o životě a stáří – psychologická péče o pacienty vyššího věku 2,0 100
12 566 Honzák, MUDr. Workoholismus kontra nezaměstnanost 1,5 90
12 567 Rybář, P., SJ Milosrdenství chci, ne oběť! 2,0 100
12 568 Kordík, P. Mše sv. 1,0 40
12 569 Kordík, P. Katolická moderna – J. Š. Baar 1,5 90
12 570 Sláma, ThDr. Rukopisy od Mrtvého moře (promítání) 2,0 100
12 571 Chytrý, PaedDr. Léčení mezilidských vztahů 3,0 120
12 573 Novák, P. Mše sv. 1,0 40
12 574 Novák, P. Komunita Chemin Neuf 1,5 90
12 575 Galvas, PhDr. Křesťanství – psychologie (patologické jevy) 2,0 100
12 576 Galvas, PhDr. Psychoterapie a bible 1,5 90
12 577 Traxler, Ing. Beseda o práci v psychologické poradně 1,5 90
12 578 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
12 579 Komárek K., Magnusek T. Cesta do lágru a zpět – rozhovor 1,5 90
13 681 Zahájení 13. AT + mše sv. 1,5 90
13 682 Duka, Mons. OP biskup Růženec – modlitba křesťanstva 1,5 90
13 683 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
13 684 Linhart, P. Podkarpatská Rus (promítání) 2,0 100
13 685 Linhart, P. Život v našich rukou 1,5 90
13 686 Křížková, PhDr., Strupková, Kvíz Odkaz J. Zvěřiny – „Žít jako znamení“ + četba 2,0 100
13 688 Kordík, P. Mše sv. 1,0 40
13 689 Kordík, P. Bernard Bolzano a bolzanovci 1,5 90
13 690 Hach, Doc. MUDr. CSc. Antikoncepce – její rizika a etické problémy 2,0 100
13 691 Prekopová, Dr. Phil. Volná tribuna – dotazy a náměty posluchačů 3,0 120
13 692 Tichý, P. Doc. ThDr. Mše sv. 1,0 40
13 693 Tichý, P. Doc. ThDr. Evangelia známá a neznámá 1,5 90
13 694 Reischig, Doc. RNDr. Medicína a dědičnost 2,0 100
13 695 Lochman, Prof. ThDr. D.D. Evropský význam E. Rádla 1,0 40
13 696 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
13 697 Ekumenické hovory 2,0 100
13 698 Bradna, Mons. Mše sv. 1,0 40
13 699 Bradna, Mons. Odkaz A. Mandla – „Církev jsi ty“ 1,5 90
13 700 Rybář, P., SJ Vezmi svůj kříž … 1,5 90
13 701 Brichcín, MUDr. Sexualita a zodpovědnost 1,5 90
13 702 Smékal, Prof. PhDr. Ztráta nadšení a smyslu života 2,0 100
13 703 Zeman, P. Opraem Mše sv. 1,0 40
13 704 Zeman, P. Opraem Sv. Prokop a jeho úcta 1,5 90
13 705 Dvořáčková, E. Hnutí Světlo – Život v proudu obnovy po II. Vatikánském koncilu 1,5 90
13 706 Smékal, Prof. PhDr. Psychologická pomoc trpícím 1,5 90
13 707 Beneš, Prof. RNDr. CSc. Podstata a původ života na Zemi 2,0 100
13 708 Janouch, P. Mše sv. 1,0 40
13 709 Janouch, P. Pastorace dětí a rodin 1,5 90
13 710 Juran, Ing. Činnost Kolpingova díla v ČR 1,5 90
13 711 Honěk, RNDr. Biologická evoluce (vývoj živých organizmů) 1,5 90
13 712 Svoboda, Prof. Dr. Vznik a vývoj člověka (rasy, vzhled, migrace) 2,0 100
13 713 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
13 714 Vacek, P. Zbožnost pravá a jalová 1,5 90
13 715 Grygar, RNDr. Výstavba observatoře v Argentině (promítání) 1,0 40
13 716 Grygar, RNDr. Vznik sluneční soustavy a života na Zemi 2,0 100
13 717 Beneš, RNDr., Grygar, Nečas… Možnosti a meze vědy (dialog přírodovědců s teology) 2,5 110
13 718 Siostrzonek, P. OSB Mše sv. 1,0 40
13 719 Siostrzonek, P. OSB Odkaz Anastáze Opaska – Verše (M. Tomášová) 2,0 100
13 720 Plocek, PhDr. Sny jako zdroj sebepoznání a cesta k rozvoji osobnosti 2,0 100
13 721 Dražilová, Mgr. Etika zoologických zahrad 2,0 100
13 722 Radovi, manželé s dětmi Koncert 1,5 90
13 723 Bystrý, P. Mše sv. 1,0 40
13 724 Rousek, P. Mše sv. 1,0 40
13 725 Rousek, P. Co s mládeží (pastorace ve východních Čechách) 1,5 90
13 726 Šebek, Dr. (čte Mgr. Ptáčková) Pius XII. a 2. světová válka – legendy a skutečnost 1,0 40
13 727 Charouz, P. PhDr. Opraem Internační tábor v Želivě 1950 -1956 1,5 90
13 728 Ryška, P. SDB Etika, ekonomika a vliv sdělovacích prostředků 1,5 90
13 730 Ryška, P. SDB Mše sv. 1,0 40
13 731 Ryška, P. SDB Současnost a saleziáni 1,5 90
13 732 Remeš, MUDr. Osobnost a náboženství 1,5 90
13 733 Remeš, MUDr. Psychoterapie a Bible 1,5 90
13 734 Stříbrný, PhDr. Postavy prezidentů (Dr. Beneš a Dr. Hácha) 1,5 90
13 735 GROOVEY Koncert – Písně Simona a Garfunkela 2,0 100
13 736 Chalupa, P. Doc. ThDr. SDB Mše sv. 1,0 40
13 737 Chalupa, P. Doc. ThDr. SDB Násilí ve Starém Zákoně 1,5 90
13 738 Fetters A. Odkaz Jana Zahradníčka + verše (čte M. Tomášová) 2,0 100
13 739 Malý, Mons., biskup Jak být křesťanem v současné společnosti 3,0 120
13 740 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
14 751 Zahájení 14. AT, mše sv. 1,5 90
14 752 Duka, Mons. OP, biskup 340 let Královéhradecké diecéze 1,5 90
14 753 Siostrzonek, P. OSB Mše sv. 1,0 40
14 754 Siostrzonek, P. OSB Prožívání neděle – význam, historický vývoj 2,0 100
14 755 Rybář, RNDr. Himaláj není jen led a sníh (promítání) 2,0 100
14 756 Sokol, Prof. Ph. D. Svoboda – a co s ní? + diskuze ke knihám 2,5 110
14 757 Radovi manželé s dětmi Koncert 1,5 90
14 758 Otte, Mons. Mše sv. 1,0 40
14 759 Otte, Mons. Ackermann-Gemeinde v ČR – současnost i výhledy 1,5 90
14 760 Sláma, ThDr. Svatá země – dějiny osídlení 1,5 90
14 761 Vymětal, Mgr. Dialog monoteistických náboženství – věříme v jednoho Boha? 1,5 90
14 762 Vymětal, Mgr. Život v Izraeli dnes (promítání) 1,5 90
14 763 Uhlíř, P.Bc.Th. Mše sv. 1,0 40
14 764 Uhlíř, P.Bc.Th. Hřích a odpuštění 2,5 110
14 765 Košťál, PhDr.. Kněz Martin z Krčína 1,5 90
14 766 Wernisch, ThDr. Postavy evropské reformace – M. Luther a J. Kalvín 2,0 100
14 767 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
14 768 duchovní místních církví Ekumenické hovory 2,0 100
14 769 Janouch, P. Mše sv. 1,0 40
14 770 Janouch, P. Jak dnes mluvit o Bohu 1,5 90
14 771 Beniršková J. Činnost občanské poradny v Novém Městě n. M. 1,5 90
14 772 Kordík, Vašina, Volný, Zahradník Pastorace netypických skupin občanů – nemocní, vězňové, Romové 3,0 120
14 774 Bystrý, P. Mše sv. 1,0 40
14 775 Nowatkovski, P.Dr. Mše sv. 1,0 40
14 776 Nowatkovski, P.Dr. Odkaz Janusze Korczaka 1,5 90
14 777 Smékal, Prof. PhDr. Spiritualita všedního dne 3,0 120
14 779 Volný, ThMgr. biskup Otázky lutherských církví ve světě – Winnipeg, Kanada 2003 1,0 40
14 781 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
14 782 Vacek, P. Duch vás uvede do veškeré pravdy (Jak to dělá?) 2,0 100
14 783 Smékal, Prof. PhDr. Rozumět sobě = rozumět lidem 2,0 100
14 784 Krejčíř, PhDr. MUDr. Alternativní medicína 2,0 100
14 785 Čížek J. Koncert – vlastní tvorba i písně Karla Kryla 1,5 90
14 786 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
14 787 Linhart, P. Egypt není jen zemí pyramid (promítání) 2,0 100
14 788 Němcová Dana, Mgr. Naše odpovědnost za výchovu dětí 2,0 100
14 789 Grygar, RNDr. Struktura a vznik vesmíru 2,5 110
14 790 Zeman, P.O Praem Mše sv. 1,0 40
14 791 Zeman P. O Praem Biskup Jan Leopold Hay 2,0 100
14 792 Rybář, P.SJ Jezuité – mýty a skutečnost 2,0 100
14 793 Prekopová, Dr.Phil. (SRN) Jak zvládat dětský neklid a agresivitu 3,0 120
14 794 Kordík, P. Mše sv. 1,0 40
14 795 Kordík, P. Netradiční výklad Písma podle C. Tresmontanta 1,5 90
14 796 Vzpomínka k 10. výročí úmrtí obnovitele AT P. J. Knittla 1,5 90
14 797 Vališ, PhDr. Odkaz armádního generála Heliodora Píky 1,5 90
14 798 Vališ, PhDr. Odkaz generála Josefa Buršíka 1,5 90
14 799 Film o vojenských obětech totality + debata 2,0 100
14 800 Eliáš, P.ThDr. Mše sv. 1,0 40
14 801 Eliáš, P.ThDr. Prototyp kněze v současnosti 1,5 90
14 802 Hanuš, PhDr. Ekumenické církevní dějepisectví 1,5 90
14 803 Bednář, Matyska, Mikuláš Země v pohybu – žijeme na plujících krách 3,0 120
14 805 Rybář, P.SJ Mše sv. 1,0 40
14 806 Fischer, RNDr. Do nitra hmoty 1,5 90
14 807 Med, PhDr. Odkaz Jana Čepa 1,5 90
14 808 Rybář, P.SJ Kristus ano – církev ne? 2,0 100
14 809 Remeš, MUDr. Narcismus – proč vzniká, lze se s tím vypořádat? 2,0 100
14 810 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
15 821 Zahájení 15. AT + mše sv. 1,5 90
15 822 Čížek J., Hampejs J. Koncert 1,5 90
15 823 Linhart, P Mše sv. 1,0 40
15 824 Linhart, P Katolická církev očima mladých (rozbor průzkumu) 2,0 100
15 825 Němcová, Mgr. Jak naučit děti hodnotám 2,0 100
15 826 Zeman, PhDr. Co očekáváme od současné rodiny? 2,0 100
15 827 Hoffmann, P. Vojenský kaplan v Iráku (promítání) 2,0 100
15 828 Hoffmann, P. Mše sv. 1,0 40
15 829 Zajícová, Mgr. Vzdálená Paraquay (promítání) 1,5 90
15 830 Moravec, ICLic. P. Spiritualita manželství – jak nenechat vyhasnout vztah 1,5 90
15 831 Prekopová, Dr.phil. (SRN) Beseda 3,0 120
15 832 Kuneš, P. Mše sv. 1,0 40
15 833 Svatošová, MUDr. Žádné výmluvy (odkaz otce Ladislava) 1,5 90
15 834 Pilát, Mgr. Agrese u dětí 2,0 100
15 835 Kuneš, P. Jak předat dětem živou víru 2,0 100
15 836 Bůžek, Dr., Oppeltová, Mgr. Soužití s mentálně postiženými (Hnutí Víra a Světlo) 1,5 90
15 837 Radovi, Petrová, Mgr. Vzpomínka na P. Kovala (Napiš mi… hudebně-literární večer) 2,0 100
15 838 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
15 839 Linhart, P. Cesta do Compostely (promítání) 1,5 90
15 840 Vašina, Mgr. Odkaz Dietricha Bonhoeffera 1,5 90
15 841 Svatošová, MUDr., Smolek, Janouch Když nás síly opouštějí (poslední chvíle života) 3,0 120
15 842 Böhm, Hábl, Janouch, Vašina Ekumenický večer biblických otázek 3,0 120
15 843 Janouch, P. Mše sv. 1,0 40
15 844 Kordík P. Mše sv. 1,0 40
15 845 Kordík, P. 8 smrtelných hříchů civilizovaného lidstva 1,5 90
15 846 Czendlik, P. a host Celebrity nezpovídám 1,5 90
15 847 Plachý, Ing. (ODS), Kvapil, Ing. (KDU-ČSL) Spolupráce křesťanů napříč politickými stranami 3,0 120
15 848 Rybář SJ, P. Mše sv. 1,0 40
15 849 Rybář SJ, P. Vzkříšení – mýtus nebo skutečnost? 2,0 100
15 850 Leišová, Mgr., Nečas, Dr., Rybář SJ,P. Dialog přírodovědců s teology (přínos i pro „laiky“) 2,5 110
15 851 Grygar, RNDr. Řád ve vesmíru a na Zemi 2,0 100
15 852 Vácha, P. Mše sv. 1,0 40
15 853 Remeš, MUDr. Vina, svědomí, sebehodnocení 2,5 110
15 854 Vácha, P. Evoluce a křesťanství 2,0 100
15 855 Ptáček, Mgr. Psychosomatická onemocnění 2,0 100
15 856 Bystrý, P. Mše sv. 1,0 40
15 857 Štefan, Doc. Vzpomínka na prof. Lochmana 1,5 90
15 859 Smékal, Vander, Loukota Vnitřní uzdravení, exorcismus 1,5 90
15 860 Smékal, Prof.PhDr. Genetika a osobnost 2,0 100
15 861 Zahradník, P. Mše sv. 1,0 40
15 862 Němcová, Doc. Ing. CSc. Družstevní hnutí a násilná kolektivizace v 50. letech + osobní svědectví p. Křišťana a Dr. Stříbrného 3,0 120
15 863 Koller, Lhoťan, Skalický, P. Židé, křesťané a muslimové – dialog a spolupráce 3,0 120
15 864 Drlík, MUDr. Český lékař v srdci Afriky (promítání) 2,0 100
15 865 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
15 866 Zahradník, P. Vzpomínka na Ing. Kováčovou 1,0 40
15 867 Vacek, P. Na okraji církve (postavení rozvedených) 1,5 90
15 868 Vacek, P. Kam se nám ztratil živý Kristus? 2,0 100
15 869 Mašek, Mgr,PhDr. Odpovědnost občanů v demokracii 1,5 90
15 870 Radovi Koncert 1,5 90
15 871 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
15 872 Pohunková, MUDr. Základní etická práva pacienta 2,0 100
15 873 Hartl, Dr., Kupka, Peřich, Dr. Po 15-ti letech svobody (moderuje Mgr. Beránek) 3,0 120
16 881 Zahájení 16. AT 1,0 40
16 882 Duka, Mons.,OP Sociální nauka církve a její přínosy v praxi 1,5 90
16 883 Hylmar, P.,SJ Mše sv. 1,0 40
16 884 Hylmar, P.,SJ Spiritualita sv. Ignáce 2,0 100
16 885 Zeman, PhDr. Angažované rodičovství 2,0 100
16 886 Remeš, MUDr. Náboženství, násilí a terorismus 2,0 100
16 887 Bískovi manželé, Hajný, Ing. Ekumenické středisko ve Skotsku (promítání) + krátká bohoslužba 2,0 100
16 888 Bednář, Prof. RNDr., CSc. Stojíme na prahu doby ledové? 1,5 90
16 889 Šturma, PhDr. Co jsme dostali od Boha, dáváme dětem 3,0 120
16 890 Janouch, P. Mše sv. ve stylu Taizé 1,0 40
16 891 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
16 892 Hošková M. Taizé a jeho myšlenky, vzpomínka na bratra Rogera 1,0 40
16 893 Šmahel, Prof. RNDr., CSc. Evoluce člověka a osídlování planety 1,5 90
16 894 Mertin, PhDr. Vychová Harry Potter naše děti? 3,0 120
16 895 Böhm, Hábl, Janouch, Vašina Ekumena – jak a hlavně proč? 2,0 100
16 896 Janouch, P. Mše sv. 1,0 40
16 897 Janovská, Linhartová, Stráníková Boromejky, voršilky, sestry sv. Kříže 3,0 120
16 898 Hrdlička, Mons. Dialog umění a víry (beseda s ukázkami) 3,0 120
16 899 Bystrý, P. Mše sv. 1,0 40
16 900 Petráček, P. Mše sv. 1,0 40
16 901 Petráček, P. Spor o výklad bible 1,5 90
16 902 Mašek, Mgr., PhD. Co učit ve škole? Spory o koncepci výchovy v demokracii 1,5 90
16 903 Smékal, Prof. PhDr., CSc., Vacek, P. Co nás vede k lásce a pomoci druhým? 3,0 120
16 904 Kubátová M. Koncert: Písně trpících národů (ruské, cikánské, hebrejské) 1,5 90
16 905 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
16 906 Vacek, P. Musel být Ježíš ukřižován? 2,0 100
16 907 Snášel, Mgr. Můžeme i my poskytnout sociální pomoc? 2,0 100
16 908 Jacková, Mgr., Koutníková, Vacek, P. Domácí násilí (zkušenosti z poradny a DMD) 2,5 110
16 909 Vácha, P. Mše sv. 1,0 40
16 910 Nosek, Mgr. Mezi Náchodem a Starou Říší (o překladateli Jaroslavu Skalickém) 2,0 100
16 911 Svatošová, MUDr., Vácha, P. Mgr. Eutanázie 1,5 90
16 912 Vácha, P. Mgr. Altruismus (sebeobětování) u zvířat 2,0 100
16 913 Sklenář, P. Mše sv. 1,0 40
16 914 Mazalová, Němcová, Šiklová Ženy a komunismus 3,0 120
16 915 Němcová, Mgr., Sokol. Prof., Svoboda, JUDr. Hledání hranic svobody (moderuje Mgr. Beránek) 2,5 110
16 916 Ovečka, P. Mše sv. 1,0 40
16 917 Šimr, Mgr. Andělé v modrých uniformách 1,5 90
16 918 Hodoval M. Humanitární jednotky červeného kříže 1,5 90
16 919 Ovečka, P., Susa, Doc. MUDr., CSc. Antikoncepce (jak zodpovědně plánovat rodinu?) 3,0 120
16 920 Rybář, P.,SJ Mše sv. 1,0 40
16 921 Rybář, P.,SJ Na okraji církve (méně zařaditelní) 2,0 100
16 922 Funketová I. Adopce na dálku 1,5 90
16 923 Prouzová Š., Klabenešová P. Kůň ve 21. století (hipoterapie s ukázkami) 2,0 100
16 924 Čtvrtečka, P. Mše sv. 1,0 40
16 925 Linhartová, Bc. Britská Guyana (promítání) 1,5 90
16 926 Burda, Mgr. Filozofický podtext sexuální revoluce 1,5 90
16 927 Olivová, Mgr., Mazanec, Mgr. Reality nebo show? (povídání o světě, médiích, zábavě a lidech) 3,0 120
16 928 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
16 929 Sokol, Prof. Obdivovaný i zatracovaný Pierre Teilhard de Chardin 1,5 90
16 930 Radovi manželé a hosté Koncert 2,0 100
16 931 Čížek J. Koncert 1,0 40
16 932 Koutníková, Luxová, Němcová, Rohulánová Ženy ve veřejném životě 2,0 100
17 933 Linhart, P. Putování za ruskou duší – cestopis (promítání) 2,0 100
17 941 Zahájení 17. AT + mše sv. 1,5 90
17 942 Čížek J. Koncert „Sluníčko Boží“ 1,5 90
17 943 Blaha, P.,SDB Mše sv. 1,0 40
17 944 Blaha, P.,SDB 80 let salesiánské provincie 2,0 100
17 945 Kolář, Mgr. Focusing – umění zacházet s vlastními pocity 2,0 100
17 946 Vlková, RNDr.ThD.,OP Najdeme ekologické myšlení ve Starém zákoně? 2,0 100
17 947 Zatloukal, P. Mše sv. 1,0 40
17 948 Zatloukal, P. Mládež „na hraně“ 1,5 90
17 949 Škorpík, Mgr. Proč se staráme o chráněná území? 1,5 90
17 950 Prekopová, Dr.phil. V dětech je zakódovaná Boží moudrost 3,0 120
17 951 Gerža M., Mgr. Příroda Orlických hor (promítání) 1,5 90
17 952 Čtvrtečka P. Mše sv. 1,0 40
17 953 Lokvenc, Ing.,CSc. Krkonoše – živý organismus 1,5 90
17 954 Lokvenc, Ing.,CSc. Osídlování Krkonoš a vliv člověka na přírodu 1,5 90
17 955 Svatošová, MUDr. „Něco“ nad námi musí být?! 3,0 120
17 956 Konečný P., Najbrt Koncert duchovní hudby 1,5 90
17 957 Sandtner P., Mgr. Mše sv. 1,0 40
17 958 Skřivánek P. Jóga a křesťanství 3,0 120
17 959 Royt, Prof., PhDr., Ing. Mariánská ikonografie 1,5 90
17 960 Vyhnálek, Dr.hc. Sýrařský král Tasmánie 1,5 90
17 961 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
17 962 Bárta, Bóhm, Hábl Ekumenický život novoměstska 3,0 120
17 963 Baštecká, PhDr., Baštecký, Mgr. Hněv a jiné lidské emoce 1,5 90
17 964 Grygar, RNDr.,CSc. Přelom v astronomii (výsledky kongresu v Praze) 2,5 110
17 965 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
17 966 Klimeš, PhDr.,Mgr.PhD. Adoptovaný Kristus – patron adoptovaných dětí 2,0 100
17 967 Dospěl, Mgr. Jidášovo evangelium a Bible 2,0 100
17 968 Klimeš, Mgr.,PhDr., PhD. Boží vůle a subjektivní jistota 2,0 100
17 969 Radovi manželé a hosté Sobotní chvilka poezie 1,5 90
17 970 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
17 971 Linhart, P. Rozumějí si v církvi kněží a laici? 2,0 100
17 972 Kostanjan, Ing., Mgr., Linhart, P. Život a víra Arménie, emigrace do Čech 2,5 110
17 973 Luxová V. Občanská angažovanost křesťanů 2,0 100
17 975 Rybář, P.,SJ Mše sv. 1,0 40
17 976 Rybář, P.,SJ Budoucnost křesťanství 2,0 100
17 977 Němcová, Mgr. Charta 77 – 30. výročí založení a význam dnes 1,5 90
17 978 Vacek P. „Vezmi svůj kříž a následuj mě“ 3,0 120
17 979 Terlecká J. B. Koncert 1,5 90
17 980 Janouch, P. Mše sv. 1,0 40
17 981 Šimberská, PhDr. UNICEF I. 1,0 40
17 982 Slabá, Mgr. Indie 1,0 40
17 983 Šimberská, PhDr. UNICEF II. 1,0 40
17 984 Jílek P. Afrika 1,0 40
17 986 Uhlíř, P. Mše sv. 1,0 40
17 987 Uhlíř, P. Proč se modlit za druhé? 2,0 100
17 988 Burda, Mgr. Sekularizace jako náboženství 1,5 90
17 989 Vácha, Mgr.et Mgr., Ph.D. Etické otázky práce s lidskými kmenovými buňkami 3,0 120
17 990 Radovi manželé a hosté Koncert 2,0 100
17 991 Vácha, P. Mše sv. 1,0 40
17 992 Stříbrný, PhDr. Činnost STB proti církvi 1,5 90
17 993 Ambros, Prof.,Th.D. Ruská mentalita a spiritualita 1,5 90
18 996 Linhart, P. Albánie (promítání) 1,5 90
18 1001 Zahájení 18. AT + mše sv. 1,5 90
18 1003 Jurka, P., OFM Mše sv. 1,0 40
18 1004 Jurka, Ing. Mgr., OFM Klíč k historii františkánství, ekologické a formační projekty 2,0 100
18 1005 Remeš, MUDr. Nevěstka, šelma a drak (analytický výklad Apokalypsy) 2,0 100
18 1006 Roithová, MUDr. Komu patří budoucnost – Evropě nebo Asii? 2,0 100
18 1007 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
18 1008 Hábl, Mgr., Ph.D. Výzva Komenského současné škole 1,5 90
18 1009 Passer R. Když chce miliardář do nebeského království 1,5 90
18 1010 Kůs, RNDr. Kořeny lidských „nectností“ v živočišné říši 3,0 120
18 1011 Jirásek, Mgr. Příroda a kultura Nepálu (promítání) 1,5 90
18 1012 Czarný, P. Mše sv. 1,0 40
18 1013 Kopečný, Ing. „Trpí-li jeden úd, trpí s ním údy všechny“ 1,5 90
18 1014 Janouch, Mgr. Písmo sv. v životě katolického křesťana 1,5 90
18 1015 Němcová, Mgr., Štětina, senátor Česká společnost na křižovatce hodnot 3,0 120
18 1016 Heczko, Ing., Kalvová, Doc. Žijeme nad možnosti planety? 3,0 120
18 1018 Ryška, P., SDB Mše sv. 1,0 40
18 1019 Ryška, P., SDB TV Noe 100 x jinak 3,0 120
18 1020 Klimeš, PhDr.Mgr., Ph.D. Mýtus – pohádka – pověra – víra 3,0 120
18 1021 Herbst, Mons., SDB Mše sv. 1,0 40
18 1022 Navrátil, JUDr. Skauting a jeho duchovní rozměr 3,0 120
18 1023 Herbst, Mons., SDB Zralá osobnost podle Bible 3,0 120
18 1024 Chudí – rodina Koncert 1,5 90
18 1026 Sokol, Prof.PhDr. Kultury a náboženství 2,0 100
18 1027 Grygar, RNDr., CSc Česká účast na obřích observatořích v Jižní Americe 2,0 100
18 1028 Grygar, RNDr., CSc. Temná (skrytá) hmota, OGLE („sesterská sluneční soustava“) 2,0 100
18 1029 Holub, P. Mše sv. 1,0 40
18 1031 Linhart, Mgr. Nezavěšujte, jste voláni! (mé místo v životě) 2,5 110
18 1032 Motyčka, Mgr. Co (z)může výchova? 1,5 90
18 1033 Loukota, P. Mše sv. 1,0 40
18 1034 Smékal, Prof. a asistenti Založení osobnosti a duchovní praxe 1,5 90
18 1035 Prekopová, Dr.phil. Co děti opravdu potřebují? 3,0 120
18 1036 Čížek J. Koncert 1,5 90
18 1037 Rybář, P., SJ Mše sv. 1,0 40
18 1038 Smékal, Prof. a asistenti Sebepoznání a duchovní život 1,5 90
18 1039 Rybář, P., SJ Exercicie – maturita křesťana 3,0 120
18 1040 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
18 1041 Smékal, Prof. a asistenti Vyhoření a jak se mu bránit 1,5 90
18 1042 Vacek, Mgr. Co je nebezpečnější než hřích? 3,0 120
18 1043 Radovi manželé Koncert 2,0 100
18 1044 Zatloukal, P. Mše sv. 1,0 40
18 1045 Loukota, Mgr. Boží jméno 1,5 90
18 1046 Zatloukal, Mgr. Sociální rozdíly mezi kamarády 1,5 90
18 1047 Smékal, Prof.PhDr., Vacek, Mgr. Jak žít v tomto světě a současně v Bohu 3,0 120
18 1048 Janouch, P. Mše sv. 1,0 40
18 1049 Dostál Vítězslav Panamericana má láska (promítání) 2,0 100
19 1050 Linhart, P. Gruzie – malá země s velkým srdcem (promítání) 2,0 100
19 1051 Zahájení 19. ročníku AT 1,0 40
19 1052 Stříbrný, PhDr. Církve a EU 1,5 90
19 1053 Suchár, Mons. Obětavost – oběť nebo zisk 1,5 90
19 1054 Suchár, Mons. Mše sv. 1,0 40
19 1055 Bystrý, P. Mše sv. 1,0 40
19 1056 Nečas, RNDr. Klimatické změny jako oslovení a výzva 2,0 100
19 1057 Grygar, RNDr.CSc. Slunce a jeho vliv na Zemi 2,0 100
19 1058 Grygar, RNDr., Nečas,RNDr. Diskuze o otázkách klimatických aj. 2,0 100
19 1059 Fukanec – soubor Koncert 1,5 90
19 1060 Jirásek, P. Mše sv. 1,0 40
19 1061 Kolář, Mgr. a asistenti (S) Focusing – práce s pocity 6,0 180
19 1062 Sandánus, P. Mše sv. 1,0 40
19 1063 Dušek, Mgr. a asistenti (S) Odolnost proti zátěži, metody duševní hygieny 6,0 180
19 1064 Čížek, J. Koncert 1,5 90
19 1066 Smékal, Prof.CSc. a asistenti (S) Reflexe a sebereflexe 6,0 180
19 1068 VLASTA (ženský pěvecký sbor) Koncert 1,0 40
19 1069 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
19 1070 Vacek, P. Cesta k pochopení, smíření a odpuštění 2,0 100
19 1071 Sokol, Prof. Co je a není náboženství? 2,5 110
19 1072 Čunek, P.SJ Člověk na ikonách a u církevních Otců 1,5 90
19 1074 Linhart, P. Sv. Pavel a boj s hříchem a utrpením 2,0 100
19 1075 Němcová, Mgr. Vnitřní opravdovost a pravda 1,5 90
19 1076 Klimeš, PhDr.Mgr.,Ph.D. Rodina a finance 2,0 100
19 1077 Radovi manželé a hosté Koncert 1,5 90
19 1078 Linhart, P. Mše sv. 1,0 40
20 1101 Zahájení 20. ročníku AT 1,5 90
20 1102 Stříbrný, PhDr. Symbolika dvou listopadů 1,5 90
20 1103 Šmíd Michal Pamět národa – Příběhy 20. století 1,5 90
20 1104 Astronomové z Pardubic Pouť letní oblohou 1,5 90
20 1105 Čunek Josef, SJ, P Mše sv. 1,0 40
20 1106 Čunek Josef, SJ, P. Krása a kýč 2,0 100
20 1107 Klimeš, Mgr. PhDr., Ph.D. Zjevení a iluze 2,0 100
20 1108 Jajtner Pavel, Ing. Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů 2,0 100
20 1109 Lichých rodina Koncert 1,5 90
20 1110 Linhart, Mgr. P. Mše sv. 1,0 40
20 1111 Linhart, Mgr. P. Soumrak křesťanství nebo ateismu? 2,0 100
20 1112 Hornová, Mgr.; Korcová, MUDr. Mužská a ženská spiritualita v rodině 2,0 100
20 1113 Prekopová. Dr. Phil. Obnova lásky láskou v rodině 2,0 100
20 1114 Brož J., Th.D.S.S.L., P. Mše sv. 1,0 40
20 1115 Brož J., Th.D.S.S.L., P. Co je morální podle Bible 1,5 90
20 1116 Vlková, RNDr. Th.D. Jak řešit sociální problémy v souladu s biblickou zvěstí 1,5 90
20 1118 Med, Doc. PhDr. CSc. Literatura za druhé republiky 1,5 90
20 1119 Lízna, P. SJ Mše sv. 1,0 40
20 1120 Lízna, P. SJ Poutník Evropou 3,0 120
20 1121 Pokorný Petr, Ing. Modlitba a spiritualita 1,5 90
20 1122 Hábl Jan, Mgr. Jan Ámos Komenský 1,5 90
20 1123 Rob Štěpán Romuald, OP Mše sv. 1,0 40
20 1124 Rob Štěpán Romuald, OP Víra a rozum – Fides et ratio 1,5 90
20 1125 Loukota, P. Křesťanské předobrazy ve starém Egyptě 1,5 90
20 1126 Šustrová Petruška Cizinci mezi námi 1,5 90
20 1127 Zajíc, Mgr. Média a jak se jim bránit 1,5 90
20 1128 Tymel Jiří, Ing., Kovaříčková K. Koncert 1,5 90
20 1129 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
20 1130 Vacek, P. Co křesťané nabízejí světu? 1,5 90
20 1131 Ekumenické setkání Kážeme Krista ukřižovaného – hrůza nebo naděje? 1,5 90
20 1132 Sokol, Prof., PhDr., Ph.D., CSc. Etika a život 1,5 90
20 1133 Joch, MUDr. Západní civilizace, odkud přišla a čím je dnes 1,5 90
20 1134 Radovi manželé Koncert 1,5 90
20 1135 Vácha, P., Mgr.et Mgr., Ph.D. Mše sv. 1,0 40
20 1136 Vácha, P., Mgr.et Mgr., Ph.D. Etika mezi svobodou a odpovědností 1,5 90
20 1138 Grygar, RNDr., CSc. Osobnosti, které mne ovlivnily 2,0 100
21 1141 Linhart, Mgr., P. Írán, středověk s mobilem v ruce (promítání) 2,0 100
21 1151 Zahájení 21. ročníku AT + mše sv. 1,5 90
21 1152 Malý,Mons. Křestané ve světě 1,5 90
21 1153 Sedláček, PhDr. Ekonomie dobra a zla 2,0 100
21 1155 Kršák, P.SVD Mše sv. 1,0 40
21 1156 Kršák, P. SVD Papua – Nová Guinea 2,0 100
21 1157 Suchánkovi Vladimír a Jindřich Osobnosti duchovního života ve filmu 2,0 100
21 1158 Jemelka, Oliva, Akad.soch. Sakrální architektura 2,0 100
21 1159 Linhart, P., Mgr Mše sv. 1,0 40
21 1160 Noskovi manželé Výchova láskou 2,0 100
21 1161 Linhart, P., Mgr. Dá se dnes ještě žít dle Desatera? 2,0 100
21 1162 Grygar, RNDr., CSc. O planetách cizích sluncí 2,0 100
21 1163 Heryán, P. Mše sv. 1,0 40
21 1164 Heryán, P. Ježíšova blahoslavenství 1,5 90
21 1165 Vlková, RNDr., ThD., OP Bůh Starého zákona – milosrdný či nemilosrdný 1,5 90
21 1166 Zajíc, Mgr. Jak se bránit médiím 1,5 90
21 1167 Špilar, Mgr. Církevní právo – rozvod 1,5 90
21 1168 Účastníci a pořadatelé Akademických týdnů Koncert účastníků 1,0 40
21 1169 Bystrý, P. Mše sv. 1,0 40
21 1170 Kroupa, Mgr., Ph.D. Vztah pravdy a svobody 1,5 90
21 1171 Fuchs Jiří Pravda, svoboda a mravnost 1,5 90
21 1172 Zrno, Mgr. Kde jsou hranice svobody náboženství – Islám a my 1,5 90
21 1173 Joch, MUDr. Vztah pravdy a svobody 1,5 90
21 1174 Piťha, P., Prof., PhDr., CSc. Mše sv. 1,0 40
21 1175 Piťha, P., Prof., PhDr., CSc. Příprava na Cyrilometodějské výročí 1,5 90
21 1176 Krausová, MUDr. Celibát ještě dnes? Ano! 1,5 90
21 1177 Smékal, Prof.CSc. Hledání a respektování pravdy 3,0 120
21 1178 Radovi manželé Koncert 1,5 90
21 1179 Vacek, P. Mše sv. 1,0 40
21 1180 Ekumena Předávání víry 1,5 90
21 1181 Palán Aleš Knižní rozhovory – nový literární žánr 1,5 90
21 1182 Vacek, P. O symbolech a liturgii 1,5 90
21 1183 Vácha, P., Mgr.et Mgr., PhD. Mše sv. 1,0 40
21 1184 Vácha, P., Mgr.et Mgr., PhD. Gen-etika a Synt-etika 1,5 90
21 1185 Tláskalová-Hogenová, Prof. Střevo, imunita a naše soužití s bakteriemi 1,5 90
21 1186 Kosek, Dr. Ing. Nanotechnologie pro domácnosti 2,0 100
22 1191 Linhart, Mgr., P. Kyrgyzstán, země Nebeských hor (promítání) 2,0 100
22 1201 Zahájení 22. AT a mše sv. s Mons. J. Vokálem 1,5 90
22 1202 Stříbrný Jan, PhDr. České 20. století 1,5 90
22 1204 Eliáš Vojtěch, P., Dr. Mše sv. 1,0 40
22 1205 Eliáš Vojtěch, P., Dr. Stupně víry 2,0 100
22 1206 Lhoťan Lukáš Islám a islamismus v ČR 2,0 100
22 1208 Voňková Dagmar Koncert folkové legendy 1,5 90
22 1209 Linhart Jan, P., Mgr Mše sv. 1,0 40
22 1210 Linhart Jan, P., Mgr. Proč Bůh mlčí? 2,0 100
22 1211 Palouš Jan, Prof., RNDr., Dr.Sc. Hvězdy ve vesmíru 2,0 100
22 1212 Prekopová Jiřina, PhDr. Škola lásky v rodině 2,0 100
22 1213 Čunek Josef, P., SJ Mše sv. 1,0 40
22 1214 Čunek Josef, P., SJ P.Teilhard de Chardin a jezuité 1,5 90
22 1216 Šustrová Petruška Rusko s Putinem 1,5 90
22 1217 Hábl Jan, Ph.D. I když se nikdo nedívá (formování charakteru dle J. A. Komenského) 1,5 90
22 1218 Pospíšil Michal – Ritornello Majáles, Máj a les – koncert barokní hudby 1,5 90
22 1219 Heryán Ladislav P., SDB Mše sv. 1,0 40
22 1220 Heryán Ladislav P., SDB „Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi …“ 1,5 90
22 1221 Kalina Pavel, Prof., PhDr., CSc. Umění a mystika 1,5 90
22 1222 Petkevič Vladimír, Doc., RNDr., CSc Život a dílo Edity Steinové 1,5 90
22 1223 Med Jaroslav,Doc., CSc Dobré dílo Josefa Floriána 1,5 90
22 1224 Pokorný Pavel Mše sv. 1,0 40
22 1225 Ekumena Křesťanství a sekulární společnost 1,5 90
22 1226 Fuchs Jiří Kouzlo nové morálky 1,5 90
22 1227 Zrno Matyáš,Mgr. Jsou nebezpečím muslimové, islám nebo islámismus? 1,5 90
22 1228 Joch Roman, MUDr. Křesťanská sociální nauka 1,5 90
22 1229 Tymel Jiří, Ing., Vondrušková K. Varhanní koncert 1,5 90
22 1230 Mikeš Jaroslav, P., SDB Mše sv. 1,0 40
22 1231 Mikeš Jaroslav, P., SDB Salesiánské misie v Indii 1,5 90
22 1232 Drexlerová Alžběta Křesťané a Židé po holokaustu 1,5 90
22 1233 Špilar Jan, Mgr. Vlasy v Bibli 1,5 90
22 1234 Vokolek Václav Kořeny antisemitismu a Židé v Čechách 1,5 90
22 1236 Nováček Pavel, Doc., RNDr., CSc Budoucnost už není co bývala 1,5 90
22 1237 Kosek Juraj, Doc., Dr.Ing. Obnovitelná elektřina – demystifikace 1,5 90
22 1238 Sokol Jan, Prof., PhDr., Ph.D., CSc Evropa a my 2,0 100
23 1250 Zahájení 23. AT a mše sv. 1,5 90
23 1251 Stříbrný Jan, PhDr. Český odboj proti nacistické okupaci 1,5 90
23 1252 Kroupa Daniel, Mgr., Ph.D. Duchovní svět Václava Havla 1,5 90
23 1253 Lábus Ladislav, Prof., Ing. arch Přednáška architekta 1,5 90
23 1254 Lízna František, P., SJ Mše sv. 1,0 40
23 1255 Lízna František, P., SJ Vězením ke svobodě 2,0 100
23 1256 Prekopová Jiřina, PhDr. Výchova k víře, naději a lásce 2,0 100
23 1257 Sokol Jan, Prof., PhDr. Co říká Bible o Stvoření 2,0 100
23 1258 Linhart Jan, P., Mgr. Mše sv. 1,0 40
23 1259 Říhová Blanka, Prof., RNDr, Dr.Sc Imunitní systém a co dokáže 2,0 100
23 1260 Linhart Jan, P.,Mgr. K čemu směřuje náš duchovní růst 2,0 100
23 1261 Grygar Jiří, RNDr., CSc. Sto let kosmického záření 2,0 100
23 1262 Linhart Petr Koncert (k výstavě Zmizelé Sudety) 1,5 90
23 1263 Heryán Ladislav, P., SDB Mše sv. 1,0 40
23 1264 Heryán Ladislav, P., SDB Kurz Zacheus 1,5 90
23 1266 Špilar Jan, Mgr. Teologie osvobození 1,5 90
23 1267 Smékal Vladimír, Prof., CSc Čím je určena naše cesta životem 1,5 90
23 1269 Sandánus Pavel Mše sv. 1,0 40
23 1270 Czendlik Zbigniew, P. Zbigniewove nesmysly 1,5 90
23 1271 Kalina Pavel, Prof., PhDr. Znamení kříže 1,5 90
23 1272 Machula Tomáš Doc., Ph.D., Th.D. 2. vatikán. koncil a náboženská svoboda 2,0 100
23 1273 Med Jaroslav, Doc. Bohuslav Reynek 1,5 90
23 1274 Radovi manželé Koncert 1,5 90
23 1275 Bystrý Jan, P. Mše sv. 1,0 40
23 1276 Fuchs Jiří Filozofické pozadí komunistické pseudomorálky 1,5 90
23 1277 Joch Roman, MUDr. Feminismus a teorie gender 1,5 90
23 1278 Zrno Matyáš, Mgr. Afganistán – zač jsme bojovali 1,5 90
23 1279 Joch Roman, MUDr. Křesťanské učení o spravedlivé válce 1,5 90
23 1280 Hofman Radomír Metoděj, P., OT Mše sv. 1,0 40
23 1281 Hofman Radomír Metoděj, P., OT Německý řád 1,5 90
23 1282 Šustrová Petruška Normalizace 1,5 90
23 1283 Vlček Vojtěch, Mgr. Mučedníci komunismu 1,5 90
23 1284 Vodičková Stanislava, DiS. Kardinál Beran 1,5 90
23 1285 Polyfonní sdružení Koncert 1,5 90
23 1286 Loukota Václav, P., Mgr. Mše sv. 1,0 40
23 1287 Ekumenický kulatý stůl O svobodě kristovců 1,5 90
23 1288 Klimeš Jeroným, PhDr, Mgr., PhD. Sex ve zpovědnici 2,0 100
23 1289 Siostrzonek P. Prokop, P., OSB Anastáz Opasek – 100. výročí narození 1,5 90
23 1290 Kalemba Wieslav, P. Mše sv. 1,0 40
23 1291 Tomský Alexander EU-ideál, který se zkazil 2,0 100
23 1292 Vácha Marek Orko, P., Mgr., Ph.D Konvergentní evoluce 1,5 90
23 1293 Palouš Jan, Prof., RNDr., DrSc. Co uvidíme ALMou? 1,5 90
24 1300 Zahájení 24. ročníku AT, vzpomínka na P. Knittla a p. Kováčovou, zahajovací mše sv. 1,5 90
24 1301 Sokol Jan, Prof., PhDr., PhD., CSc Zázraky a svoboda 1,5 90
24 1302 Lhoťan Lukáš Ježíš Kristus a islám 1,5 90
24 1303 Sandánus Pavol, P. Mše sv. 1,0 40
24 1304 Mikloško František, RNDr. Slovenská společnost a církev – 25 let polistopadového vývoje 2,0 100
24 1305 Král Vladimír, Prof., RNDr., Dr.Sc. Co rozhoduje o kvalitě života 2,0 100
24 1306 Lukeš Julius, Prof., RNDr., CSc. Čeho jsme produktem 2,0 100
24 1308 Linhart Jan, P., Mgr. Mše sv. 1,0 40
24 1309 Linhart Jan, P., Mgr. Žijeme v nádherné době 2,0 100
24 1310 Grygar Jiří, RNDr., CSc. Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku aneb Země pod údery meteoritické artilerie 2,0 100
24 1311 Weilguny, Iva, MUDr. Ztracena v bývalých Sudetech 2,0 100
24 1313 Čunek Josef, P., SJ Mše sv. 1,0 40
24 1314 Vlček Vojtěch, Mgr. Ostrava za ostnatými dráty 1,5 90
24 1315 Čunek Josef, P.,SJ Jezuité a jejich podnikání – 200 let od obnovení řádu 1,5 90
24 1316 Med Jaroslav, Doc., CSc. Jaroslav Durych 1,5 90
24 1317 Drápal Dan Proč se partnerským vztahům nedaří 1,5 90
24 1318 Heryán Ladislav, P., SDB Mše sv. 1,0 40
24 1319 Heryán Ladislav, P., SDB O vnitřní svobodě 1,5 90
24 1320 Kalina Pavel, Prof., PhDr., CSc. Řím – věčné město 1,5 90
24 1321 Hábl Jan, PhDr., Ph.D. O kráse a kouzlu Komenského Labyrintu 1,5 90
24 1322 Kahanec Julius, Ing. Lokální pronásledování nebo globální válka proti křesťanům? 1,5 90
24 1323 Bystrý Jan, P. Mše sv. 1,0 40
24 1324 Fuchs Jiří Soudobá ideologie Západu v pohledu filosofie 1,5 90
24 1325 Dvořák Libor Rusko – Ukrajina – Krym 1,5 90
24 1326 Joch Roman, MUDr. Krátké 20. století a jeho klíčové momenty: 1914, 1939, 1964, 1989 1,5 90
24 1327 Špilar Jan, Mgr. Věrni zůstaneme sobě v každé době 1,5 90
24 1328 Satoria Karel, P., Mgr. Mše sv. 1,0 40
24 1329 Satoria Karel, P., Mgr. Vnitřní struktura křesťanské modlitby 1,5 90
24 1330 Šrobár Štefan, Ing., Mgr., CSc. Motivy náboženského násilí 1,5 90
24 1331 Vondra Alexandr, RNDr. Česká společnost a politika po r. 1989 1,5 90
24 1332 Vacek Václav, P. Mše sv. 1,0 40
24 1333 Ekumenický kulatý stůl 25 let svobody (společnost, křesťané, církve) 1,5 90
24 1334 Vacek Václav, P. Jsme z královského rodu? 1,5 90
24 1335 Zrzavý Jan, Prof., RNDr., CSc. Příběhy scházení a rozcházení: o evolučním původu moderního člověka 2,0 100
24 1336 Eliáš Vojtěch, P., Dr. Mše sv. 1,0 40
24 1337 Eliáš Vojtěch, P., Dr. Péče o chudé – nové, nebo staré téma? 2,0 100
24 1338 Vácha Marek Orko, P., Mgr. Tři zprávy o stvoření v knize Genesis 2,0 100
25 1340 Vokál Jan, Mons. Zahájení 25. ročníku AT + mše sv. s Mons. Janem Vokálem 1,5 90
25 1341 Stříbrný Jan, PhDr. Češi v dramatech 2. světové války 1,5 90
25 1342 Vácha Marek Orko, P., Mgr., Ph.D. Tvůrce tvoří tvůrce (kdo je člověk?) 1,5 90
25 1343 Enderle Tomáš, P. Mše sv. 1,0 40
25 1344 Drábová Dana, Ing., Ph.D. Svět (a) energie 2,0 100
25 1345 Král Vladimír, Prof., RNDr., DrSc. Jak stará je nanotechnologie 2,0 100
25 1346 Putna C. Martin, Prof., Mgr., Dr. Od knížete Vladimíra k Vladimíru Putinovi – ruské duchovní dějiny 2,0 100
25 1347 Linhart Jan, P. Mgr. Mše sv. 1,0 40
25 1348 Linhart Jan, P. Mgr. Boží smysl pro humor 2,0 100
25 1349 Sokol Jan, Prof., PhDr., Ph.D., CSc. K čemu by svět mohl potřebovat křesťany? 2,0 100
25 1350 Hábl Jan, PhDr., Ph.D. Mistr Jan Hus: kacíř, nebo hrdina? 2,0 100
25 1351 Petráček Tomáš, P., Doc., PhDr., Ph.D., Th.D. Mše sv. 1,0 40
25 1352 Petráček Tomáš, P., Doc., PhDr., Ph.D., Th.D. Neuralgické body české duchovní tradice 1,5 90
25 1353 Czendlik Zbigniew, P. Kostel, hospoda a postel 1,5 90
25 1354 Fiala Petr, Prof., PhDr., Ph.D., LL.M. Vzdělanost, školství a česká společnost 1,5 90
25 1355 Sosnarová Věra Krvavé jahody – svědectví ženy, která přežila gulag 2,0 100
25 1356 Strejček Alfred, Netočná Jana Petr Eben – Job 1,5 90
25 1357 Hurt Josef, P., Mgr. Mše sv. 1,0 40
25 1358 Hurt Josef, P., Mgr. Biskup Štěpán Trochta 1,5 90
25 1359 Vlková Gabriela, RNDr., Th.D. Vztah svobody a poslušnosti, jak ho reflektuje SZ 2,0 100
25 1361 Drápal Dan Důležité biblické pojmy, které se ztrácejí v překladu 1,5 90
25 1362 Bystrý Jan, P. Mše sv. 1,0 40
25 1363 Fridrichová Maria, MUDr. Sexuální výchova dětí v rodině, ve škole? 1,5 90
25 1364 Kalina Pavel, Prof., PhDr., CSc. Ikonoklasmus – proč lidé ničí obrazy? 1,5 90
25 1365 Kroupa Daniel, Mgr., Ph.D. Svoboda slova – zdroje a meze 1,5 90
25 1366 Joch Roman, MUDr. Islamismus 1,5 90
25 1367 Heryán Ladislav, P., Dr., Ing., Th.D., SDB Mše sv. 1,0 40
25 1368 Heryán Ladislav, P., Dr., Ing., Th.D., SDB Křesťanství jako cesta v Markově evangeliu 1,5 90
25 1369 Krausová Jitka, MUDr. „Žité bludy“ současnosti a psychické zdraví 1,5 90
25 1370 Just Vladimír, Prof., PhDr., CSc. V+W jako barometr naší svobody 1,5 90
25 1371 Vacek Václav, P. Mše sv. 1,0 40
25 1372 Ekumenický kulatý stůl Jan Hus: téma, které nás spojuje, nebo rozděluje? 1,5 90
25 1373 Špilar Jan, Mgr. Sex – naplnění svátosti manželství 1,5 90
25 1374 Prekopová Jiřina, PhDr. Beseda s přáteli a posluchači 1,5 90
25 1375 Kohout Pavel, Ing. Krize Jihu a budoucnost Evropy 1,5 90
25 1376 Kalemba Wiesław, P. Mše sv. 1,0 40
25 1377 Nývlt Daniel, Doc., Mgr., Ph.D. Česká vědecká stanice v Antarktidě – vznik, výzkum 2,0 100
25 1378 Royt Jan, Prof., PhDr., Ing., Ph.D. Katedrála sv. Víta 2,0 100
26 1400 Malý Václav, Mons. Zahájení 26. AT, Mše svatá s Mons. Václavem MALÝM 1,0 40
26 1401 Malý Václav, Mons. Statečnost 1,0 40
26 1402 Vácha Timotej, P. Mgr. Bc. Opraem. Živá víra 1,5 90
26 1403 Vacek Václav, P. Mgr. Mše sv. 1,0 40
26 1404 Vacek Václav, P. Mgr. Dobrořečení jako životní styl 2,0 100
26 1405 Royt Jan, prof. PhDr. Ing. Ph.D. Sakrální prostory na Karlštejně 2,0 100
26 1406 Hejret Radek Moderní Stát Izrael – inspirace pro všechny generace 2,0 100
26 1407 Radovi manželé Koncert 1,5 90
26 1408 Linhart Jan, P. Mgr. Mše sv. 1,0 40
26 1409 Linhart Jan, P. Mgr. Honzíkova cesta – pokus o teologii putování 2,0 100
26 1410 Palouš Jan, prof. RNDr. DrSc. Hvězdy, hvězdokupy a galaxie: vznik a zánik 2,0 100
26 1411 Sokol Jan, prof. PhDr. Ph.D., CSc. Migranti a uprchlíci 2,0 100
26 1412 Doležal Miloš Krok do tmavé noci – příběh života a mučednické smrti P. Josefa Toufara 1,5 90
26 1413 Petráček Tomáš, P. doc. PhDr. Ph.D., Th.D. Mše sv. 1,0 40
26 1414 Petráček Tomáš, P. doc. PhDr. Ph.D., Th.D. Karel IV. a česká duchovní tradice 1,5 90
26 1416 Jedličková Blanka, PhDr. Ženy na rozcestí – osudy žen, umělkyň za protektorátu 1,5 90
26 1417 Špilar Jan, Mgr. Jak hořet a nevyhořet? 1,5 90
26 1418 Brož Prokop, P. ThLic. Th.D. Mše sv. 1,0 40
26 1419 Brož Prokop, P. ThLic. Th.D. Srdce křesťanského života? Milosrdenství – teze kardinála W. Kaspera 1,5 90
26 1420 Dostálek Pavel, prof. Ing. CSc. Pivo je dar Boží 1,5 90
26 1421 Brotánek Aleš, Akad. Arch. Pasívní domy – odpověď na sklon k plýtvání 1,5 90
26 1422 Smékal Vladimír, prof. PhDr. CSc. Spiritualita a zdraví 1,5 90
26 1423 Enderle Tomáš, P. Mše sv. 1,0 40
26 1424 Stehlík Eduard, plk. PhDr. Snahy o oduznání Mnichova z vojenského pohledu 1,5 90
26 1425 Joch Roman, MUDr. Americké prezidentství – historie a současnost 1,5 90
26 1426 Zrno Matyáš, Mgr. Význam kultury v časech migrace 1,5 90
26 1427 Drápal Dan Církev v domě aneb Hluboké křesťanské obecenství 1,5 90
26 1428 Bystrý Jan, P. Mše sv. 1,0 40
26 1429 Fuchs Jiří Co je a co není totalita 1,5 90
26 1430 Eliška Radomil, prof. Antonín Dvořák – velká osobnost české kultury 2,6 110
26 1431 Tomský Alexandr Současná Evropa (imigrace, islám, terorismus, Brexit) 2,0 100
26 1432 Lanži Martin, P. ThLic. Mše sv. 1,0 40
26 1433 Lanži Martin, P. ThLic. Dechristiana – život ve farnostech a kostelích na Broumovsku 1,5 90
26 1434 Šturma Jan Albert Kulturní geobotanika suburbie velkoměsta 1,5 90
26 1435 Höschl Cyril, prof. MUDr. DrSc., FRCPsych. Neurobiologie úzkosti 1,5 90
26 1436 Kalemba Wieslaw, P. Mše sv. 1,0 40
26 1437 Pospíšil Václav, prof. Ctirad, Th.D. Česká a světová teologie a výzvy přírodních věd 1850–1950 1,5 90
26 1438 Grygar Jiří, RNDr. CSc. Nepotřebná astronomie aneb Jednou z ní budou vlády vybírat daně 1,5 90
27 1440 Lízna František, P. SJ Zahájení 27. AT, Mše svatá s P. Františkem LÍZNOU 1,5 90
27 1441 Lízna František, P. SJ Pouť uzdravuje 1,5 90
27 1443 Linhart Jan, P. Mgr. Mše sv. 1,0 40
27 1444 Linhart Jan, P. Mgr. Studenti a hodnoty aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2,0 100
27 1445 Klimeš Jeroným, PhDr. Mgr. Ph. D. Křesťanství, vztahy a sex 2,0 100
27 1446 Royt Jan, prof. PhDr. Ing. Ph. D. Paladium země české-staroboleslavské a zemský patriotismus 2,0 100
27 1447 Kšica Přemysl, Smrčka Miroslav Koncert vážné hudby (děkanský kostel Nové Město nad Metují) 1,5 90
27 1448 Petráček Tomáš, P. Mše sv. 1,0 40
27 1449 Stehlík Eduard, plk. PhDr. Předvečer Mnichova v Orlických horách (lidé, opevnění…) 1,5 90
27 1450 Petráček Tomáš, P. doc. PhDr. Ph. D., Th. D. Ochromené křesťanství: nezamýšlené dopady Lutherovy reformace 1,5 90
27 1451 Joch Roman, MUDr. 100 let od zrození bestie: Co je a co není totalitarismus 1,5 90
27 1452 Doležel Jaroslav, prof. Ing. DrSc. Původ a šlechtění zemědělských plodin – historie, současnost, budoucnost 1,5 90
27 1453 Heryán Ladislav, P. Dr. Ing. Th. D. , SDB Mše sv. 1,0 40
27 1454 Heryán Ladislav, P. Dr. Ing. Th. D. , SDB Je Bůh? A jaký? 1,5 90
27 1455 Dostálek Pavel, prof. Ing. CSc. Alergeny v potravinách 1,5 90
27 1456 Majer Dušan Budoucnost americké pilotované kosmonautiky 1,5 90
27 1457 Špilar Jan Mgr. Amadeus – cesta k dokonalosti 1,5 90
27 1458 Lanži Martin, P. ThLic. Mše sv. 1,0 40
27 1459 Lanži Martin, P. ThLic. Jezuitský stát hudby – 150 let uskutečněné utopie 1,5 90
27 1460 Halas Zdeněk, Mgr. Archimedův palimpsest (zábavná matematika) 1,5 90
27 1461 Fuchs Jiří Proč totalita? 1,5 90
27 1462 Tomský Alexander Současná a budoucí společenská štěpení – návrat konzervatismu? 1,5 90
27 1463 Hunčaga Gabriel Peter, P. Mše sv. 1,0 40
27 1464 Ekumenický kulatý stůl 500 let reformace: Co nám přinesla a vzala? 1,5 90
27 1465 Ocknecht Petr Hmyz na talíři (přednáška s ochutnávkou) 1,5 90
27 1466 Fridrichová Maria, MUDr. Zvládnou ještě naše děti manželství a rodinu? 1,5 90
27 1468 Kopic Georg, P. SDB Čeští kněží v zahraničí 1,5 90
27 1469 Hunčaga Gabriel Peter, P. Mgr. OP Vzdělávací systém dominikánů ve vrcholném středověku 1,5 90
27 1470 Höschl Cyril, prof. MUDr. DrSc., FRCPsych. Vrozené a naučené v chování 2,0 100
27 1471 Kalemba Wiesław, P. Mše sv. 1,0 40
27 1472 Pospíšil Ctirad Václav, prof. Th. D. Obraz Boha a uspořádání lidské společnosti 2,0 100
27 1473 Satoria Karel, P. Mgr. Křestní spiritualita 1,5 90
27 1474 Just Vladimír, prof. PhDr. CSc. Konformisté, kolaboranti, nebo hráči s ohněm? 1,5 90
27 1475 Hoffmann Tomáš, P. Mše sv. 1,0 40
27 1476 Just Vladimír, prof. PhDr. CSc. Voskovec, Werich a politika 1,5 90
27 1477 Sokol Jan, prof. PhDr., PhD., CSc. Evropa je náš domov 1,5 90
28 1500 Zahájení 28. AT, mše sv. s biskupem Zdenkem Wasserbauerem 1,0 40
28 1501 Wasserbauer Zdenek, Mons. ThLic. Ing., Th.D Františkova vize života křesťana v dnešním světě 1,5 90
28 1502 Palán Aleš Raději zešílet v divočině (autorské čtení a vernisáž výstavy fotografií) 1,5 90
28 1503 Linhart Jan, P. Mgr. Mše sv. 1,0 40
28 1504 Linhart Jan, P. Mgr. Odvaha mít strach 2,0 100
28 1505 Putna Martin C., prof. Mgr., Dr. Česká katolická literatura (1945–1989) 2,0 100
28 1506 Royt Jan, prof. PhDr. Ing., Ph.D. Zrození raně křesťanského umění 2,0 100
28 1508 Cigánek Radim, P. Mše sv. 1,0 40
28 1509 Kutilová Markéta Blízkovýchodní tragédie na vlastní oči 1,5 90
28 1510 Kalina Pavel, prof. PhDr., CSc. Kostel pro 21. století 1,5 90
28 1511 Fuchs Jiří Filosofický základ lidských práv 1,5 90
28 1512 Špilar Jan, Mgr. Hranice v manželství 1,5 90
28 1513 Bystrý Jan, P. Mše sv. 1,0 40
28 1514 Vacek Václav, P. Mgr. Psychologie duchovního života 1,5 90
28 1515 Czendlik Zbigniew, P. Současné Polsko 1,5 90
28 1516 Joch Roman, MUDr. Pařížská výzva 1,5 90
28 1517 Majer Dušan Space X 1,5 90
28 1518 Heryán Ladislav, P. Dr. Ing., Th.D., SDB Mše sv. 1,0 40
28 1519 Heryán Ladislav, P. Dr. Ing., Th.D., SDB Ježíš a černá ovce 1,5 90
28 1520 Stehlík Eduard, plk. gšt. PhDr., Ph.D., MBA Československé legie a vznik samostatné ČSR 1,5 90
28 1521 Zrno Matyáš, Mgr. Dezinformace o dezinformacích 1,5 90
28 1522 Ekumenická bohoslužba 1,0 40
28 1523 Ekumenický kulatý stůl Křesťanství a postmoderna 1,5 90
28 1524 Vlková Gabriela, RNDr., Th.D. Job – sázka na člověka 1,5 90
28 1525 Opatrný Zdeněk, prof. RNDr., CSc. Genové manipulace u rostlin ve vztahu k přírodě a víře 1,5 90
28 1526 Just Vladimír, prof. PhDr., CSc. Proměny faustovského mýtu 1,5 90
28 1527 Machalík Benedikt Rudolf, P. Mše sv. 1,0 40
28 1528 Kocourek Jiří, doc. PhDr., Dr. Co je to vlastně psychoanalýza? 1,5 90
28 1529 Štěpán Marek Jan, Ing. arch. Sakrální stavby v návrhu a realizaci 1,5 90
28 1530 Höschl Cyril, prof. MUDr., DrSc., FRCPsych. Umění a (neuro)věda 2,0 100
28 1531 Petráček Tomáš, P. doc. PhDr., Ph.D., Th.D. Mše sv. 1,0 40
28 1532 Petráček Tomáš, P. doc. PhDr., Ph.D., Th.D. Neodvratné rozdělení? Náboženská situace na prahu 1. republiky 2,0 100
28 1533 Padevět Jiří Jaro a léto 1945 v českých zemích 1,5 90
28 1534 Krautschneider Rudolf Moře – nejbezpečnější místo na světě 1,5 90
28 1535 Hoffmann Tomáš, P. Mše sv. 1,0 40
28 1536 Lipovská Hana, Ing. Morální rozměr peněz 1,5 90
28 1537 Tomský Alexander G. K. Chesterton – paradox života a víry 1,5 90
29 1551 Zahájení 29. AT, mše sv. s P. Efremem JINDRÁČKEM 1,0 40
29 1552 Jindráček Efrem, P. prof. PhDr. Mgr., Ph.D., OP Co je to inkvizice? 1,5 90
29 1554 Linhart Jan, P. Mše sv. 1,0 40
29 1555 Linhart Jan, P. Mgr. 5 „O“ – Obnovený opravník obecně oblíbených omylů 2,0 100
29 1556 Klimeš Jeroným, PhDr. Mgr., Ph.D. Ježíšovo dětství a fenomén betlémské hvězdy 2,0 100
29 1557 Kutilová Markéta Současná migrace do Evropy 2,0 100
29 1559 Cigánek Radim, P. Mše sv. 1,0 40
29 1560 Bělobrádek Pavel, MVDr., Ph.D., MPA Křesťanský pohled na vývoj EU 1,5 90
29 1562 Grygar Jiří, RNDr., CSc. Mnohopásmová astronomie 1,5 90
29 1563 Opatrný Zdeněk, prof. RNDr., CSc. Duše rostlin? 1,5 90
29 1565 Heryán Ladislav, P. SDB Mše sv. 1,0 40
29 1566 Heryán Ladislav, P. Dr. Ing., Th.D., SDB Život milovaných dětí 1,5 90
29 1567 Majer Dušan Nástupce ISS u Měsíce 1,5 90
29 1568 Machula Tomáš, doc. Ing. Mgr., Ph.D., Th.D. Důležitost rozumu pro morální a duchovní život 1,5 90
29 1569 Tomský Alexander, prof. Konzervativní politická filosofie 1,5 90
29 1571 Tluka Jindřich, P. Mše sv. 1,0 40
29 1572 Kalina Pavel, prof. PhDr., CSc. Moskva – třetí Řím? 1,5 90
29 1573 Stehlík Eduard, plk. gšt. PhDr., Ph.D., MBA Osudy hrdinů 1,5 90
29 1574 Špilar Jan, Mgr. Nestěžuj si! 1,5 90
29 1575 Ptaszek Matěj Concepción – 600 dní v Kolumbii 1,5 90
29 1577 Hunčaga Gabriel Peter, P., OP Mše sv. 1,0 40
29 1578 Lipovská Hana, Ing. Má to cenu? O ceně a hodnotě 1,5 90
29 1579 Hunčaga Gabriel Peter, P. Mgr., OP Dopad cest Fernãa Magalhãese na misie 1,5 90
29 1580 Just Vladimír, prof. PhDr., CSc. Role divadla v sametové revoluci 1,5 90
29 1583 Bystrý Jan, P. Mše sv. 1,0 40
29 1584 Novák Jiří, Ing., Ph.D. Současná kalamita v lesích – příležitost pro změnu? 1,5 90
29 1585 Cardal Roman, Mgr., Ph.D. Myšlenkový relativismus – hrozba pro současnou dobu 1,5 90
29 1586 Vondra Alexandr, RNDr. Listopad ’89 po 30 letech – iluze a realita 1,5 90
29 1587 Höschl Cyril, prof. MUDr., DrSc., FRCPsych. Psychopatologie geniálních skladatelů 2,0 100
29 1589 Machalík Benedikt Rudolf, P., Opraem. Mše sv. 1,0 40
29 1590 Royt Jan, prof. PhDr. Ing., Ph.D. Ikonografie Poslední večeře a eucharistické motivy ve výtvarném umění 2,0 100
29 1591 Kodíček Milan, prof. RNDr., CSc. O čem je (současná) biochemie? 1,5 90
29 1592 Valenta Aleš, Dr. Německo: mýtus a realita 1,5 90
29 1594 Hoffmann Tomáš, P. Mše sv. 1,0 40
29 1595 Kosinka Jan Petr, Mgr. Pronásledování křesťanů v současné Evropě 1,5 90
29 1596 Šebek Tomáš, MUDr. Lékaři bez hranic 1,5 90
30 1601 Zahájení 30. AT, mše sv. s P. Markem VÁCHOU 1,5 90
30 1602 Vácha Marek, Mgr. et Mgr., Ph.D. Ochrana přírody – křesťanský svět po encyklice Laudato Si 1,5 90
30 1604 Linhart Jan, P. Mše sv. 1 40
30 1605 Linhart Jan, P. Mgr. Plná slávy? Úvahy o církvi 2 100
30 1606 Špilar Jan, Mgr. Smysl oběti a objetí nejen v Bibli 2 100
30 1607 Stehlík Eduard, plk. gšt. PhDr., Ph.D., MBA Novodobé mise české armády 2 100
30 1609 Reschel Tomáš, P. Mše sv. 1 40
30 1610 Reschel Tomáš, ThLic. RNDr., Ph.D. Výzvy morální teologie 1,5 90
30 1611 Zahirović Hasan, Mgr., Ph.D. Bratři Čapkové 1,5 90
30 1612 Grygar Jiří, RNDr., CSc. Nobelovy ceny za fyziku 2019 pro tři astronomy 1,5 90
30 1615 Heryán Ladislav, P. Mše sv. 1 40
30 1616 Heryán Ladislav, P. Spravedlnost, která je naší nadějí (Ga 5,5) 1,5 90
30 1617 Jochová Trlicová Jana, Mgr. Co dnes ohrožuje rodinu? 1,5 90
30 1618 Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. Jak nezdravým životním stylem poškozujeme srdce 1,5 90
30 1619 Ryšávka Petr, RNDr. Střevní mikrobiom v souvislostech 1,5 90
30 1621 Ryška Leoš, P., SDB Mše sv. 1 40
30 1622 Ryška Leoš, P., SDB Naděje pro Irák 1,5 90
30 1623 Šmídová Zuzana, RNDr., PhD. Bezlepková dieta – fakta a mýty 1,5 90
30 1624 Šmíd Marek, doc. PhDr. et PaedDr., Ph.D. Vatikán a totalitní ideologie 20. století 1,5 90
30 1625 Joch Roman, MUDr. Liberalismus, svoboda, konzervatismus 1,5 90
30 1627 Bystrý Jan, P. Mše sv. 1 40
30 1628 Tomský Alexander Rozkol americké společnosti – krize Západu 1,5 90
30 1629 Dvořák Petr, doc. Mgr., Ph.D. Filosofické základy genderové teorie a ideologie 1,5 90
30 1630 Pokorný Jan, doc. RNDr., CSc. Slunce, voda, rostliny, klima – opomíjené samozřejmosti 1,5 90
30 1631 Ruczaj Maciej, Mgr., Ph.D. Polsko dnes – obraz a realita 1,5 90
30 1633 Prokeš Josef, P. ThLic. Mše sv. 1 40
30 1634 Prokeš Josef, P. ThLic. Nezájem o víru – kde se bere a jak na něj dokážeme odpovídat 1,5 90
30 1635 Cardal Roman, Mgr., Ph.D. Současná kulturní válka a její zdroje 1,5 90
30 1636 Viktora Adam, MgA. Jan Dismas Zelenka – známý, neznámý 1,5 90
30 1637 Höschl Cyril, prof. MUDr., DrSc., FRCPsych. Anatomie správného rozhodnutí 2 100
30 1639 Machalík Benedikt Rudolf, P., OPraem. Mše sv. 1 40
30 1640 Royt Jan, prof. PhDr. Ing., Ph.D., DSc. Ikonografie Panny Marie 2 100
30 1641 Lipovská Hana, Ing. Zavirovaná ekonomika 1,5 90
30 1642 Zelenka Jaroslav, Ing., Ph.D. Hormeze: nový pohled na stárnutí, rakovinu a chemii 1,5 90
30 1644 Hoffmann Tomáš, P. Mše sv. 1 40
30 1645 Zelinka Ivo, pplk.; Zrno Matyáš, Mgr. Podoby odvahy – muži pro 21. století 1,5 90
30 1646 Kutilová Markéta Sýrie, Kurdové, Turecko, …mír v nedohlednu 1,5 90
  • R = ročník
  • P = prezentace: Součástí nahrávky je i promítaná prezentace nebo jiný audiovizuální materiál, který byl použit během přednášky.

Preferujete nahrávky s obrazem? Vybírejte z našich videonahrávek.