Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Program 23. ročníku Akademických týdnů

 • Pá 26.7.
  13:00
   
  Zahájení 23. AT, Mše svatá s Mons. Josefem KAJNEKEM

   
  Při zahájení bude mít úvodní slovo starosta Nového Města n. M. Petr Hable, 2. viceprezident České křesťanské akademie PhDr. Jan Stříbrný a předseda Akademických týdnů Ing. Václav Klamta, který představí tým organizátorů letošího ročníku AT. Poté bude sloužena zahajovací mše sv. s biskupem Mons. Josefem KAJNEKEM
 • Pá 26.7.
  15:00
  PhDr. Jan STŘÍBRNÝ
  Český odboj proti nacistické okupaci

  Filozof. fak. UK 1968–1973 (historie – čeština), tajné studium teologie 1980–1989. Zaměstnán ve Svazu protifašistických bojovníků, zodpovědný za historicko-dokumentační komise (1974–1990), poté v Historickém ústavu Armády ČR, historik 2. odboje (1990–1994). Od 1995 pracuje v České křesť. akademii, 2. viceprezident, zodpovědný za historické výzkumné projekty – v současnosti Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. stol. Publikace (mj.): Duchovní v koncentračních táborech. In: Češi v nacistických koncentračních táborech, káznicích a věznicích. Sborník z věd. konference. Praha 1996, s. 56–63. Židovští vojenští duchovní a židovská otázka v čs. vojsku na západě v letech 1939–1945. Příběh Alexandra Krause a JUDr. Hanuše Rebenwurzela-Rezka. In: Postavení a osudy židovského obyv. v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945. Sborník studií. Praha 1998, s. 162–220. Katolická církev v českých zemích v čase dvou totalit. In: České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. Brno 2000, s. 78–115. Hesla pro Lexikon für Theologie und Kirche, sv. 10. Herder/Freiburg im Breisgau 2001 – Tomášek František (s. 103), Tschechische Republik (s. 277–279) a Tschechoslowakei (s. 279–283). Příspěvek Die Rolle der Kirchen im Protektorat pro Collegium Carolinum. München 2007 (v rukopise).
   
 • Pá 26.7.
  16:45
  Mgr. Daniel KROUPA, Ph.D.
  Duchovní svět Václava Havla

  (6. ledna 1949, Plzeň) je vysokoškolský učitel, politik filozof a signatář Charty 77, někdejší předseda ODA. V letech 1990–1992 byl poslancem Federálního shromáždění, v letech 1996–1998 poslanecké sněmovny. Mezi léty 1998–2004 byl senátorem, od roku 1998 do roku 2001 předsedou ODA a v roce 2004 neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu. V současné době je členem předsednictva Unie evropských federalistů. Po sametové revoluci přednášel postupně na několika fakultách Univerzity Karlovy v Praze politickou filozofii. V současné době (2008) vede Katedru politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem
   
 • Pá 26.7.
  20:00
  Prof. Ing. arch Ladislav LÁBUS
  Přednáška architekta

 • So 27.7.
  8:00
  P. František LÍZNA, SJ
  Mše sv.

  (11. července 1941 v Jevíčku) je český kněz, jezuita a předseda redakční rady časopisu Akord. Zaměřuje se zejména na pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců. Pochází z komunisty pronásledované rodiny, byl z politických důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze, kněžská činnost mu byla zakázána ihned po jeho primiční mši svaté a tento zákaz platil až do roku 1990. Do roku 1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 1995–2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách. V roce 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva. Podnikl také několik pěších cest – poutí i s diagnostikovanou rakovinou prostaty. Deníkové zápisky z poutí vyšly knižně (Musím jít dál, Šel jsem však vytrvale). V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci ve vězení.
   
 • So 27.7.
  9:30
  P. František LÍZNA, SJ
  Vězením ke svobodě

  (11. července 1941 v Jevíčku) je český kněz, jezuita a předseda redakční rady časopisu Akord. Zaměřuje se zejména na pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců. Pochází z komunisty pronásledované rodiny, byl z politických důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze, kněžská činnost mu byla zakázána ihned po jeho primiční mši svaté a tento zákaz platil až do roku 1990. Do roku 1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 1995–2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách. V roce 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva. Podnikl také několik pěších cest – poutí i s diagnostikovanou rakovinou prostaty. Deníkové zápisky z poutí vyšly knižně (Musím jít dál, Šel jsem však vytrvale). V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci ve vězení.
   
 • So 27.7.
  14:00
  PhDr. Jiřina PREKOPOVÁ
  Výchova k víře, naději a lásce

  (SRN) Diplomovaná psycholožka a psychoterapeutka. V těchto profesích se uplatnila až po emigraci do Západního Německa v r. 1970. Do té doby byla „vším“, i dělnicí v JZD, uklízečkou, telegrafistkou při ČSD, s postupem obrody pracovala v osvětě, rozvíjela model estetické výchovy pro podporu dětské osobnosti. Je autorkou řady věd. článků a populárních knih, z nichž se některé staly bestsellery a byly přeloženy do 17 jazyků. Česky vyšly: Malý tyran, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Jak být dobrým rodičem, Prvorozené dítě, Neklidné dítě, Když dítě nechce spát, Empatie, Odhalte poklad u svého dítěte a Nese mě řeka lásky. Životním úkolem se jí stala možnost obnovy bezpodmínečné lásky pod pevným objetím. V tomto smyslu vyvíjí terapii pro rodinné vztahy v rodině. Zakládá instituty a vzdělávací centra (u.a. v Čechách pod vedením Dr. Jaroslava Šturmy, v Rakousku, Německu, ve Španělsku, v Mexiku a Jižní Africe). Žije většinou na přednáškových cestách, zřídka je ve svém bytě u Bodamského jezera. Byla jmenována čestnou členkou Česko-moravské společnosti pro psychologii a České společnosti pro soc. pediatrii.
   
 • So 27.7.
  16:15
  Prof. PhDr. Jan SOKOL, Ph.D., CSc.
  Co říká Bible o Stvoření?

  Zlatník, mechanik, v letech 1964–90 vedl vývoj software ve VÚMS Praha. Dálkové studium matematiky, pak antropologie na UK 1993, docent 1997, profesor 2000. Signatář Charty 77, 1990–92 poslanec a místopředseda SN FS ČSFR, v r.1998 ministr školství, 2003 koaliční kandidát na prezidenta republiky. Nyní působí jako profesor filozofie, proděkan FHS UK. Publikace: Poselství Ježíšovo 1969; Jak počítá počítač 1977; Mistr Eckhart a středověká mystika 1993, 2000; Čtení z Bible 1996; Čas a rytmus 1996, 2004; Malá filosofie člověka 1992, 1998, 2004, 2007; Člověk jako osoba 2002; Moc, peníze a právo 2007. Přeložil přes 20 knih, v letech 1965–79 člen překladatelské skupiny pro ekumenický překlad Nového zákona.
   
 • So 27.7.
  19:30
  Ivica KÚŠIKOVÁ
  Súď ma a skúšaj (film)

  řeholní sestra. Vystudovala v Anglii režii dokumentárního filmu. Nyní je doktorandkou v Ateliéru dokumentární tvorby FTF VŠMU. Je režisérkou filmu Súď ma a skúšaj. Jedná se o dosud neznámé a nezveřejněné působení ženských řeholí na Slovensku, též o jejich likvidaci v r. 1950. Paralelně je zde zachycena životní cesta mladé psycholožky, která vstupuje do řehole.
  Autorská projekce dokumentárního filmu „Súď ma a skúšaj“
 • Ne 28.7.
  8:00
  P. Mgr. Jan LINHART
  Mše sv.

  Absolvoval studium na Cyrilomet. teologické fakultě v Litoměřicích. Do r. 2002 byl duchovním správcem v řím.-kat. farnosti v Novém Městě n. Met. a nyní je spirituálem v Teologickém konviktu v Olomouci.
   
 • Ne 28.7.
  9:30
  Prof. RNDr. Blanka ŘÍHOVÁ, DrSc.
  Imunitní systém a co dokáže

  (1942, Praha) je přední česká vědkyně, imunoložka specializující se na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění, mikrobioložka. Absolventka Přírodověd. fakulty UK v Praze, kde od r. 1994 působí externě na Katedře fyziologie a vývojové biologie. Titul doktor přírodních věd (RNDr.) získala v r. 1966. V r. 1969 obhájila kandidátskou práci na Mikrobiologickém ústavu Československé AV (CSc.), a tamtéž r. 1983 získala titul doktorky věd (DrSc.). O 10 let později podstoupila habilitační řízení v oboru imunologie (docentka) a v r. 2001 završila jmenovací řízení pro stejný obor na UK (profesorka). V Mikrobiologickém ústavu AV v Praze zastávala několik řídících funkcí a od roku 2007 pracuje jako vedoucí Sektoru imunologie a gnotobiologie. Přednášela v Seattlu, Salt Lake City, Washingtonu a New Yorku. Také na University of Utah na pozvání profesora Jindřicha Kopečka. Od r. 2000 zde působí ve funkci hostující profesorky farmacie a farmaceutické chemie. V r. 1994 přednášela také na Univerzitě Paris-Nord ve Francii. Je předsedkyní České imunologické společnosti.
   
 • Ne 28.7.
  14:00
  P. Mgr. Jan LINHART
  K čemu směřuje náš duchovní růst

  Absolvoval studium na Cyrilomet. teologické fakultě v Litoměřicích. Do r. 2002 byl duchovním správcem v řím.-kat. farnosti v Novém Městě n. Met. a nyní je spirituálem v Teologickém konviktu v Olomouci.
  aneb Umřít a bejt svatej …
 • Ne 28.7.
  16:15
  RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
  Sto let kosmického záření

  Přírodovědecká fak. MU Brno 1957, fyzika, dále Fak. mat.-fyz. UK Praha 1959, astronomie; vědecká aspirantura: astrofyzika 1963, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov, kde pracoval jako věd. pracovník. Od r. 1980 byl ve funkci ved. věd. prac. Fyz. ústavu ČSAV v Řeži, od r. 1991 v téže funkci ve Fyz. ústavu AV ČR v Praze. Předseda Rady České televize 1992–97, předseda České astronom. spol. 1992–98. Dále je členem sekce přír. a tech. věd České křesť. akademie, zakl. člen a od r. 2004 předseda Učené společnosti ČR a člen Klubu skeptiků SISYFOS. Viceprezident Evropské rady skept. organizací od r. 2001. Zveřejnil 125 pův. věd. prací z oborů astronomie, astrofyzika a dálkový průzkum Země v mezinár. věd. časopisech. Asi 60 populárně-věd. knih, sborníků a brožur, větší množství článků v pop.-věd. časopisech, rovněž pop.-věd. pořady v televizi a rozhlase.
  Kosmické záření bylo objeveno v r. 1912 při balónovém letu z Ústí nad Labem v balónu Boehmen. Zároveň je to téma, na kterém pracuje skupina v čele J. Grygarem ve Fyzikálním ústavu AV.
 • Ne 28.7.
  19:30
  Petr LINHART
  koncert a vernisáž výstavy Zmizelé Sudety

  (3. února 1962) je český písničkář a frontman kapely Majerovy brzdové tabulky. V letech 1979–1981 hrál a skládal v kapele Listy. Poté (v letech 1982–1985) působil jako kytarista ve slavné skupině Járy Ježka Čp.8. V roce 1986 spolu s Radimem Prokopem a Pavlem Ullmannem založil hudební skupinu, která později přijala název Majerovy brzdové tabulky a která hraje především jeho písničky. Spolupracoval také s Františkem Stralczynským a jeho kapelou Bonsai, poslední dobou také často vystupuje sám s programem Sudéta. Jako textař spolupracoval také s Janem Spáleným na novém albu ASPM Zpráva odeslána (2010)
  Majerovy brzdové tabulky
  LANDSCAPE FOLK MUSIC
  Poutník a písničkář se sudetskou inspirací, hledač silných míst na mapách Čech, tichý muž s tichou elektrickou kytarou.

  Současně bude probíhat vernisáž výstavy mapující „ruinizaci“ dvanácti českých pohraničních regionů.

 • Po 29.7.
  7:30
  P. Ladislav HERYÁN, SDB
  Mše sv.

  (1960, Petřvald u Nového Jičína) Vystudoval stavební průmyslovku v Ostravě, kde poznal salesiány a začal asi v 17 studovat tajně filozofii, aby se mohl stát tajným salesiánským knězem. Salesiánem se stal v létě 1981 po druhém ročníku stavební fakulty VUT v Brně. Stal se inženýrem a po vojně pracoval ještě 3 roky v Brně v panelárně. Přitom všem pokračoval v tajném studiu teologie. V srpnu 1987 emigroval do Říma. Postgraduálně vystudoval biblistiku na Papežském biblickém institutu Biblicum a po 10 letech se vrátil do vlasti. V Českých Budějovicích na Teologické fakultě JU učil 5 let Nový zákon a řečtinu, byl ředitelem studentské komunity a duchovně spravoval jednu z budějovických farností. Od září 2002 je v Praze. Nyní je ředitelem kobyliské salesiánské komunity, což je jeho hlavní úkol. Vyučuje na Institutu ekumenických studií ETF UK, překládá knihy a interní salesiánskou literaturu.
   
 • Po 29.7.
  9:00
  P. Ladislav HERYÁN, SDB
  Kurz Zacheus

  (1960, Petřvald u Nového Jičína) Vystudoval stavební průmyslovku v Ostravě, kde poznal salesiány a začal asi v 17 studovat tajně filozofii, aby se mohl stát tajným salesiánským knězem. Salesiánem se stal v létě 1981 po druhém ročníku stavební fakulty VUT v Brně. Stal se inženýrem a po vojně pracoval ještě 3 roky v Brně v panelárně. Přitom všem pokračoval v tajném studiu teologie. V srpnu 1987 emigroval do Říma. Postgraduálně vystudoval biblistiku na Papežském biblickém institutu Biblicum a po 10 letech se vrátil do vlasti. V Českých Budějovicích na Teologické fakultě JU učil 5 let Nový zákon a řečtinu, byl ředitelem studentské komunity a duchovně spravoval jednu z budějovických farností. Od září 2002 je v Praze. Nyní je ředitelem kobyliské salesiánské komunity, což je jeho hlavní úkol. Vyučuje na Institutu ekumenických studií ETF UK, překládá knihy a interní salesiánskou literaturu.
   
 • Po 29.7.
  10:45
  Mgr. et Mgr. Klára Marie STRÁNÍKOVÁ, ThLic.
  Nucená prostituce – novodobé otroctví

   
  Může něco vědět řádová sestra o obchodování s lidmi a o prostituci? Tato otázka Vám bude zodpovězena, když si přijdete poslechnout přednášku, kterou přednese řádová sestra z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.
  Sestra Klára několik let studovala v zahraničí a prožila několik měsíců s terénní skupinou, která se snažila kontaktovat s ženami, které jsou většinou nucené k prostituci, a pomáhat jim v mnoha ohledech.
 • Po 29.7.
  15:00
  Mgr. Jan ŠPILAR
  Teologie osvobození

  1964, Pardubice) Vyučil se kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze. Během tohoto období líčil na filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. V červnu 1987 se oženil s Gitou Pitlíkovou a je otcem tří dětí. Vrátil se k profesi kadeřníka v Přerově, Praze a nakonec se vrátil do Brna. V roce 1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si při zaměstnání doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na TF JU v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Jáhenskou službu vykonává v Brně na Petrově.
   
 • Po 29.7.
  16:45
  Prof. Vladimír SMÉKAL, CSc.
  Čím je určena naše cesta životem

  (1935) Vyučuje psychologii na Fakultě soc. studií MU v Brně, na Fakultě human. studií UK v Praze a na Teol. fakultě UP v Olomouci. Je ředitelem Výzkumného centra vývoje osobnosti a etnicity při MU. Přednáší psychologii osobnosti, psychologii náboženství, metodologii psychol. výzkumu a vede kurzy praktické psychologie osobnosti (selfmanagementu). Studijně i prakticky se věnuje logoterapii, adlerovské individuální psychologii a transakční analýze. Zabývá se možnostmi uplatnění psychoterapie v rozvoji duch. kultury osobnosti a ve výchově. Je autorem více než 200 studií a spoluautorem několika učebnic psychodiagnostiky, metodologie psychol. výzkumu a porad. psychologie. V r. 2002 vydal obsáhlou monografii Pozvání do psychologie osobnosti. V r. 2003 editoval monografie Utváření a vývoj osobnosti a Podpora optimálního vývoje osobnosti z prostředí minorit. V r. 2005 vyšla krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti nazvaná O lidské povaze a v r. 2008 kniha „Víš proč žít?“. Hostoval na několika zahr. univerzitách a v souč. nejvíce spolupracuje s Institutem zdraví dítěte Bristolské univerzity.
   
 • Po 29.7.
  19:30
  Jan REJŽEK
  Undergroundový kaleidoskop

 • Út 30.7.
  7:30
  P. Pavol SANDÁNUS
  Mše sv.

   
   
 • Út 30.7.
  9:00
  P. Dr. Zbigniew CZENDLIK
  Zbigniewove nesmysly

  (6. září 1964, Brenna, Polsko) Římskokatolický kněz a lanškrounský děkan. Teologická studia absolvoval v Katovicích a Varšavě. V r. 1989 vysvěcen na kněze a poté působil v polských Katovicích. V r. 1992 byl vyslán do Čech, první rok jako farní vikář v Náchodě a administrátor excurrendo farnosti Studnice. Poté odešel do Lanškrouna. V r. 2005 zahájil provoz Rodinného dětského domova v Žichlínku. Účinkoval v TV pořadech Bolkoviny, Krásný ztráty, Uvolněte se, prosím. Je moderátorem v pořadu Uchem jehly a U Pastýře.
  … povídání o životě
 • Út 30.7.
  10:45
  Prof. PhDr. Pavel KALINA, CSc.
  Znamení kříže

  (1965, Praha) Vystudoval estetiku a dějiny umění na FF UK. Po interní aspirantuře doktorské studiu na FF UK, dále pak v letech 1993–94 studium dějin umění na Central European University v Praze. V letech 1994-2001 byl odb. asistentem na Fakultě architektury ČVUT a na Pedagogické fakultě Jihočeské university. V roce 2001 jmenován docentem pro dějiny architektury na Fakultě architektury ČVUT a v roce 2009 jmenován profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na Fakultě architektury ČVUT.
  Historie a význam tohoto symbolu
 • Út 30.7.
  15:00
  Doc. Tomáš MACHULA, Ph.D.,Th.D.
  2.vatikánský koncil a náboženská svoboda

  (1971) Absolvent VŠCHT Praha, obor Technologie vody, později KTF UK Praha (Mgr.), obor Náboženské nauky, poté získal doktorát na VŠCHT Praha, obor Aplikovaná a krajinná ekologie, na FF UK Praha doktorát (Ph.D.) z Filosofie a další doktorát (Th.D.) na TF JU. V současnosti je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Publikuje práce o díle Tomáše Akvinského.
   
 • Út 30.7.
  16:45
  Doc. Jaroslav MED, CSc.
  Bohuslav Reynek

  (19. 4. 1932, Havlíčkův Brod) Literární historik a kritik. Je vědeckým pracovníkem Akademie věd, přednáší českou a světovou literaturu na KTF v Praze. Dlouhodobě se věnuje především literární historii, recenzní a ediční činnosti. Jako literární historik postupně soustředil svůj zájem zejména na problematiku moderní české literatury od konce 19. století (dekadence, symbolismus, katolická moderna aj.) a na křesťansky orientovanou tvorbu starší i současnou (Spisovatelé ve stínu). Široké znalosti historické, filozofické, kulturologické a literárněhistorické tvoří pozadí Medovy monografie Viktor Dyk, v níž přinesl první syntetický portrét tohoto novodobého romantika a vysledoval jeho politický a umělecký vývoj. Své studie shrnul do souboru Od skepse k naději. V posledních letech se badatelsky zaměřil na literaturu a kulturu tzv. druhé republiky.
   
 • Út 30.7.
  19:30
  Manželé RADOVI
  koncert + táborák

  Jana (1963), Miroslav (1960), oba inženýři ekonomie. Profesí patří oba do světa počítačů, programování, databáze, podpora uživatelů. Již více než 17 let působí mezi křesťanskými písničkáři. Jana (původně klavír) a Miroslav (původně akordeon) vydali tři alba křesťanských písní – Pane náš (Apollo 1991), Čekání (Rosa 1999) a Zpěv pramenů (Kvas 2002). Řadí se mezi amatéry – jejich hudební činnost je nezisková. Na svém kontě mají přes 400 koncertů, jejich písničky můžete slyšet na rádiu Proglas. Též pořádají samostatné koncerty. Děti – Verunka, Markétka a Mirek navštěvovaly nebo navštěvují hudební školu a občas vystupují se svými rodiči.
   
 • St 31.7.
  7:30
  P. Jan BYSTRÝ
  Mše sv.

   
   
 • St 31.7.
  9:00
  Jiří FUCHS
  Filozofické pozadí komunistické pseudomorálky

  Svérázný český katolický filozof ve svém šestidílném souboru knih buduje působivý filozofický systém. Odmítá dogmatismus, snaží se postupovat racionálně, inspirací je mu zejména Aristoteles a Tomáš Akvinský, dokazuje, že takto pojatá „klasická“ filozofie rozhodně neztratila svoje místo ve světě, ba naopak jako jediná je skutečně poctivou filozofií. Nekompromisně a důkladně kritizuje moderní a postmoderní filozofii. Jiří Fuchs přednáší mimo akademické kruhy už z dob před listopadem 1989 a v současnosti je v kontaktu s Občanským institutem.
   
 • St 31.7.
  10:45
  Lenka ZLÁMALOVÁ
  Krize jižního křídla EU – příčiny, průběh, důsledky

  novinářka. Absolventka oboru sociologie na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně a oboru ekonomie na University of Michigan. Dříve vedoucí ekonomické redakce Mladé fronty Dnes a ekonomické rubriky týdeníku Respekt. V současnosti analytička Lidových novin.
   
 • St 31.7.
  15:00
  Mgr. Matyáš ZRNO
  Afghánistán – zač jsme bojovali

  Absolvent Německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Studoval také v Německu a Spojených státech. Pracoval jako vedoucí zahraniční rubriky týdeníku Respekt a jako redaktor zahraničního zpravodajství České televize. Přednáší na Vysoké škole finanční a správní a Vysoké škole CEVRO Institut. Je uznávaným odborníkem na problematiku bývalé Jugoslávie. Na toto téma publikoval v českých médiích stovky článků (Respekt, Týden, Lidové Noviny, Hospodářské Noviny, Mladá Fronta Dnes). Mnohokrát byl hostem českého vysílání BBC, Českého rozhlasu, České televize a elektronických médií v republikách bývalé Jugoslávie. Je místopředsedou Společnosti přátel Černé Hory a členem předsednictva Svazu černohorských asociací Evropy. Je starostou TJ Orel Praha 2 – Královské Vinohrady. Je členem studijní skupiny NATO „Transatlantic opinion leaders to Afghanistan“ a zastupujícím členem Rady vlády ČR pro lidská práva. Na jaře ukončil roční působení v pozici šéfa českého prov. rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu.
   
 • St 31.7.
  16:45
  MUDr. Roman JOCH
  Křesťanské učení o spravedlivé válce

  (1971, Banská Bystrica) vystudoval medicínu na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V letech 1994–1996 byl zahraničním tajemníkem Občanské demokratické aliance. Od založení Občanského institutu v roce 1991 byl jeho spolupracovníkem, od r. 1996 stálým výzkumným pracovníkem. V roce 2003 se stal výkonným ředitelem Občanského institutu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické a na soukromé vysoké škole Cevro institut. Hlavními oblastmi jeho specializace jsou politická filozofie, a z ní hlavně liberálně-konzervativní myšlení, mezinárodní vztahy, a to především obranné a bezpečnostní otázky a USA a americká politika. Je autorem řady monografií, odborných studií a článků. Je ženatý a s manželkou Janou má dcery Janu Marii a Viktorii a syna Norberta Romana.
   
 • St 31.7.
  19:30
  Kristina VLACHOVÁ
  Dračí setba (film)

  (1943) Vystudovala ČVUT a FAMU. Je autorkou celovečerních scénářů (Takže ahoj, Hra o jablko, Mencyzna nepotrzebny). Od konce sedmdesátých do poloviny osmdesátých let se živila jako redaktorka tvorby pro děti v nakl. Orbis a Panorama. Poté z politických důvodů pracovala v nekvalifikovaných profesích. Od začátku 90. let se věnuje dokumentaristice a publicistice v TV. V pořadech: Nadoraz, Intolerance?, Tady a teď, Klekánice, Fakta, Ta naše povaha česká, Cesty víry, Křesťanský magazín. Dokumenty: Bez milosti – o Heliodoru Píkovi, Mrtví a zapomenutí – o procesu s A. Grebeníčkem a další.
  Političtí vězni z komunistických lágrů si živě vybavují své osudy, zatímco jejich věznitelé si na nic vzpomenout nemohou… Autorský dokument Kristiny Vlachové, která nejenom za něj byla v roce 2007 oceněna filmovou a televizní cenou Trilobit
 • Čt 1.8.
  7:30
  P. Radomír Metoděj Hofman, OT
  Mše sv.

  (1970 Hradec Králové) Po studiích na Katol. teologické fakultě UK v Praze přijal kněžské svěcení v r. 1997 v Brně. Již v r. 1991 vstoupil jako novic v Polsku do Řádu minoritů. Působil jako kněz v Brně u minoritů, pak v Opavě – Kilešovicích a poté se opět vrátil do Brna jako kvardián a viceprovinciál. Do Německého řádu přestoupil v r. 2004. Od 1. června 2005 je administrátorem farnosti Velká Bystřice a Hlubočky.
   
 • Čt 1.8.
  9:00
  P. Radomír Metoděj Hofman, OT
  Německý řád

  (1970 Hradec Králové) Po studiích na Katol. teologické fakultě UK v Praze přijal kněžské svěcení v r. 1997 v Brně. Již v r. 1991 vstoupil jako novic v Polsku do Řádu minoritů. Působil jako kněz v Brně u minoritů, pak v Opavě – Kilešovicích a poté se opět vrátil do Brna jako kvardián a viceprovinciál. Do Německého řádu přestoupil v r. 2004. Od 1. června 2005 je administrátorem farnosti Velká Bystřice a Hlubočky.
   
 • Čt 1.8.
  10:45
  Petruška ŠUSTROVÁ
  Normalizace

  (18. května 1947, Praha) je disidentka, překladatelka a publicistka. Z politických důvodů nedokončila studium na Filozofické fakultě UK. V roce 1969 byla zatčena a poté odsouzena k dvěma letům odnětí svobody za opoziční aktivity v Hnutí revoluční mládeže, jehož členy byli také Jaroslav Bašta, Ivan Dejmal, Jan Frolík či Petr Uhl. V roce 1976 podepsala Prohlášení Charty 77. V roce 1979 se stala členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1985 byla jednou ze tří mluvčích Charty 77. Od roku 1987 spolupracovala s redakcí samizdatové revue Střední Evropa. V letech 1990–1992 působila jako náměstkyně federálního ministra vnitra (podílela se na prověrkách pracovníků ministerstva, rozvědky a justice a spolupracovala na přípravě lustračního zákona). Působí jako publicistka a překladatelka z angličtiny a polštiny. V říjnu 2008 byla Senátem PČR zvolena členkou Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Za rok 2009 získala novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.
   
 • Čt 1.8.
  15:00
  Mgr. Vojtěch VLČEK
  Mučedníci komunismu

  (6. ledna 1976) je český historik zabývající se pronásledováním katolické církve v Československu za totality a zejména pak osudy řádů a kongregací a jejich představitelů. Vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor historie a český jazyk. Nyní pracuje jako středoškolský učitel v Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka a spolupracuje s Českou křesťanskou akademií.
   
 • Čt 1.8.
  16:45
  Stanislava VODIČKOVÁ, DiS.
  Kardinál Beran

  (1965) Vzdělání: SOŠ polygrafická, VOŠ publicistiky, obor politicko-sociální, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů. Jako grafička se uplatnila při pořádání veletrhů, výstav, konferencí a kongresů, působila i na Ministerstvu financí při archivaci dokumentů a od r. 2008 jako redaktorka v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorkou monografie o kardinálu Beranovi (Uzavírám vás do svého srdce). Též píše popularizační články i studie v odborných periodikách a sbornících.
   
 • Čt 1.8.
  19:30
  Polyfonní sdružení
  Koncert v děkanském kostele

  Polyfonní sdružení vzniklo v Novém Městě nad Metují v roce 1998. Jsme komorní smíšený pěvecký sbor, který se, vedle účasti na liturgii (což bylo hlavním důvodem vzniku), orientuje dnes již i na koncertní činnost. Původní zaměření na účast při bohoslužbách se však dosud odráží v zaměření sboru na interpretaci duchovní hudby všech slohových období. Polyfonní sdružení působí v rámci regionu, koncertuje pravidelně např. v Opočně, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Novém Městě nad Metují, Náchodě, je hostem některých festivalů (Trutnovský Advent, Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou, Camerata Nova, Orlicko-kladský varhanní festival….). V roce 2010 jsme vystoupili na pozvání Severočeské filharmonie Teplice na Beethovenově festivalu v Teplicích a Oseku.
   
 • Pá 2.8.
  7:30
  P. Mgr. Václav LOUKOTA
  Mše sv.

   
   
 • Pá 2.8.
  9:00
  Ekumenický kulatý stůl
  O svobodě kristovců

   
   
 • Pá 2.8.
  10:45
  PhDr. Mgr. Jeroným KLIMEŠ, Ph.D.
  Sex ve zpovědnici

  (1967), psycholog. Učil budoucí policisty, posuzoval zájemce o adopci dětí, zkoumal psychologické dopady neplodnosti, zabýval se pastorální psychologií. Tématům pastorální psychologie se věnoval v diplomové práci – odpady od víry, celibátní selhání, víra a psychopatologie, mentální reprezentace Boha. Publikace: Partneři a rozchody (Portál 2005), Hluboce zraněni (Karmelitánské nakl. 2003) Dnes pracuje jako konzultant pro veřejného ochránce práv (ombudsmana) a vyučuje psychologii na Filozofické fakultě UK. Zajímá se také o přírodní vědy – původně vystudoval geologii, pak teprve psychologii.
  Sex ve zpovědnici je noční můra nejen kajícníků, ale i mnohých zpovědníků. Jak vidí přední český psycholog, známý svými netradičními pohledy na tradiční problémy věřícího člověka, tak ožehavou otázku, jakou je zpověď z hříchů proti 6. přikázání?
 • Pá 2.8.
  15:00
  P. Prokop SIOSTRZONEK, OSB
  Anastáz Opasek – 100. výročí narození

  (1957) Pochází s Českého Těšína, kde absolvoval místní gymnázium. V letech 1976–1983 studoval teologii na CMBF v Litoměřicích. Během studií tajně vstoupil do benediktinského řádu. Po ukončení studií působil jako kněz ve farnostech Olomouckého arcibiskupství. Po odmítnutí nabídky na spolupráci s StB ztratil státní souhlas s vykonáváním kněžské služby a pracoval v Tesle Rožnov (1987–1988). V r. 1990 byl jmenován převorem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově.
  Anastáz Opasek, významná osobnost 20. století, arciopat Břevnovského benediktinského klášteru, vězeň komunismu, exilový básník a literární historik, od jehož narození uplynulo 20. dubna sto let. O této pozoruhodné osobnosti pohovoří převor břevnovského kláštera P. Prokop Petr Siostrzonek, OSB.
 • Pá 2.8.
  16:45
  teátr Víti Marčíka
  Bajaja(divadlo)

  Založený ve vesničce Drahotěšice. Potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka,… V centru zájmu je nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků, k navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, které získaly mnoho ocenění na divadelních festivalech v České republice i v zahraničí, vznikají také inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě,…). Teátr však nelze zaškatulkovat ani do divadelního žánru, ani do věkových skupin. Jde o „zjev z jižních Čech“ jak ho označila MF Dnes.
  Komorní představení jednoho „šaška“ a jeho pěti loutek,které nenechá nikoho chladným. Divák se stane na okamžik vojákem ve velké bitvě, prožívá boj udatného prince Bajaji při souboji s drakem. Vše samozřejmě končí svatební hostinou.
  (pohádka)
 • Pá 2.8.
  19:30
  teátr Víti Marčíka
  Labyrint světa(divadlo)

  Založený ve vesničce Drahotěšice. Potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka,… V centru zájmu je nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků, k navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, které získaly mnoho ocenění na divadelních festivalech v České republice i v zahraničí, vznikají také inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě,…). Teátr však nelze zaškatulkovat ani do divadelního žánru, ani do věkových skupin. Jde o „zjev z jižních Čech“ jak ho označila MF Dnes.
  Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.

  Nová inscenace vzniká po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu Jan Ámose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. V roce 2010 recitoval V. Marčík Labyrint světa k varhaní skladbě Petra Ebena a tato zkušenost ho přivedla k definitivnímu rozhodnutí zdramatizovat toto dílo.

 • So 3.8.
  8:00
  P. Wiesław Kalemba
  Mše sv.

   
   
 • So 3.8.
  9:30
  Alexander TOMSKÝ
  EU – ideál, který se zkazil

  (13. 12. 1947, Frýdlant) Český politolog a nakladatel, překladatel z angličtiny a češtiny. Po studiích mezinárodních vztahů na London School of Economics a tomistické filozofie na The London Institute of Education pracoval jako politolog v ústavu Keston College, kde se specializoval na výzkum církve a státu, státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě (1980–1986), profesor sovětologie a evropských politických dějin. Šéfredaktor exilového nakladatelství Rozmluvy a konzervativního časopisu Rozmluvy (1981–90). V letech 1986-90 nakladatel a ředitel ACN. Následně ředitel nakladatelství Academia, nakladatelství Národ. divadla a Leda/Rozmluvy. Přednášel na New York University v Praze. Přeložil, vybral a sestavil výbory epigramů a paradoxů (G. K. Chestertona a Oscara Wilda. Publikuje v Lidových novinách, E 15 a časopisech Konzervativní listy a slovenský Týždeň.
   
 • So 3.8.
  13:00
  P. Mgr. Marek Orko VÁCHA, Ph.D.
  Konvergentní evoluce

  (1966, Brno) je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je administrátorem lechovické farnosti, kaplanem Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora (jejímž rektorem je Tomáš Halík) a přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studiem v Olomouci a Bruselu. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se zaměřil na etickou problematiku poznání lidského genomu a na genetiku chování. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy (1997 a 2000) na základnu Eco-Base na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách společně s Jaroslavem Pavlíčkem. Je učitelem biologie, náboženství a etiky na Biskupském gymnáziu v Brně a na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Mimo desítek odborných a populárně naučných článků je autorem následujících knih v nakladatelství Cesta: Tančící skály, Šestá cesta, Návrat ke stromu života, Poslední země, Místo na němž stojíš je posvátná zem, Probouzení.
   
 • So 3.8.
  15:15
  Prof. RNDr. Jan PALOUŠ, DrSc.
  Co uvidíme ALMou?

  (1949, Praha) se zabývá astronomií a astrofyzikou, jeho specializací je vývoj galaxií a vznik hvězd. Je uznávaným odborníkem v problematice týkající se struktury mezihvězdné hmoty, expandujících obálek a podmínek, za kterých vznikají hvězdy. Je autorem nebo spoluautorem více než 130 původních prací v mezinárodních časopisech. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, kde v roce 1973 získal titul RNDr. Od roku 1972 pracuje v Astronomickém ústavu AV ČR. V roce 1993 obhájil doktorskou dizertační práci a v roce 2001 byl jmenován profesorem astronomie a astrofyziky na Univerzitě Karlově. Pravidelně přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V letech 1993–1996 působil v Akademické radě AV ČR, v letech 1996–2004 byl ředitelem Astronomického ústavu AV ČR. Od roku 2004 je vedoucím oddělení Galaxií a planetárních soustav. Pracoval na Evropské jižní observatoři, v Max-Planck-Institutu pro astrofyziku v Garchingu, na Sterrewacht v Leidenu, na Universitě v Cardiff a v řadě dalších astronomických pracovišť v zahraničí. Je členem Evropské astronomické společnosti, v letech 1991–1996 byl jejím sekretářem. Je členem Mezinárodní astronomické unie a předsedou Národního astronomické unie a předsedou Národního komitétu pro astronomii.
  V chilské poušti Atacama byla otevřena největší astronomická observatoř světa ALMA. Kam se posunuly možnosti pozorování vesmírného prostoru?

 


 

Ke stažení

Program (PDF) Program (JPG)
Životopisy přednášejících (pouze PDF)

 

a href=“#“ class=“podrobnosti“ title=“Životopis účinkujícího, upřesnění přednášky“

Nový komentář:

Zpět do rubriky Starší ročníky vytvořeno 29. dubna 2013 | upraveno 27. dubna 2014