Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Seznam přednášejících a účinkujících na 21. ročníku

Seznam přednášejících a účinkujících na 21. Akademických  týdnech 2011:

Jiří Fuchs Svérázný český katolický filozof ve svém šestidílném souboru knih buduje působivý filozofický systém. Odmítá dogmatismus, snaží se postupovat racionálně, inspirací je mu zejména Aristoteles a Tomáš Akvinský, dokazuje, že takto pojatá „klasická“ filozofie rozhodně neztratila svoje místo ve světě, ba naopak jako jediná je skutečně poctivou filozofií. Nekompromisně a důkladně kritizuje moderní a postmoderní filozofii. Jiří Fuchs přednáší mimo akademické kruhy už z dob před listopadem 1989 a v současnosti je v kontaktu s Občanským institutem.

RNDr. Grygar Jiří, CSc. Přírodovědecká fak. MU Brno 1957, fyzika, dále Fak. mat.-fyz. UK Praha 1959, astronomie; vědecká aspirantura: astrofyzika 1963, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov, kde pracoval jako věd. pracovník.Od r.1980 byl ve funkci ved. věd. prac. Fyz. ústavu ČSAV v Řeži, od r.1991 v téže funkci  ve Fyz. ústavu AV ČR v Praze. Předseda Rady České televize 1992–97, předseda České astronom. spol. 1992-98. Dále je členem sekce přír. a tech. věd České křesť. akademie, zakl. člen a od  r. 2004 předseda Učené společnosti ČR a  člen Klubu skeptiků SISYFOS. Viceprezident Evropské rady skept. organizací od r.2001. Zveřejnil 125 pův. věd. prací z oborů astronomie, astrofyzika a dálkový průzkum Země v mezinár. věd. časopisech. Asi 60 populárně-věd. knih, sborníků a brožur, větší množství článků v pop.-věd. časopisech, rovněž pop.-věd. pořady v televizi a rozhlase.

P. Ladislav Heryán (1960  Petřvald u Nového Jičína) Vystudoval stavební průmyslovku v Ostravě, kde poznal salesiány a začal asi v 17 studovat tajně filozofii, aby se mohl stát tajným salesiánským knězem. Salesiánem se stal v létě 1981 po druhém ročníku stavební fakulty VUT v Brně. Stal se inženýrem a po vojně pracoval ještě 3 roky v Brně v panelárně. Přitom všem pokračoval v tajném studiu teologie. V srpnu 1987  emigroval do Říma. Postgraduálně vystudoval biblistiku na Papežském biblickém institutu Biblicum a po 10 letech se vrátil do vlasti. V Českých Budějovicích na Teologické fakultě JU učil 5 let Nový zákon a řečtinu, byl ředitelem studentské komunity a duchovně spravoval jednu z budějovických farností. Od září 2002 je v Praze. Nyní je ředitelem kobyliské salesiánské komunity, což je jeho hlavní úkol. Vyučuje na Institutu ekumenických studií ETF UK, překládá knihy a interní salesiánskou literaturu.

Jan Jemelka se narodil  (1953, Praha) Vystudoval  Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (1968–1972) a Akademii výtvarných umění v Praze (1972–1978). Je mimo jiné tvůrcem vitráží v kostele Panny Marie v Mariboru.

MUDr. Roman Joch (1971, Banská Bystrica) vystudoval medicínu na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V letech 1994 – 1996 byl zahraničním tajemníkem Občanské demokratické aliance. Od založení Občanského institutu v roce 1991 byl jeho spolupracovníkem, od r. 1996 stálým výzkumným pracovníkem. V roce 2003 se stal výkonným ředitelem Občanského institutu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické a na soukromé vysoké škole Cevro institut. Hlavními oblastmi jeho specializace jsou politická filozofie, a z ní hlavně liberálně-konzervativní myšlení, mezinárodní vztahy, a to především obranné a bezpečnostní otázky a USA a americká politika. Je autorem řady monografií, odborných studií a článků. Je ženatý a s manželkou Janou má dcery Janu Marii a Viktorii, jakož i syna Norberta Romana.

Dr. Ing. Juraj Kosek (1968 Trenčín) Po vysoké škole a vojně se v roce 1992 pustil jako doktorand do vědecké práce na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a zabýval se tajemnou oblastí chemických oscilací, excitací, chaosu a vln. Absolvoval stáže na univerzitách v Kodani, Bruselu a Stuttgartu a získal prestižní Votočkovo stipendium. Po obhájení disertace pracoval v letech 1995 až 1997 na univerzitě v Madisonu (USA), kde získal zkušenosti nejen v oblasti polymeračních reaktorů, ale také v propojení průmyslového a univerzitního výzkumu. Po návratu do Prahy přijal místo na VŠCHT, kde postupně od roku 2000 vybudoval vlastní výzkumnou skupinu čítající nyní více naž 15 doktorandů a studentů. Spolupracuje s řadou evropských i tuzemských firem, protože tato spolupráce přináší inspiraci pro skutečně obtížné a současně důležité problémy v badatelském výzkumu. Věnuje se kromě polymeračních reaktorů také morfologii materiálů, aplikací nanotechnologií a problémům skladování energie.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. (6. ledna 1949 v Plzni) je vysokoškolský učitel, politik filozof a signatář Charty 77, někdejší předseda ODA. V letech 1990-1992 byl poslancem Federálního shromáždění, v letech 1996-1998 poslanecké sněmovny. Mezi léty 1998-2004 byl senátorem, od roku 1998 do roku 2001 předsedou ODA a v roce 2004 neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu. V současné době je členem předsednictva Unie evropských federalistů. Po sametové revoluci přednášel postupně na několika fakultách Univerzity Karlovy v Praze politickou filozofii. V současné době (2008) vede Katedru politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem

P. Rastislav Kršák SVD (1967) v Topolčanech. Vystudoval Cyrilo-Metodějskou Bohosloveckou Fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a Kimmage Mission Institute v Dublinu. V letech 19921994 a 2002-2009 působil jako misionář v Papui – Nové Guinei.

Rodina Lichých Manželé Lichých jsou členy Filharmonie Hradec Králové. Mgr. Petr Lichý je koncertním mistrem v sekci violoncell a Teresia Lichá houslistkou v sekci 1. houslí. Děti se pak hudebně vzdělávají v ZUŠ Police nad Metují.

Mgr. Linhart Jan Absolvoval studium na Cyrilomet. teologické fakultě v Litoměřicích. Do r. 2002 byl duchovním správcem v řím.-kat. farnosti v Novém Městě n. Met. a nyní je spirituálem v Teologickém konviktu v Olomouci.

Biskup Václav Malý (1950 Praha) Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969 — 1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a v roce 1976 byl v Praze vysvěcen na kněze. V období 1976 — 1978 působil jako kaplan ve Vlašimi a v Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 mu byl odebrán „státní souhlas“, pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu 1979 byl zatčen, obviněn z podvracení republiky a do prosince 1979 byl držen ve vazbě. V letech 1980 — 1986 pracoval jako topič v pražských hotelech. V letech 1981 — 1982 byl mluvčím Charty 77 a v roce 1989 Občanského fóra. V období 1990 — 1991 působil v duchovní správě kostela sv. Gabriela, potom šest let jako farář v kostele sv. Antonína v Praze — Holešovicích. 3. prosince 1996 byl jmenován titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Konsekrován byl 11. ledna 1997 v Praze. Je předsedou české rady Iustitia et pax ČBK, která se zabývá dodržováním lidských práv v ČR i ve světě a vystupuje proti jejich porušování.

Teátr Víti Marčíka Založený ve vesničce Drahotěšice. Potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka,… V centru zájmu je nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků, k navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, které získaly mnoho ocenění na divadelních festivalech v České republice i v zahraničí, vznikají také inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě,…). Teátr však nelze zaškatulkovat ani do divadelního žánru, ani do věkových skupin. Jde o „zjev z jižních Čech“ jak ho označila MF Dnes.

Ak. sochař Otmar Oliva (1952 Olomouc) je  akademický sochař (kamenosochař), který se specializuje na tvorbu liturgických předmětů a úpravu chrámových prostor. V letech 1967–1972 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, následně do roku 1978 na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1978 také absolvoval studijní pobyt v Řecku. Od roku 1970 spolupracoval s akademickým malířem Vladislavem Vaculkou. Roku 1979 byl zatčen a vězněn za šíření materiálů Charty 77. Jakmile byl roku 1981 propuštěn, oženil se a usadil na Velehradě, kde také vybudoval ateliér a v roce 1985 také kovoliteckou dílnu. Podílel se na založení samizdatového nakladatelství Refugium Velehrad. Spolupracoval se zvonařskou dílnou Dytrychových v Brodku u Přerova. Roku 1993 poprvé navštívil Řím a následujícího roku začal tvořit pro Vatikán. Jeho nejvýznamnější prací je výzdoba kaple Jana Pavla II. Redemptoris Mater, jejíž součástí je také papežský trůn, který je prvním papežským trůnem od dob Berniniho. Olivovi se také dostalo cti vytvořit medaili k významnému 20. výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II. (1998). Oliva je jediným Čechem, který tuto medaili kdy vytvořil.

Aleš Palán (nar.1965), novinář, publicista. Autor či spoluautor knižních rozhovorů  s Bohumilem Vítem Tajovským (Člověk musí hořeti, Torst), Danielem a Jiřím Reynkovými (Kdo chodí tmami, Torst), Petrem Esterkou (Rozhodni se pro risk, KNA), Jaroslavem Medem (Texty mého života, Torst), s Gabrielem a Janem Florianovými (Být dlužen za duši, Host) vzpomínkových knih na Zdeňka Čížkovského (Než krokodýl spolkne stín, KNA) a Stanislava Konopáska (Hráč, který přežil, Edice ČT). Spolueditor korespondence B. Reynka a T. Sumové (Dnes jen o té prašivině, Paseka). Autor sbírek básní Pohádky a Říkejte si tiše se mnou (oboje Inverze). Spoluautor eseje o české národní povaze Xenophoebe`s guide to the Czechs (Oval Books, Londýn).

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. (nar. 1938) český katolický kněz, bohemista a lingvista. V letech 1992–1994 zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause, kam byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou. Je autorem řady odborných a populárně naučných knih z oblasti výchovy, učení a lingvistiky a jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky. Sepsal řadu životopisů významných osobností katolické církve, např. sv. J. N. Neumanna, Zdislavy z Lemberka, Jana Sarkandera a dalších.

Dr. Phil. Prekopová Jiřina (SRN) Diplomovaná psycholožka a psycho-terapeutka. V těchto profesích se uplatnila až po emigraci do Západního Německa v r.1970. Do té doby byla „vším“, i dělnicí v JZD, uklizečkou, telegrafistkou při ČSD, s postupem obrody pracovala v osvětě, rozvíjela model estetické výchovy pro podporu dětské osobnosti.  Je autorkou řady věd. článků a populárních knih, z nichž se některé staly bestsellery a byly přeloženy do 17 jazyků. Česky vyšly: Malý tyran, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Jak být dobrým rodičem, Prvorozené dítě, Neklidné dítě, Když dítě nechce spát, Empatie, Odhalte poklad u  svého dítěte a Nese mě řeka lásky. Životním úkolem se jí stala možnost obnovy bezpodmínečné lásky    pod   pevným   objetím.   V  tomto smyslu vyvíjí terapii pro rodinné vztahy v rodině. Zakládá instituty a vzdělávací centra (u.a. v Čechách pod vedením  Dr. Jaroslava  Šturmy,  v Rakousku,  Německu, ve Španělsku, v Mexiku a Jižní Africe). Žije většinou na přednáškových cestách, zřídka je ve svém bytě u Bodamského jezera. Byla jmenována  čestnou členkou Česko-moravské společnosti pro psychologii a České společnosti pro soc. pediatrii.

Manželé Radovi s dětmi Jana (1963), Miroslav (1960), oba inženýři ekonomie. Profesí patří oba do světa počítačů, programování, databáze, podpora uživatelů. Již více než 17 let působí mezi  křesťanskými písničkáři .  Jana   ( původně   klavír )  a    Miroslav (původně akordeon) vydali tři alba křesťanských písní – Pane náš (Apollo 1991), Čekání (Rosa 1999) a Zpěv pramenů (Kvas 2002). Řadí se mezi amatéry – jejich hudební činnost je nezisková. Na svém kontě mají přes 400 koncertů, jejich písničky můžete slyšet na rádiu Proglas. Děti – Verunka, Markétka a Mirek navštěvovaly nebo navštěvují hudební školu a občas vystupují se svými rodiči.

PhDr. Tomáš Sedláček je hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004-2005 jako poradce ministra financí. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na FSV UK a hostuje na dalších univerzitách. Je stipendistou Yale University. Ze všeho nejraději jezdí na kole (nejrychlejší dopravní prostředek v centru Prahy) a lyžuje. Je členem NERV. V roce 2009 vydal úspěšně prodávanou knihu Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi.

MgA. Otakáro Maria Schmidt (1960 Plzeň) je český režisér, scenárista, moderátor, herec, tanečník a dramaturg. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze vystudoval obory pantomima, tanec a herectví. Poté byl zaměstnán v libereckém divadle jako tanečník, navázal pracovní vztah se skupinou Laura a její tygři. Je iniciátorem projektu Fantastického a plynového divadla BAR. Byl součástí tzv. Pražské pětky divadla Sklep. V 90. letech absolvoval katedru scenáristiky a dramaturgie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění. Věnuje se psaní scénářů, režii dokumentů, kde je také kameramanem, a publicistice. V několika filmech ztvárnil vedlejší role. Je autorem knihy Tajů plný ostrov (vydavatelství D. Hrbek, Olomouc) a hudebního alba Hořící sny.V roce 2004 byl pokřtěn a biřmován. Je ženatý s Janou Kristinou Studničkovou, která spolupracuje na jeho filmových projektech např. „Nejsme andělé, jen děláme jejich práci“ (dokument), Krajinou ticha, Svatý Vojtěch – první český Evropan.

Paula Sisková absolvovala studium dokumentaristiky na VŠMU v Bratislavě. Věnuje se též castingové režii, režii trailerů a působí jako asistentka režie hraných a dokumentárních projektů (např. Nedodržený slib, Ženy mého muže, Jak se vařily dějiny…)

Film „… myslím, že se nevrátím“ je dokumentem o pěší cestě z jihu Francie až ke španělskému pobreží Atlantiku. Cesta – známá jako Camino de Santiago – měřila tisíc kilometrů a trvala dva měsíce. Film je zamýšlen jako pokus čtyř „poutnic“ vykročit z každodenní rutiny západního způsobu života, pokus otestovat svou mysl a síly, snaha obnovit původní rytmus, být sám, sám se sebou, sám s jinými. Je též výzvou vstát a jít.

Prof. PhDr. Smékal Vladimír, CSc. (1935) Vyučuje psychologii na Fakultě soc.studií MU v Brně, na Fakultě human.studií UK v Praze a na Teol. fakultě UP v Olomouci. Je ředitelem Výzkumného centra vývoje osobnosti a etnicity při MU. Přednáší psychologii osobnosti, psychologii náboženství, metodologii psychol. výzkumu a vede kurzy praktické psychologie osobnosti (selfmanagementu). Studijně i prakticky se věnuje logoterapii, adlerovské individuální psychologii a transakční analýze. Zabývá se možnostmi uplatnění psychoterapie v rozvoji duch. kultury osobnosti a ve výchově. Je autorem více než 200 studií a spoluautorem několika učebnic psychodiagnostiky, metodologie psychol. výzkumu a porad. psychologie. V r. 2002 vydal obsáhlou monografii Pozvání do psychologie osobnosti. V r. 2003 editoval monografie Utváření a vývoj osobnosti a Podpora optimálního vývoje osobnosti z prostředí minorit. V r. 2005 vyšla krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti nazvaná O lidské povaze a v r. 2008 kniha „Víš proč žít?“. Hostoval na několika zahr. univerzitách  a v souč. nejvíce spolupracuje s Institutem zdraví dítěte Bristolské univerzity.

Vladimír Suchánek PhD Filmař, filmový historik a pedagog Palackého univerzity v Olomouci Vladimír Suchánek je autorem původní české koncepce spirituálního filmu. Sumu svých teoretických a teologických názorů shrnul v knize Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu s podtitulem Úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické skutečnosti (2002), jež vznikla prohloubením jeho disertační práce Umělecké dílo jako mystagogie (1996), a dále ji rozvinul ve svazku nazvaném A vdechl duši živou… s podtitulem Úvod do duchovních souvislostí animovaného a trikového filmu (2004)

Mgr. Jan Špilar (1964 Pardubice). Vyučil se  kadeřníkem v Hradci Králové a  nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze. Během tohoto období  líčil na filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. V červnu 1987  se oženil s Gitou Pitlíkovou a je otcem tří dětí. Vrátil se k profesi kadeřníka v Přerově, Praze a nakonec se vrátil do Brna. V roce 1993  si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward kde pracuje dodnes.  Od roku 1999  si při zaměstnání doplňoval vzdělání, v roce 2003  maturoval a v roce 2004 promoval na TF JU v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Jáhenskou službu vykonává v Brně na Petrově.

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. 29. prosince 1938 v Praze. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvovala v roce 1962. Od roku 1968 vědecká pracovnice imunologického oddělení Mikrobiologického ústavu ČSAV. Zaměřila se na vývoj imunity v ontogenezi, slizniční imunitu a na význam střevní mikroflóry pro vývoj imunity a pro vznik autoimunitních nemocí. V roce 1994 obhájila doktorskou dizertaci a v roce 1995 dosáhla docentury na UK. V roce 2001 byla jmenována profesorkou. Přednáší na 1. lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou či spoluautorkou více než 180 původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, které byly citovány více než 1500x, 55 kapitol v českých a zahraničních odborných knihách a tří patentů. Je členkou řady domácích i zahraničních vědeckých a odborných společností, organizací a výborů – v letech 1997–2000 byla předsedkyní České imunologické společnosti, je členkou výboru České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, členkou Učené společnosti ČR, členkou vědeckých rad 1. LF UK a UK. Získala řadu cen, například Cenu ČSAV (1981 a 1982), Cenu společnosti gastroenterologické (1996), Cenu prof. Zavázala (1997), medaili Nihon University v Tokiu (1999) a medaili J. E. Purkyně (2006).

Mgr. Vacek Václav Studium na Cyrilomet. bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Nyní je farářem v Letohradě a biskupským vikářem pro sněm české katolické církve.

P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (1966 Brno) je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je administrátorem lechovické farnosti, kaplanem Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora (jejímž rektorem je Tomáš Halík) a přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Marek Orko Vácha vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studiem v Olomouci a Bruselu. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se zaměřil na etickou problematiku poznání lidského genomu a na genetiku chování. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy (1997 a 2000) na základnu Eco-Base na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách společně s Jaroslavem Pavlíčkem. Je učitelem biologie, náboženství a etiky na Biskupském gymnáziu v Brně a na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Mimo desítek odborných a populárně naučných článků je autorem následujících knih v nakladatelství Cesta: Tančící skály, Šestá cesta, Návrat ke stromu života, Poslední země, Místo na němž stojíš je posvátná zem, Probouzení.

Mgr. Jiří Zajíc (1951 Praha). Katolický pedagog a publicista. Vystudoval numerickou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Publikuje zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, občanské společnosti, médií, náboženství a duchovního života. Zakládal a vedl Redakci náboženského života Českého rozhlasu, podílel se na založení České rady dětí a mládeže, jejíž Kancelář vedl v letech 2001-2005. Je spoluautorem knižních rozhovorů s Erazimem Kohákem a kardinálem Vlkem. S používaným jménem Edy je aktivním stoupencem skautingu.

Mgr. Matyáš Zrno Absolvent Německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Studoval také v Německu a Spojených státech. Pracoval jako vedoucí zahraniční rubriky týdeníku Respekt a jako redaktor zahraničního zpravodajství České televize. Přednáší na Vysoké škole finanční a správní a Vysoké škole CEVRO Institut. Je uznávaným odborníkem na problematiku bývalé Jugoslávie. Na toto téma publikoval v českých médiích stovky článků (Respekt, Týden, Lidové Noviny, Hospodářské Noviny, Mladá Fronta Dnes). Mnohokrát byl hostem českého vysílání BBC, Českého rozhlasu, České televize a elektronických médií v republikách bývalé Jugoslávie. Je místopředsedou Společnosti přátel Černé Hory a členem předsednictva Svazu černohorských asociací Evropy. Je starostou TJ Orel Praha 2 – Královské Vinohrady. Je členem studijní skupiny NATO „Transatlantic opinion leaders to Afghanistan“ a zastupujícím členem Rady vlády ČR pro lidská práva. Na jaře letošního roku ukončil roční působení v pozici šéfa českého provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu.

V tomto velice stručném představení nejsou zahrnuti všichni přednášející a účinkující na 21. AT. Poskytnuté údaje jsou vzhledem k omezenému prostoru kráceny. Pokud chcete o našich přednášejících vědět více, přijďte si poslechnout jejich přednášky.

DĚKUJEME VŠEM PŘEDNÁŠEJÍCÍM ZA JEJICH OCHOTU I ČAS, KTERÝ AKADEMICKÝM TÝDNŮM VĚNUJÍ.

Seznam ke stažení (PDF, 123 kB)
Seznam ke stažení (ODT, 59 kB)


Nový komentář:

Zpět do rubriky Starší ročníky vytvořeno 8. června 2011 | upraveno 1. března 2017