Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Výročí úmrtí P. Jaroslava Knittla a paní Dagmar Kováčové

V červnu roku 2014 uplyne 20 let od úmrtí P. Jaroslava Knittla, který r. 1991 obnovil konání Akademických týdnů, a 10 let od úmrtí paní Ing. Dagmar Kováčové, která po smrti P. Knittla pokračovala v organizování Akademických týdnů.

Vzpomínce se budeme krátce věnovat během zahájení 24. ročníku Akademických týdnů 25.7. od 13:00.


Kde se vzaly Akademické týdny?

Kořeny této akce můžeme dohledat až v roce 1932, kdy stál u jejich zrodu významný český myslitel, filozof a teolog P. PhDr. Metoděj Habáň OP. Na Akademické týdny přicházeli posluchači různých vyznání, aby naslouchali přednáškám předních českých odborníků v humanitních i přírodních vědách a vedli s nimi rozhovory. Posluchači i přednášející se navzájem obohacovali v pohledu na dění ve světě a prohlubovali interdisciplinární rozměr svého vzdělání. Tradice Akademických týdnů nebyla přerušena ani za nacismu, kdy se konaly v podzemí. Až komunistický režim jejich pokračování znemožnil. Od r.1971 do r. 1977 vedl Akademické týdny v exilu PhDr.Vladimír Neuwirth v Hünfeldu u Fuldy v SRN. Ve vlasti obnovil Akademické týdny počínaje rokem 1991 P. Jaroslav Knittl, profesor náchodského gymnázia. Po jeho smrti, od r. 1994, je pořadatelem Akademických týdnů stejnojmenné občanské sdružení jako přímý pokračovatel tohoto díla.

Nový komentář:

Zpět do rubriky Aktuality vytvořeno 6. června 2014 | upraveno 1. července 2014