Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

 

Akademické týdny jsou několikadenní kulturně vzdělávací setkání pořádané každý rok na přelomu července a srpna na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují, které posluchačům poutavou formou nabízí odborný pohled na nejrůznější témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. Součástí programu jsou i koncerty, filmy, divadelní představení, výstavy a večerní posezení u ohně. Více informací…

Malé akce jsou jednotlivé přednášky a další kulturní akce pořádané Akademickými týdny, které můžete navštívit během roku. Více informací… 

Pavlátova louka – Akademické týdny