Akademické týdny jsou více než týdenní kulturně-vzdělávací setkání, pořádané každý rok na přelomu července a srpna, otevřené všem, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě.
Poutavou formou je na něm posluchačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. Posluchači mají také široký prostor pro diskusi.
Součástí programu jsou i koncerty, filmy a večerní posezení u ohně.

Celá akce se koná venku pod velkým stanem. Potkávají se tu důchodci, mládež, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Setkání provází nevšední velmi přátelská atmosféra a mnozí účastníci z různých koutů republiky přijíždějí znovu.

Akademické týdny se od 90. let staly tradiční součástí kulturního života v Novém Městě nad Metují. Od roku 2017 se ovšem konají v přírodním prostředí chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách, přibližně 12 km od Nového Města. Ty, kdo sem zavítají, mohou zaujmout nejen přírodní krásy Orlických hor, ale i množství historických památek v okolí.

Malé akce pořádané během roku nabízejí možnost zúčastnit se přednášek i těm, kdo nemohou navštívit naši hlavní akci.

Historie

Kořeny Akademických týdnů můžeme dohledat až v roce 1932, kdy stál u jejich zrodu významný český myslitel, filozof a teolog P. doc. PhDr. Metoděj Habáň, OP. Na Akademické týdny přicházeli posluchači různých vyznání, aby naslouchali přednáškám předních českých odborníků v humanitních i přírodních vědách a vedli s nimi rozhovory. Posluchači i přednášející se navzájem obohacovali v pohledu na dění ve světě a prohlubovali interdisciplinární rozměr svého vzdělání. Tradice Akademických týdnů nebyla přerušena ani za nacismu, kdy se konaly v ilegalitě. Až komunistický režim jejich pokračování znemožnil. V letech 1971 až 1977 vedl Akademické týdny v exilu PhDr. Vladimír Neuwirth v Hünfeldu u Fuldy v SRN.

V původní vlasti obnovil Akademické týdny v roce 1991 P. Jaroslav Knittl, profesor náchodského gymnázia. Po jeho smrti roku 1994 se stává pořadatelem Akademických týdnů stejnojmenné občanské sdružení, po změně právní formy dne 28. 8. 2013 obecně prospěšná společnost Akademické týdny.

Obecně prospěšná společnost Akademické týdny

Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost Akademické týdny o.p.s.

Statutární orgán – ředitel: Ing. Julius Kahanec

Výpisy