O děti je dobře postaráno. Rodiče se mohou v klidu věnovat přednáškám. Naši pořadatelé se po tuto dobu starají o zábavu dětí a sestavují pro ně aktuální program s ohledem na jejich věk. K dispozici mají hřiště, pískoviště i louku, také les se nabízí v celé své nádheře ke hrám a procházkám.