Hlídání předškolních dětí

V průběhu denního programu (kromě bohoslužeb a večerního programu) poskytujeme hlídání předškolních dětí. V případě zájmu uvádějte počet dětí v přihlášce. Služba je poskytována zdarma. Doporučujeme dítě pojistit.

Příměstský tábor pro školní děti

Pro děti od 6 do 15 let bude během Akademických týdnů probíhat táborová hra s jedním celodenním výletem. V případě zájmu uvádějte počet dětí v přihlášce. Služba je poskytována zdarma, s výjimkou jízdného na výlety. Doporučujeme dítě pojistit.