Přihlašování na 32. Akademické týdny

Milí přátelé, 32. ročník Akademických týdnů se nezadržitelně blíží, a proto pro účastníky brzy otevřeme možnost přihlašování.

Přihlášky na letošní Akademické týdny začneme přijímat v sobotu 16. 4. od 8 hodin ráno. Mezitím zde postupně zveřejníme aktuální informace, jako je program nebo jídelníček.

32. ročník přivítá spoustu pravidelných hostů v čele s profesory Cyrilem Höschlem a Janem Pirkem, doktorem Jiřím Grygarem nebo kněžími Ladislavem Heryánem či Janem Linhartem. Těšit se můžete také na koncerty Scholy Gregoriany Pragensis, Michala Prokopa, Václava Koubka nebo Jiřího Stivína. Nebude chybět divadlo – soubor Já to jsem Víti Marčíka ml. a barokní divadlo Geisslers Hofcomoedianten.

Letošní rok přináší několik změn, zejména co se ceníku týče. Ubytování a stravování v areálu Horalky bohužel kvůli nárůstu cen energií a potravin o něco podražilo. Naopak ceny vstupného na přednášky zůstávají v dřívější úrovni.

Především z regulačních důvodů jsme přistoupili k dalším úpravám ceníku:

Jak nejspíš víte z minulých let, kapacita ubytování v areálu Horalky bohužel nedokáže uspokojit všechny zájemce. Letos se nám navíc nepodařilo zajistit ubytování na sokolském tábořišti, které si již v našem termínu rezervoval letní tábor. Při ubytování přímo v areálu bychom rádi upřednostnili ty, kteří se chtějí účastnit většiny programu. Proto budeme letos při přihlašování do areálu Horalky vyžadovat nákup permanentky pro všechny dospělé osoby.

V minulých letech dále docházelo k tomu, že se výrazně lišil počet dětí přihlášených na táborovou hru od počtu dětí, které na ni skutečně docházely. Proto jsme tentokrát přistoupili ke zpoplatnění táborové hry, aby se přihlášení dalo považovat za závazné. Hlídání předškolních dětí během přednášek naopak zůstává bezplatné a můžete ho využívat podle potřeby.

Všichni doufáme, že nás letos nezastaví viry, války ani inflace a koncem července se společně sejdeme v příjemném prostředí Orlických hor.

Přednáška prof. Cyrila Höschla na 29. Akademických týdnech