Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

27. ročník – PROGRAM Akademických týdnů 2017

Aktuální verze programu

Podrobný program

Na zeleně označené pořady a bohoslužby je vstup zdarma.
Po najetí myší na pořad budou zobrazeny životopis účinkujícího a další informace týkající se vystoupení.

 • Sobota 29. 7. 2017
 • So 29.7.
  15:00
   
  Zahájení 27. AT, Mše svatá s P. Františkem LÍZNOU
 • So 29.7.
  16:45
  (1,5 h.)
  P. František LÍZNA, SJ
  Pouť uzdravuje
  P. František Lízna, SJ, (* 11. července 1941 v Jevíčku) kněz, jezuita a předseda redakční rady časopisu Akord. Zaměřuje se zejména na pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců. Pochází z rodiny pronásledované komunisty, byl z politických důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze. Kněžská činnost mu byla zakázána ihned po jeho primiční mši svaté a tento zákaz platil až do roku 1990. Do roku 1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 1995–2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově. Roku 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva. Prošel v rámci pěších poutí celou Evropu. Deníkové zápisky z poutí vyšly knižně. V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, roku 2003 mu Nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla.
  Přednáška (beseda) s velice statečným, moudrým a netradičním knězem nejen o jeho putování pěším, ale i pouti životní.
 • So 29.7.
  19:30
  (15 m)
  Jana HÖFEROVÁ
  Vernisáž výstavy mozaik „Dech života“
  Narozena 12.4.1985 v Praze. Vystudovala Gymnázium na Pražačce, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. V letech 2004–2012 vystudovala na KTF UK obor Dějiny křesťanského umění. V letech 2005–2006 studovala na Accademia di Belle Arti di Ravenna, obor mozaika (Prof. Daniele Strada). Následovalo studium na Centro Provinciale per la Formazione Professionale Ravenna, obor Projektant mozaik, zakončené zkouškou a získáním diplomu s kvalifikací mozaikář. V rámci CPFP absolvovala stáž v COOP Mosaicisti Ravenna (restaurování podlahové mozaiky z archeologické oblasti S. Severo u Classe (6. století), reprodukce fragmentu antické mozaiky z Aquileje, reprodukce obrazu W. Kandinského, montáž mozaiky s textem pro uvítací panel v italském městě Sarsina). Dále spolupracovala na projektu Natura Vera – návrhy, řešení a instalace mozaikové výzdoby kruhového objezdu Rotonda delle Tartarughe v Ravenně. V roce 2011 absolvovala stipendijní pobyt v Benátkách (diplomová práce na téma „Technologický vývoj mozaikářského řemesla“, obhájena v září 2012). Pravidelně vystavuje a vede mozaikářské prezentace a semináře.
 • So 29.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Oldřich JANOTA
  Koncert
  Narozen 27. srpna 1949 v Plzni. Písničkář, zpěvák, kytarista a experimentální hudebník Oldřich Janota začal vystupovat v 70. letech s folkovými baladami. V letech 1977–79 hrál s Jakubem Nohou a dalšími hudebníky v pražské skupině Pentagram. Hledání nových výrazových možností ho vedlo k založení souboru Mozart K. (1978–81) s nezvyklým nástrojovým obsazením (harmonium, saxofon, mandolína, kytara, bicí) a později k práci s experimentálním rockem a minimální hudbou ve spolupráci s Pavlem Richterem a Lubošem Fidlerem (1981–84). Koncem 80. a počátkem 90. let byl členem improvizačních sdružení Jiná rychlost času a Společenství PAN a své první desky natočil za doprovodu viol da gamba Ireny a Vojtěcha Havlových. Od počátku devadesátých let vystupuje Janota především sólově s kytarou. Jeho současný repertoár tvoří jak písně z počátku osmdesátých let, tak především nová, minimalistickými postupy a etnickou hudbou ovlivněná tvorba.
 • Neděle 30. 7. 2017
 • Ne 30.7.
  8:00
   
  P. Jan LINHART
  Mše sv.
 • Ne 30.7.
  9:30
  (2 h.)
  P. Mgr. Jan LINHART
  Studenti a hodnoty aneb Cesta do hlubin študákovy duše
  P. Mgr. Jan Linhart absolvoval studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Do roku 2002 byl duchovním správcem v římskokatolické farnosti v Novém Městě nad Metují, poté působil jako spirituál v Teologickém konviktu v Olomouci. Nyní zastává funkci děkana ŘK farnosti ve Skutči, spirituála kněží diecéze královéhradecké a spirituála Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči.
  Úvaha nad pořadím hodnot současných studentů vycházející z průzkumu provedeného mezi středoškoláky.
 • Ne 30.7.
  14:00
  (2 h.)
  PhDr. Mgr. Jeroným KLIMEŠ, Ph.D.
  Křesťanství, vztahy a sex
  PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., (* 3. dubna 1967) je psycholog. Zabývá se převážně psychologií rodiny a církevně-pastorální psychologií. Dříve se zabýval i policejní psychologií a psychologií reklamy. Pochází z Vlachova Březí. Původně vystudoval geologii, teprve pak studoval obor klinická psychologie. Roku 2002 získal doktorát ze sociální psychologie na UK v Praze. V průběhu své profesní kariéry vyučoval policejní psychologii, etiku na 3. lékařské fakultě UK, posuzoval zájemce o osvojení dětí pro Městské centrum sociálních služeb Praha. Zkoumal psychologické dopady neplodnosti, věnoval se psychologickému poradenství zaměřenému zejména na rodinné vztahy. Deset let pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv, pět let jako poradce ministra práce a sociálních věcí a šest let vyučoval psychologii na FF UK. Dnes se věnuje především partnerskému poradenství, přednáškové a publikační činnosti.
 • Ne 30.7.
  16:15
  (2 h.)
  prof. PhDr. Ing. Jan ROYT, Ph.D.
  Paladium země české-staroboleslavské a zemský patriotismus
  Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., (* 1955) stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizace Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy v Praze pro tvůrčí a ediční činnost.
 • Ne 30.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Přemysl KŠICA, Miroslav SMRČKA
  Koncert vážné hudby (děkanský kostel Nové Město nad Metují)
  Přemysl Kšica (* 13. prosince 1981 v Praze) se narodil do rodiny varhaníka Josefa Kšici. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři (prof. Josef Popelka). Dále pokračoval na Akademii múzických umění v Praze a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu v oboru varhany, kde absolvoval ve třídě Prof. Dr. Ludgera Lohmanna. Studiu varhanní improvizace se věnoval pod vedením prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání následně rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzingera další). Je držitelem řady ocenění z varhanických soutěží. V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na konzervatoři v Teplicích. Intenzivně se věnuje koncertní a nahrávací činnosti u nás i v zahraničí. Pravidelně spolupracuje s řadou vokálně-instrumentálních souborů.
  Miroslav Smrčka (* 1985 v Praze-Žižkově) hraje na trubku od svých devíti let. V listopadu 2003 získal 1. cenu na Soutěži konzervatoří v Ostravě zároveň s oceněním za nejlepší provedení povinné skladby. V roce 2006 absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Miroslava Kejmara, v roce 2012 absolvoval pražskou HAMU. Je zakladatel žesťového kvintetu Erectus, sólově vystupuje s Mariánskolázeňským symfonickým orchestrem, s komorním orchestrem Quattro, varhaníkem Milošem Bokem, Přemyslem Kšicou a klavíristou Alexem Cantaresem. Je členem orchestrů Čeští symfoničtí sólisté a Berg chamber orchestra. Vedle vážné hudby se také věnuje jazzové improvizaci a salse.
  Přemysl KŠICA — varhany; Miroslav SMRČKA — trubka • • • Zazní díla J. S. Bacha, G. F. Telemana, R. Schumanna a dalších.
 • Pondělí 31. 7. 2017
 • Po 31.7.
  7:30
   
  P. Tomáš PETRÁČEK
  Mše sv.
 • Po 31.7.
  9:00
  (1,5 h.)
  plk. PhDr. Eduard STEHLÍK
  Předvečer Mnichova v Orlických horách (lidé, opevnění…)
  Plk. PhDr. Eduard STEHLÍK (* 1965) je vojenský historik a spisovatel, bývalý zástupce ředitele Vojenského historického ústavu a první náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů, nyní ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Absolvoval FF UK (obor ruština-dějepis). Svou odbornou práci zaměřil na novodobé vojenské dějiny Československa a České republiky, zejména období let 1914–1956. V letech 1989–2012 byl zaměstnancem Vojenského historického ústavu v Praze, od roku 1992 jako voják z povolání. Stal se členem a později předsedou vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Působí také jako pedagog na FSV UK.
 • Po 31.7.
  10:45
  (1,5 h.)
  P. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.
  Ochromené křesťanství: nezamýšlené dopady Lutherovy reformace
  P. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D., (* 1972, Hořice v Podkrkonoší) vystudoval na FF UK Praha obor Historie etnologie. Poté v letech 1999–2002 absolvoval na téže univerzitě při Ústavu hospodářských a sociálních dějin doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny a v březnu 2002 obhájil disertační práci. V roce 2000 vstoupil do kněžského semináře, kde studoval do roku 2002. Poté pokračoval ve studiích na Univerzitě Fribourg ve Švýcarsku. V letech 2006–2008 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého Olomouc doktorské studium teologie, specializace církevní dějiny. V červnu 2012 se habilitoval v oboru českých dějin na FF UK. Název jeho habilitační práce je „Bible a historicko-kritická metoda: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)modernistické krize“. Absolvoval studijní pobyty na Friedrich-Wilhelm University v Bonnu (1997), na l’Institute Catholique v Paříži (2002) a na Collegio Teutonico ve Vatikánu (2007). Vyučuje na Univerzitě Karlově a Univerzitě Hradec Králové, kde působí i jako vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze J. Toufara.
 • Po 31.7.
  15:00
  (1,5 h.)
  MUDr. Roman JOCH
  100 let od zrození bestie: Co je a co není totalitarismus
  MUDr. Roman Joch (* 1971, Banská Bystrica) vystudoval medicínu na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V letech 1994–96 byl zahraničním tajemníkem Občanské demokratické aliance. Od založení Občanského institutu v roce 1991 byl jeho spolupracovníkem, od r. 1996 stálým výzkumným pracovníkem. Od roku 2003 je ředitelem Občanského institutu. Přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE a na soukromé vysoké škole CEVRO Institut. Hlavními oblastmi jeho specializace jsou politická filozofie, především liberálně-konzervativní myšlení, mezinárodní vztahy, a to především obranné a bezpečnostní otázky, USA a americká politika. Je autorem řady monografií, odborných studií a článků.
  Před sto lety založila bolševická revoluce v Rusku nejvražednější zřízení v historii lidstva. Komunistické režimy jsou typicky totalitní. Co všechno je a není totalitarismus?
 • Po 31.7.
  16:45
  (1,5 h.)
  prof. Ing. Jaroslav DOLEŽEL, DrSc.
  Původ a šlechtění zemědělských plodin – historie, současnost, budoucnost
  Doc. Doležel absolvoval v roce 1978 Vysokou školu zemědělskou v Brně. Vědeckou hodnost CSc. obdržel v roce 1983 v Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) ČSAV a vědeckou hodnost DrSc. získal v roce 2001 na ÚEB AV ČR. V témže roce se na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) habilitoval pro obor botanika. Od roku 1983 pracuje v ÚEB postupně jako vědecký pracovník a vedoucí Laboratoře molekulární cytogenetiky a cytometrie, kterou založil. V letech 1985–1986 absolvoval postdoktorský pobyt na výzkumném ústavu ENEA v Římě. Vedoucím olomouckého pracoviště ÚEB AV ČR byl jmenován v roce 1997. Od roku 1992 působí externě na Katedře buněčné biologie a genetiky UP, kde přednáší tři semestrální kurzy. Dosud také přednášel na více než 20 odborných kurzech v zahraničí a školil 15 doktorandů. Ve své práci se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její strukturu a změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. Se svým týmem vypracoval nové metody, které usnadňují analýzu složitých genomů a v rámci mezinárodních projektů se podílí na čtení dědičné informace významných druhů rostlin. Je členem redakčních rad čtyř mezinárodních vědeckých časopisů, členem čtyř vědeckých společností a v roce 2001 inicioval založení České společnosti pro analytickou cytologii, které v letech 2007–2011 předsedal. V letech 2007–2012 byl členem a místopředsedou rady ÚEB AV ČR. Od roku 2007 je členem Rady Biofyzikálního ústavu AV ČR a od roku 2013 členem Rady Biologického centra AV ČR. Členem Akademického sněmu AV ČR je od roku 2007. Za výsledky své vědecké práce získal v roce 1999 cenu Učené společnosti ČR a v roce 2004 byl zvolen jejím řádným členem. V roce 2012 obdržel od AV ČR cenu „Praemium Academiae“.
  Původ zemědělských plodin, historie šlechtění i výhled do budoucna (včetně nových metod genetického inženýrství, které vyvolávají diskuse). Důraz bude kladen na obiloviny.
 • Po 31.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Jan ŠPILAR uvádí film Otakáro SCHMIDTA
  Mendel – otec genetiky (film)
  Životopisný portrét zakladatele genetiky G. J. Mendela se sofistikovanými přesahy do současnosti. Režie O. M. Schmidt a J. K. Studničková. Dokumentární film s hranými prvky o největším českém vědci, který při pokusech s hrachem objevil základy dědičnosti. Film odkrývá Mendelův život, jeho víru, inspiraci, ale i vývoj genetiky až po dnešní fascinující čtení genetického kódu. Ve filmu se prolíná život a dílo Gregora Johana Mendela se současným pohledem na vývoj genetiky.
 • Úterý 1. 8. 2017
 • Út 1.8.
  7:30
   
  P. Ladislav HERYÁN
  Mše sv.
 • Út 1.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB
  Je Bůh? A jaký?
  P. Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB, (* 1960, Petřvald u Nového Jičína) vystudoval stavební průmyslovku v Ostravě, kde poznal salesiány, a v 17 letech začal tajně studovat filozofii, aby se mohl stát tajným salesiánským knězem. Salesiánem se stal v létě 1981 po druhém ročníku Stavební fakulty VUT v Brně. Stal se inženýrem a po vojně pracoval ještě 3 roky v Brně v panelárně. Přitom všem pokračoval v tajném studiu teologie. V srpnu 1987 emigroval do Říma. Postgraduálně vystudoval biblistiku na Papežském biblickém institutu Biblicum a po 10 letech se vrátil do vlasti. V Českých Budějovicích na Teologické fakultě JU učil 5 let Nový zákon a řečtinu, byl ředitelem studentské komunity a duchovně spravoval jednu z budějovických farností. Od září 2002 je v Praze. Přednáší na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě UK. Bývá označován za pastora undergroundu, kázal při pohřbu Ivana Martina Jirouse v Kostelním Vydří 19. listopadu 2011 a vedl též rozloučení s Filipem Topolem 26. června 2013. V roce 2016 vydal knihu Exotem na této zemi.
 • Út 1.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  prof. Ing. Pavel DOSTÁLEK, CSc.
  Alergeny v potravinách
  Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc., (* 1963) vystudoval VŠCHT Praha, obor kvasná chemie a bioinženýrství (1985). V roce 1996 zakončil postgraduální studium v oboru Food Technology na Hebrew University in Jerusalem, Agriculture Faculty in Rehovot v Izraeli. Věnuje se pedagogické práci se studenty oboru biotechnologie, specializace Pivovarství a sladařství. V posledních letech opakovaně přednášel na TU Graz v Rakousku, Porto University v Portugalsku, TU Mnichov v Německu a na Dublin City University v Irsku. V roce 2013 pracoval jako hostující profesor na Sassari University na Sardinii v Itálii. Ve své vědecké práci se zaměřuje na analýzu pivovarských surovin a piva a vývoj nových analytických metod.
 • Út 1.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  Dušan MAJER
  Budoucnost americké pilotované kosmonautiky
  Dušan Majer se narodil roku 1987 v Jihlavě, kde bydlí po celý život. Po maturitě na všeobecném soukromém gymnáziu AD FONTES vstoupil do regionální televize, kde několik let pracoval jako redaktor. Ve volném čase se věnoval kosmonautice. Postupně zjistil, že jej baví o tomto tématu nejen číst, ale že mnohem zajímavější je předávat tyto informace dál. Na podzim roku 2009 udělal dva velké kroky – jednak na internetu zveřejnil své první video o kosmonautice a navíc založil diskusní fórum o tomto oboru. Postupem času se fórum rozrostlo o další služby a vznikl specializovaný zpravodajský portál kosmonautix.cz, který informuje o dění v kosmonautice. Rozběhla se i jeho tvorba videí na portálu Stream.cz. Pořad Dobývání vesmíru má sledovanost v desítkách tisíc a nasbíral již několik cen od Akademie věd za popularizaci vědy.
 • Út 1.8.
  16:45
  (1,5 h.)
  Mgr. Jan ŠPILAR
  Amadeus – cesta k dokonalosti
  Mgr. Jan Špilar (* 1964, Pardubice) se vyučil kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze. Během tohoto období líčil na filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. K profesi kadeřníka se vrátil v Přerově, Praze a nakonec zpět v Brně. V roce 1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si při zaměstnání doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na TF JU v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Jáhenskou službu vykonává v Brně, v kostele sv. Michala naproti svému kadeřnickému studiu. S manželkou Gitou mají tři děti.
  Dokonalá je Amadeova hudba. Cesta k dokonalosti je cesta k Bohu. Také Salieri hledá svou cestu k dokonalosti. Každý dostal od Boha hřivny, které nesmí zakopat. Jak pracovat na sobě a vztazích k ostatním lidem, abychom se k Bohu přiblížili a talenty neprohospodařili?
 • Út 1.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  Ladislav FUKS, Jaroslav Achab HAIDLER
  Pan Theodor Mundstock (divadelní představení)
  Jaroslav Achab Haidler se narodil roku 1958 ve Frýdlantu a v jeho deseti letech byl jeho otec, pracující jako novinář, po událostech srpna 1968 zatčen a vězněn. Kvůli špatnému kádrovému posudku tak nemohl studovat, a proto se vyučil spojovým mechanikem. Složil státnice z ruštiny a němčiny. Později působil mezi Adventisty sedmého dne a zajímal se o křesťanství. Z biblických jazyků si vybral ke studiu hebrejštinu. V divadelním prostředí pracoval nejprve jako kulisák v tehdejším brněnském Divadle bratří Mrštíků a až později začal vystupovat. Při hraní divadla se začal učit hebrejsky, studoval historii a judaismus. Ovlivnil ho chasidismus. Fascinovala ho symbolika, tajemství a znamení, překládal nápisy na židovských náhrobcích. Později se stal praktikujícím židem. Začal se věnovat dokumentaci židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě. Hercem na volné noze se stává v roce 1984 a od roku 1989 působí jako kmenový herec ve stálém angažmá v Činoherním studiu Ústí nad Labem. Od roku 2012 působí v komunální politice, je krajským i městským zastupitelem, do obou funkcí byl zvolen jako nestraník za Stranu zelených, když kandidoval do krajského zastupitelstva za subjekt Hnutí PRO! Kraj a do městského zastupitelstva za hnutí PRO! Ústí.
  Slavná románová prvotina Ladislava Fukse v dnes již kultovním monodramatickém jevištním zpracování Jaroslava Achaba Haidlera. • • • • • Pan Theodor Mundstock žije v divné době, která ho „válcuje“ stejně jako všechny, které osud, krev a norimberské zákony nahnaly do jednoho stáda. Mundstock se ale nevzpírá, neumí to, na to je moc slabý. Jen miluje život, i kdyby to bylo pouhé přežívání… Jeden konkrétní osud českého Žida v době protektorátu.
 • Středa 2. 8. 2017
 • St 2.8.
  7:30
   
  P. Martin LANŽI
  Mše sv.
 • St 2.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  P. ThLic. Martin LANŽI
  Jezuitský stát hudby – 150 let uskutečněné utopie
  P. ThLic. Martin Lanži je administrátor broumovské farnosti. Působení na Broumovsku přináší specifické a velice náročné spojení dvou úkolů: Na jedné straně je to misie většinově nevěřícího obyvatelstva, které osídlilo oblast po vyhnání sudetských Němců. Na straně druhé je to pak starost o záchranu unikátního souboru historických sakrálních staveb – broumovských kostelů a benediktinského kláštera.
  Před 400 lety začalo v srdci Jižní Ameriky největší misijní dílo katolické církve, které vedlo ke christianizaci celého kontinentu. V „Jezuitském státě v Paraguayi“ svedli jezuité Indiány do pevných sídlišť, do tzv. redukcí, ve kterých společně žili a společně pracovali.
 • St 2.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  Mgr. Zdeněk HALAS, DiS., Ph.D.
  Archimedův palimpsest (zábavná matematika)
  Mgr. Zdeněk HALAS, DiS., Ph.D., získal magisterské vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru matematika a její aplikace (2003). Doktorát v oboru matematiky obhájil v roce 2008. Základy teologického vzdělání získal na teologické VOŠ biblické v Hradci Králové (2006), kde byl mimo jiné jeho učitelem novozákonní řečtiny Mgr. Karel Dřízal. V Českobratrské církvi evangelické slouží jako ordinovaný presbyter. Přednáší na Evangelikálním teologickém semináři v Praze či na Katedře didaktiky matematiky MFF UK.
  Archimédův palimpsest je rukopis napsaný formou kodexu. Jedná se o kopii Archimédova díla, která byla zhotovena v 10. století anonymním písařem. Takzvaný „palimpsest“ znamená oškrábaný pergamen – ve 12. století byly pergamenové listy Archimédovy práce vyškrábány, přeloženy na polovinu a přepsány liturgickým textem. Vyškrábání textu ale není úplné a díky použití speciálních lamp s využitím ultrafialového a infračerveného záření je tato Archimédova práce znovu čitelná.
 • St 2.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  Jiří FUCHS
  Proč totalita?
  Jiří Fuchs je filozof, který se věnuje systematickému zpracování filozofie. Je žákem P. Metoděje Habáně, OP – zakladatele Akademických týdnů. Vychází z klasického realismu, rozvíjeného v konfrontaci s novověkým myšlením. Zakládá si při tom na důkladném prověření základů poznání. Je šéfredaktorem Distance – revue pro kritické myšlení. Jiří Fuchs přednáší mimo akademické kruhy už od dob před listopadem 1989.
  Totalita – její fáze, symptomy, projevy a také přívaly nelidskosti byly dostatečně a úspěšně popsány. Nedostatečné a málo úspěšné bylo naopak vystižení filozofických příčin dvou obludných totalit dvacátého století.
 • St 2.8.
  16:45
  (1,5 h.)
  Alexander TOMSKÝ
  Současná a budoucí společenská štěpení – návrat konzervatismu?
  Alexander Tomský (* 13. prosince 1947, Frýdlant) je politolog, nakladatel a překladatel. Po studiích mezinárodních vztahů na London School of Economics a tomistické filosofie na The London Institute of Education pracoval jako politolog v ústavu Keston College, kde se specializoval na výzkum církve a státu, státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě (1980–1986). Je profesorem sovětologie a evropských politických dějin. Působil jako šéfredaktor exilového nakladatelství Rozmluvy a konzervativního časopisu Rozmluvy (1981–1990). V letech 1986–90 byl nakladatelem a ředitelem mezinárodní charitativní organizace ACN. Po návratu do Prahy působil jako soukromý nakladatel (Rozmluvy 1990–94). Následně byl ředitelem nakladatelství Academia, nakladatelství Národního divadla a Leda/Rozmluvy. Přednášel na New York University v Praze. Přeložil, vybral a sestavil výbory epigramů a paradoxů zejména G. K. Chestertona a Oscara Wilda.
  Měnící se struktura politického soupeření od tradičně pravo-levého ke sporu konzervativní vs. pokrokářské a konkrétní projevy této změny (USA, Rakousko, Brexit, Polsko atd.).
 • St 2.8.
  20:00
  (3 h.)
  táborák
  Volný večer se společným posezením u táborového ohně má být pro všechny účastníky Akademických týdnů příležitostí k vydechnutí uprostřed nabitého programu a k neformálnímu setkání mezi sebou navzájem.
 • Čtvrtek 3. 8. 2017
 • Čt 3.8.
  7:30
   
  P. Gabriel Peter HUNČAGA
  Mše sv.
 • Čt 3.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  Ekumenický kulatý stůl
  500 let reformace: Co nám přinesla a vzala?
  Diskuse zástupců různých křesťanských denominací o zásadním výročí, bez kterého bychom nejspíš nebyli svědky dnešních ekumenických snah.
 • Čt 3.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  Petr OCKNECHT
  Hmyz na talíři (přednáška s ochutnávkou)
  Petr Ocknecht se narodil v roce 1977. V letech 1991–1993 studoval Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus – Interkulturelle Hotelfachschule ve městě Retz. Poté odmaturoval i v Česku. Zde pracoval především v gastronomii jako vedoucí výroby, kuchař, cukrář a lektor vaření. Pracoval také na zaoceánském parníku a využil zahraniční stáže a pracovní nabídky v Německu, Francii a Rakousku. Hmyzu se věnuje od roku 2003, kdy se zúčastnil přednášky paní doktorky Borkovcové. Od té doby spolupracují, vydali 2 knihy o hmyzu s recepty, natočili DVD.
  Využití hmyzu jako potravy (odborně entomofágie) je zcela běžná záležitost ve většině zemí světa – tedy až na onen „vyspělý“ Západ. V Africe, jihovýchodní Asii a severní části Latinské Ameriky nejen, že na konzumaci hmyzu doslova závisí lidské životy, ale tato početná skupina živočichů je především vyhledávanou lahůdkou. Je otázkou, proč i v bohatých průmyslových státech není entomofágie rozšířená a neobohacuje tak jídelníček spousty lidí – vždyť kromě nesmyslných předsudků neexistuje snad ani jeden objektivní důvod, proč nejíst hmyz. I v Japonsku, což jistě není žádná rozvojová země, jsou běžně k dostání dárkové koše plné jedlého hmyzu.
 • Čt 3.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  MUDr. Maria FRIDRICHOVÁ
  Zvládnou ještě naše děti manželství a rodinu?
  MUDr. Maria Fridrichová je vedoucí střediska RODINA Centra pro rodinu a sociální péči z.s. v Ostravě. Posláním tohoto centra je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Podpora se uskutečňuje prostřednictvím Střediska RODINA a Projektu VÝZVA. Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích.
 • Čt 3.8.
  17:00
  (1 h.)
  Divadlo Víti MARČÍKA
  Šípková Růženka (divadlo pro děti i dospělé)
  Divadlo Víti Marčíka bylo založeno ve vesničce Drahotěšice. Potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka atd. V centru zájmu je nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků k navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, které získaly mnoho ocenění na divadelních festivalech v Česku i zahraničí, vznikají také inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě aj.). Víťa Marčík o sobě říká: „Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani scénograf či muzikant a už vůbec ne umělec - to slovo mě dost uráží. Prý jsem ‚zjev z jižních Čech‘. To se mi líbí, i když jsem Moravák. Jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevěříte. Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc přál být ‚komediant Boží‘. Komediant Boha, který nemá tvář ani jméno a o kterém dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny neskutečně miluje.“
 • Čt 3.8.
  20:00
  (1 h.)
  Divadlo Víti MARČÍKA
  Robinson Crusoe (divadelní představení)
  Divadlo Víti Marčíka bylo založeno ve vesničce Drahotěšice. Potulné divadlo několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka atd. V centru zájmu je nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků k navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, které získaly mnoho ocenění na divadelních festivalech v Česku i zahraničí, vznikají také inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě aj.). Víťa Marčík o sobě říká: „Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani scénograf či muzikant a už vůbec ne umělec - to slovo mě dost uráží. Prý jsem ‚zjev z jižních Čech‘. To se mi líbí, i když jsem Moravák. Jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevěříte. Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc přál být ‚komediant Boží‘. Komediant Boha, který nemá tvář ani jméno a o kterém dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny neskutečně miluje.“
  Robinson Crusoe vznikl na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoe. Představení jednoho herce, na jehož výpravě Marčík spolupracoval se svým přítelem z dětství, výtvarníkem Vladimírem Šopíkem, mělo premiéru v březnu roku 1994 a je určeno žákům druhého stupně ZŠ, středoškolákům a všem velkým malým, kteří jsou připraveni bojovat po boku Robinsona s bouří, domorodci, hladem a samotou.
 • Pátek 4. 8. 2017
 • Pá 4.8.
  7:30
   
  P. Georg KOPIC, SDB
  Mše sv.
 • Pá 4.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  P. Georg KOPIC, SDB
  Čeští kněží v zahraničí
  P. Georg Kopic (* 1932) emigroval v roce 1964 do Rakouska. Studoval u benediktinů v Norcii a v roce 1970 vstoupil do salesiánského noviciátu. Od roku 1972 působil v Mnichově jako duchovní pro děti českých emigrantů. V Mnichově založil Skauta, kterého nakonec vedl 30 let. V roce 1982 byl přeložen do Svatého Martina in Gsies. Tam pořádal tábory, na které mnozí emigranti doposud vzpomínají. Ve Svatém Martinu působil 25 let.
  Po 2. světové válce mohli studenti na kněze studovat v Itálii - nejen o tom bude přednáška P. Kopice. Tématem bude také kardinál Beran, České náboženské středisko, aktivita českých katolíků v zahraničí (v Londýně, poutní dům v Římě, rekreační dům v Dolomitech).
 • Pá 4.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  P. Mgr Gabriel Peter HUNČAGA, OP
  Vzdělávací systém dominikánů ve vrcholném středověku
  P. Mgr Gabriel Peter HUNČAGA, OP, (* 21. 9. 1971, Liptovský Mikuláš) je slovenský dominikán a historik, který se zabývá církevními dějinami. Zvláště se zaměřuje na dějiny dominikánů a heterodoxních hnutí vrcholného středověku. Napsal knihu Dominikáni na cestě k intelektuálním elitám vrcholného středověku. Knězem je od roku 2004.
  Originální postupy a inovace zrozené v dominikánském prostředí 13. století v oblasti systematického vzdělávání a intelektuální formace.
 • Pá 4.8.
  15:30
  (2 h.)
  prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, DrSc., FRCPsych.
  Vrozené a naučené v chování
  Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., (* 1949, Praha) je psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Vystudoval FVL UK, obor všeobecné lékařství. Již na fakultě pracoval dva roky v biochemickém ústavu u profesora Jana Štěpána, jednoho ze zakladatelů české osteologie. Psychiatrii se původně nechtěl věnovat, uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci (CSc.) z oboru neuroendokrinologie. Roku 1988 ukončil habilitační řízení (doc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty UK (1990–97) a v období 1997–2003 zde působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie. Byl a je členem řady vědeckých, redakčních a edičních rad a vědeckých organizací. Je držitelem řady vědeckých ocenění a autorem rozsáhlé publikační práce.
 • Pá 4.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  HRADIŠŤAN
  Koncert (děkanský kostel Nové Město nad Metují)
  Informace ke koncertu na speciální stránce.
  Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost, houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která v posledních projektech zcela převládá. Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.
  Na tento koncert probíhá předprodej vstupenek. Více informací naleznete na speciální stránce věnující se tomuto koncertu.
 • Sobota 5. 8. 2017
 • So 5.8.
  8:00
   
  P. Wiesław KALEMBA
  Mše sv.
 • So 5.8.
  9:30
  (2 h.)
  prof. Ctirad Václav POSPÍŠIL, Th.D.
  Obraz Boha a uspořádání lidské společnosti
  Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., (* 1958, Trnava) je katolický teolog v oboru dogmatické a systematické teologie. Je autorem několika monografií z oboru dogmatické teologie. Po maturitě na SPŠ vystřídal velké množství dělnických profesí. Roku 1977 vstoupil do tajně fungujícího řádu menších bratří, přijal řádové jméno Václav a v letech 1980–87 tajně studoval teologii. Poté tajně přijal kněžské svěcení. V roce 1984 byl obviněn z organizování tajného studia teologie a maření státního dozoru nad církvemi, ale k soudu s ním a jeho spolupracovníky nakonec nedošlo. Po revoluci byl vyslán na postgraduální studia dogmatické teologie na Papežské akademii Antonianum v Římě. Roku 1992 zde obhájil licenciátní práci a doktorské studium ukončil roku 1995. V roce 1996 začal vyučovat na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a stal se členem františkánské komunity v Uherském Hradišti. Roku 1997 habilitoval na CMTF UP prací „Ježíš z Nazareta, Syn Boží a Syn člověka“. Od roku 1999 zde vede oddělení dogmatické teologie na katedře systematické teologie. Profesorem byl jmenován v roce 2002. Roku 1997 byl kooptován za člena Teologické komise při ČBK. V roce 2008 byl jmenován odborným poradcem Tiskového střediska ČBK pro oblast dogmatické teologie, spirituality a filosofie náboženství. Roku 2009 spoluzakládal Českou christologickou a mariologickou akademii.
  Jak souvisí obraz Boha s uspořádáním lidské společnosti? Věří příslušníci různých náboženství ve stejného Boha?
 • So 5.8.
  14:00
  (1,5 h.)
  P. Mgr. Karel SATORIA
  Křestní spiritualita
  P. Mgr. Karel Martin Satoria, (* 26. dubna 1953, Křižanov) je římskokatolický kněz. Narodil se jako nejmladší ze čtyř dětí ve věřící rodině, která byla po roce 1948 postižena pronásledováním ze strany komunistického režimu. Díky politickému uvolnění se mu však v roce 1968 podařilo dostat na Gymnázium ve Velkém Meziříčí, po jehož absolvování roku 1972 začal studovat Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V roce 1977 ho spolužák z fakulty Václav Malý seznámil s prohlášením Charty 77. Roku 1978 byl vysvěcen na kněze. V letech 1978–1982 působil jako farní vikář v Letovicích a v letech 1982–1990 jako duchovní správce ve Vrbici u Břeclavi. Jak se později dověděl, k 30. listopadu 1986 mu byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, ale protože mu to nikdo neoznámil, byl jako kněz činný i nadále. Přitom šířil informace o Chartě 77 a účastnil se akcí brněnského disentu, za což byl režimem stíhán. Po roce 1989 chtěl vstoupit do kláštera, avšak v květnu 1990 přijal funkci generálního vikáře brněnské diecéze, ve které setrval do roku 1992. Následně vstoupil do Řádu cisterciáků přísné observance, přijal řeholní jméno Martin a dalších deset let strávil v klášteře Sept Fons ve střední Francii. Po návratu do České republiky v roce 2002 vedl výstavbu kláštera Nový Dvůr, po jehož dokončení se odstěhoval na bývalou faru z konce 18. století v Kostelní Myslové, kterou spolu s několika dalšími lidmi postupně opravoval. Od 1. října 2011 se stal administrátorem v Dobříši a administrátorem excurrendo ve farnosti Svaté Pole.
 • So 5.8.
  15:45
  (1,5 h.)
  prof. PhDr. Vladimír JUST, CSc.
  Konformisté, kolaboranti, nebo hráči s ohněm?
  Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., (* 6. května 1946) je divadelní a mediální kritik, teatrolog a VŠ pedagog, šéfredaktor Divadelní revue, člen PEN-klubu a Teatrologické společnosti, laureát Ceny F. X. Šaldy za uměleckou kritiku, autor řady knižních publikací, mj. Proměny malých scén; Klaunovy rozpravy; Z dílny malých scén; Paradoxy krále komiků; Věc: Vlasta Burian; Mystérium smíchu; Česká divadelní kultura 1945–89 v datech a v souvislostech; Poklona není můj obor; Werichovo ABC; Slovníky floskulí. Divadlo v totalitě; Šifra mistra Vladimíra.
  Nedávno odvysílala Česká televize seriál Bohéma z prostředí českého filmu a divadla za protektorátu a v počátcích komunistického režimu. Odborníci a historici měli k faktické hodnotě seriálu a k míře umělecké licence autorů mnoho výhrad. Jak to tedy bylo doopravdy?
 • So 5.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  JABLKOŇ
  „Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlověkem.“ Tato velmi stručná charakteristika publicisty Jiřího Černého asi nejlépe vystihuje svéráznou hudbu ryze české (pražské) skupiny, která se s nevšedním nadhledem pohybuje na hranících moderní vážné hudby a popu. Skupina vznikla před více než třiceti lety a její začátky jsou spojeny především spoluprací s Jazzovou sekcí. Díky své „nezařaditelnosti“ se stejně samozřejmě pohybovala v oblasti folku, rocku, ale i jazzu a později také vážné hudby. Koncem osmdesátých let Jablkoň navázal pravidelnou spolupráci s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným (Jablkoň & Svěcený) a následně i s Českým symfonickým orchestrem (FISYO) v projektu Symphonic Jablkoň. V té době také využil otevření hranic a začal velmi intenzivně koncertovat v zahraničí (Evropa, Severní Amerika, Afrika). Postupem let skupina sice omládla, ale svůj tradičně jablkoňsko-originální přístup k hudbě si ponechala. Kromě koncertování a natáčení desek tvoří i hudbu k filmům (např. Smradi) a divadelním či televizním inscenacím. V současnosti hraje Jablkoň v této sestavě: Michal Němec (jediný zakládající člen) – zpěv, kytara; Martin Carvan – kytary, sbor; Johnny Judl – fagot, baskytara, el. kytara, sbor; Petr Chlouba – bicí, perkuse, sbor; Marie Puttnerová – zpěv.
  Na tento koncert probíhá předprodej vstupenek. Více informací naleznete na speciální stránce věnující se tomuto koncertu.
 • Neděle 6. 8. 2017
 • Ne 6.8.
  8:00
   
  P. Tomáš HOFFMANN
  Mše sv.
 • Ne 6.8.
  9:30
  (1,5 h.)
  prof. PhDr. Vladimír JUST, CSc.
  Voskovec, Werich a politika
  Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., (* 6. května 1946) je divadelní a mediální kritik, teatrolog a VŠ pedagog, šéfredaktor Divadelní revue, člen PEN-klubu a Teatrologické společnosti, laureát Ceny F. X. Šaldy za uměleckou kritiku, autor řady knižních publikací, mj. Proměny malých scén; Klaunovy rozpravy; Z dílny malých scén; Paradoxy krále komiků; Věc: Vlasta Burian; Mystérium smíchu; Česká divadelní kultura 1945–89 v datech a v souvislostech; Poklona není můj obor; Werichovo ABC; Slovníky floskulí. Divadlo v totalitě; Šifra mistra Vladimíra.
 • Ne 6.8.
  11:30
  (1,5 h.)
  prof. PhDr. Jan SOKOL, PhD., CSc.
  Evropa je náš domov
  Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., (* 18. dubna 1936 v Praze) je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na četných českých i zahraničních univerzitách, zejména na evropská a filosofická témata. Pracoval jako zlatník, mechanik, v letech 1964–90 vedl vývoj software ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Dálkově studoval matematiku, pak antropologii na UK (1993). Profesorem byl jmenován v roce 2000. Je signatářem Charty 77. V letech 1990–92 byl poslancem a místopředsedou Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR, v roce 1998 ministrem školství a v roce 2003 koaličním kandidátem na prezidenta republiky. Nyní působí jako profesor filozofie, proděkan FHS UK. Přeložil přes 20 knih, v letech 1965–79 byl členem překladatelské skupiny pro ekumenický překlad Nového zákona.

 

 

Brožura

Ke stažení (v plné velikosti)

Program (PDF) Program (JPG)
Brožura včetně programu s životopisy (PDF)

Komentáře
 1. Honza F. napsal:

  Tý brďo, letos je to zase nadupaný 🙂

Nový komentář:

Zpět do rubriky Starší ročníky vytvořeno 14. dubna 2017 | upraveno 7. ledna 2018