Na této stránce naleznete stručný přehled o celém programu 31. Akademických týdnů. Na samostatné stránce uvádíme podrobný program s doplňujícími informacemi.

Změny v programu

Změna vyhlášená 26. 7. 2021:
 • Název přednášky P. Stanislava Přibyla v pátek 30. 7. bude Kauzy manželské nulity u církevních soudů.
Změna vyhlášená 8. 7. 2021, oproti programu tištěnému na žlutém papíře a barevnému plakátu:
 • Ve středu 28. 7. se kvůli přípravě divadelního představení posouvají časy odpoledních přednášek:
  • Přednáška prof. Pavla KALINY proběhne od 14:00 do 15:30,
  • přednáška prof. Vladimíra JUSTA se uskuteční od 15:45 do 17:15.
 • Mši sv. v sobotu 31. 7. bude celebrovat P. Jan BYSTRÝ.
Změna vyhlášená 31. 5. 2021, oproti druhé verzi programu distribuované elektronicky a ve zpravodaji CSI 3/2021:
 • V pondělí 26. 7. od 16:45 bude přednášet P. Mgr. Miroslav HEROLD, Lic., SJ, na téma Co nám dnes může nabídnout sv. Ignác?
Změna vyhlášená 30. 4. 2021, oproti první verzi programu distribuované pouze elektronicky:
 • Výměna některých přednášek ve všední dny:
  • Přednáška Mgr. Romana CARDALA, Ph.D., se uskuteční v úterý 27. 7. od 10:45.
  • Přednáška prof. PhDr. Pavla KALINY, CSc., se koná ve středu 28. 7. od 14:30.
  • Přednáška prof. RNDr. Jana KONVALINKY, CSc., proběhne v pátek 30. 7. od 10:45.
 • Výměna dvou přednášek plánovaných na čtvrtek 29. 7.:
  • Přednáška Mgr. Michala ŘOUTILA, Ph.D., proběhne od 10:45.
  • Přednáška p. Dušana MAJERA se koná od 14:30.
Poznámka: Blok změn v programu je vložen na několik stránek a obsah v něm může být novější, než je datum poslední aktualizace uvedené v hlavičce konkrétní stránky.

Program v grafické podobě

Program v grafické podobě (obrázek). Textovou verzi naleznete na stránce Podrobný program.

Ke stažení