Akademické týdny jsou více než týdenní kulturně-vzdělávací setkání, pořádané každý rok na přelomu července a srpna, otevřené všem, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě.
Poutavou formou je na něm posluchačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. Posluchači mají také široký prostor pro diskusi.
Součástí programu jsou i koncerty, filmy a večerní posezení u ohně.

Celá akce se koná venku pod velkým stanem. Potkávají se tu důchodci, mládež, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Setkání provází nevšední velmi přátelská atmosféra a mnozí účastníci z různých koutů republiky přijíždějí znovu.

Akademické týdny se od 90. let staly tradiční součástí kulturního života v Novém Městě nad Metují. Od roku 2017 se ovšem konají v přírodním prostředí chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách, přibližně 12 km od Nového Města. Ty, kdo sem zavítají, mohou zaujmout nejen přírodní krásy Orlických hor, ale i množství historických památek v okolí.

Malé akce pořádané během roku nabízejí možnost zúčastnit se přednášek i těm, kdo nemohou navštívit naši hlavní akci.

Historický začátek Akademických týdnů spadá do roku 1932. V poválečném období se na tuto tradici pokusili navázat čeští emigranti v západním Německu. Od roku 1991 obnovil každoroční Akademické týdny P. Jaroslav Knittl, žák zakladatele P. doc. PhDr. Metoděje Habáně, OP. Po smrti P. Knittla v roce 1994 pokračuje v tomto díle občanské sdružení Akademické týdny, od 28. 8. 2013 stejnojmenná obecně prospěšná společnost.

Obecně prospěšná společnost Akademické týdny

Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost Akademické týdny o.p.s.

Statutární orgán – ředitel: Ing. Julius Kahanec

Výpisy