Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

28. ročník – PROGRAM Akademických týdnů 2018

Aktuální verze programu

Podrobný program

Na zeleně označené pořady a bohoslužby je vstup zdarma.
Po najetí myší na pořad budou zobrazeny životopis účinkujícího a další informace týkající se vystoupení.

 • Sobota 28. 7. 2018
 • So 28.7.
  15:00
  (1,5 h)
  Zahájení 28. AT, mše sv. s biskupem Zdenkem WASSERBAUEREM
  Sobota 16. týdne v mezidobí.
 • So 28.7.
  16:45
  (1,5 h.)
  Mons. ThLic. Ing. Zdenek WASSERBAUER, Th.D.
  Františkova vize života křesťana v dnešním světě
  Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., (1966, Nové Město na Moravě) byl 23. ledna 2018 jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze. Zdenek Wasserbauer vystudoval gymnázium ve Žďáru nad Sázavou a poté získal titul inženýr na Vysoké škole zemědělské v Praze-Suchdole. V roce 1990 pak zahájil studia bohosloví na obnovené KTF v Praze. Po roce byl k dalšímu studiu vyslán na Papežskou lateránskou univerzitu do Říma. Od roku 1998 pobýval opět v Římě na postgraduálním studiu v oboru spirituální teologie. Roku 2003 ukončil svá studia doktorskou prací na téma Teologie a spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí. V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře. K 1. říjnu 2010 byl jmenován farářem ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. 15. ledna 2012 byl jmenován čestným kanovníkem staroboleslavské kapituly a 4. března téhož roku byl do této funkce instalován. 18. června 2015 byl uvolněn z funkce čestného kanovníka ve Staré Boleslavi a místo toho byl jmenován sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Současně byl jmenován ředitelem kurie pražského arcibiskupství.
 • So 28.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Aleš PALÁN a Jan ŠIBÍK
  Raději zešílet v divočině (autorské čtení a vernisáž výstavy fotografií)
  Aleš Palán (1965, Jihlava) je novinář, publicista a spisovatel. V Brně nedokončil studium pedagogické fakulty, několik let se pak toulal po Československu. Je jedním ze signatářů Charty 77. V druhé polovině 80. let (i na začátku let devadesátých) pracoval jako noční hlídač, figurant a kopáč. Od roku 1993 se věnuje žurnalistice (Jihlavské listy, Duklák, Lidové noviny, Česká televize, TV Nova, Katolický týdeník, Hospodářské noviny, Host atd.). Vedl kurzy tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého a Vysoké škole kreativní komunikace. Za román Ratajský les a knihu rozhovorů Být dlužen za duši byl nominován na Magnesii Literu. Za průvodce brněnským Bronxem Brnox toto ocenění získal. Za knihu rozhovorů Kdo chodí tmami dostal výroční cenu Českého literárního fondu, Jeho rozhovory s Vítem Tajovským, bratry Reynkovými a s Ludvíkem Armbrusterem obsadily první místo v anketě Dobrá kniha Katolického týdeníku. Od února 2018 je ředitelem nakladatelství Kalich.
  Jan Šibík (1963, Praha) je fotoreportér, známý svými fotografiemi z válečných konfliktů. Je držitelem 3. místa v kategorii Sportovní příběhy v soutěži World Press Photo, dvakrát byl hodnocen hlavní cenou v soutěži Czech Press Photo, je laureátem hlavní ceny Golden Prisma Award. Od roku 1993 byl fotoreportérem a hlavním fotografem časopisu Reflex. Během svého působení podnikl přes dvě stě cest do všech koutů světa. Fotografoval konec komunismu v Evropě, pád berlínské zdi, sametovou revoluci v Československu i krvavý zánik Ceauşescova režimu v Rumunsku. Byl svědkem masakrů v Sieře Leone a Libérii, hladomoru v Súdánu, Somálsku a Etiopii. Zažil následky zemětřesení v Arménii i Turecku, exodus iráckých Kurdů do Íránu. Zaznamenal války v Afghánistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, v gruzínské Abcházii, Čečensku, ázerbájdžánském Náhorním Karabachu, Jihoafrické republice a Iráku. Genocidu ve Rwandě, uprchlické tábory v Tanzanii, Súdánu, Haiti, Angole a Somálsku. V roce 2005 zaznamenal děsivé následky přívalové vlny na Srí Lance, bizarní poměry v komunistické Severní Koreji, pohřeb papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu i Jásira Arafáta v Ramalláhu, odchod izraelských osadníků z pásma Gazy a následky hurikánu Katrina v New Orleansu. Jan Šibík také organizuje humanitární sbírky.
  Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na horských samotách. Jeden přespává přímo pod stromy. K některým se dá dojet autem, k dalším se musí pěšky. Šumavští poustevníci, samotáři, jejichž názory a životy se nepodobají vůbec ničemu, co znáte.
 • Neděle 29. 7. 2018
 • Ne 29.7.
  8:00
  P. Jan LINHART
  Mše sv.
  17. neděle v mezidobí.
 • Ne 29.7.
  9:30
  (2 h.)
  P. Mgr. Jan LINHART
  Odvaha mít strach
  P. Mgr. Jan Linhart absolvoval studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Do roku 2002 byl duchovním správcem v římskokatolické farnosti v Novém Městě nad Metují, poté spirituálem v Teologickém konviktu v Olomouci. Nyní zastává funkci děkana ŘK farnosti ve Skutči, spirituála kněží HK diecéze a spirituála Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči.
  Strach je v rozumné míře nutný k přežití. Jak ale překonat strach, který nás paralyzuje? Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Hájit evangelium, říkat nepopulární pravdu, postavit se zlu… to vyžaduje odvahu.
 • Ne 29.7.
  14:00
  (2 h.)
  prof. Mgr. Martin C. PUTNA, Dr.
  Česká katolická literatura (1945–1989)
  Prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr., (1968) je literární historik a kritik. Vystudoval klasickou filologii a slavistiku v Praze a teologii v Českých Budějovicích. Od roku 1991 přednáší na UK v Praze, od roku 2013 je profesorem kulturní antropologie. Působil rovněž jako redaktor revue Souvislosti a jako ředitel Knihovny Václava Havla. Odborně se zabývá především vztahem kultury a náboženství. Vydal knihy Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 (1998); Órigenés z Alexandrie: Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím (2001); Řecké nebe nad námi a antický košík: Studie ke druhému životu antiky v evropské kultuře (2006); Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945 (2010); Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010); Duchovní portrét Václava Havla v rámu české kultury (2011); Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015), Česká katolická literatura v kontextech (1945–1989) a několik knih odborných i esejistických. Překládá z latiny, řečtiny, ruštiny, němčiny a angličtiny. Od 80. let se také aktivně věnuje hudbě. Specializuje se na renesanční a raně barokní hudbu, zejména ve spolupráci se souborem Musica Fresca.
  Přednáška vychází z třetího svazku autorových monumentálních dějin české katolické literatury a je věnována létům 1945–1989. Českou katolickou literaturu daného období zasazuje do kontextu evropského a světového. Předmětem zájmu je i četná tvorba samizdatová a bohatá tvorba českého katolického exilu.
 • Ne 29.7.
  16:15
  (2 h.)
  prof. PhDr. Ing. Jan ROYT, Ph.D.
  Zrození raně křesťanského umění
  Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., (1955) stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakulty UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizace Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy v Praze pro tvůrčí a ediční činnost.
 • Ne 29.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Dana BUREŠOVÁ, Lidmila KLUGAROVÁ
  Koncert vážné hudby (děkanský kostel Nové Město nad Metují)
  Dana Burešová vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři u prof. Brigity Šulcové. Během studií se účastnila hudebních kurzů u profesora Pavla Lisiciana ve Výmaru (SRN). V 5. ročníku konzervatoře se stala sólistkou opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Poté, co vyhrála konkurz na roli Mařenky v Prodané nevěstě, jí bylo nabídnuto angažmá v pražském Národním divadle. Od sezóny 1992/1993 na jevišti ND vytvořila hlavní role ve významných operních dílech českého i světového repertoáru. V operách Bedřicha Smetany to kromě Mařenky v Prodané nevěstě byly Jitka (Dalibor), Vendulka (Hubička), Hedvika (Čertova stěna), Ludiše (Braniboři v Čechách); v operách Antonína Dvořáka zpívala Rusalku a Terinku (Jakobín); v dílech Leoše Janáčka Jenůfu (Její pastorkyňa) a Lišáka (Liška Bystrouška). Mezi její významné role patří i Taťána (Čajkovskij: Evžen Oněgin), Kněžna (Mozart: Figarova svatba), Micaëla (Bizet: Carmen) nebo Alžběta (Wagner: Tannhäuser). Se souborem opery ND Praha absolvovala několik turné po Japonsku (Rusalka, Kouzelná flétna, Figarova svatba), hostovala tam i v roli Alžběty ve Wagnerově Tannhäuserovi a jako Mařenka v Hum-perdinckově opeře Perníková chaloupka. Hlavní roli ve Smetanově Prodané nevěstě ztvárnila také v Baltimore, na Sardinii zpívala Jitku v Daliborovi, v Las Palmas Dvořákovu Rusalku. Kromě operní činnosti úspěšně koncertuje a uplatňuje se na nahrávkách operních děl i písní. Roku 2008 získala Cenu Thálie za mimořádný ženský jevištní výkon v roli Alžběty (Tannhäuser, Národní divadlo Brno).
  Lidmila Klugarová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity HK a Konzervatoř Pardubice. Vyučuje na ZUŠ Červený Kostelec a od roku 2013 vyučuje hře na klavír a varhany také na ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují.
  Dana BUREŠOVÁ – soprán, sólistka Národního divadla; Lidmila KLUGAROVÁ – varhany.
 • Pondělí 30. 7. 2018
 • Po 30.7.
  7:30
  P. Radim CIGÁNEK
  Mše sv.
  Pondělí 17. týdne v mezidobí.
 • Po 30.7.
  9:00
  (1,5 h.)
  Markéta KUTILOVÁ
  Blízkovýchodní tragédie na vlastní oči
  Markéta Kutilová je novinářka a humanitární pracovnice. Její články a reportáže ze zemí třetího světa publikovala mnohá česká média. Působila jako projektová koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni (Írán, Srí Lanka, Haiti), v Demokratické republice Kongo zakládala projekty na pomoc znásilněným ženám a dětem. V posledních letech se snaží dokumentovat válku proti Islámskému státu. Pravidelně jezdí do oblastí severní Sýrie a Iráku, je spoluautorkou knih Islámskému státu na dostřel I. a II., které zachycují příběhy lidí ve válečných oblastech na severu Sýrie. Je spoluautorkou televizních reportáží dokumentujících boj proti ISIS v Sýrii a Iráku, které byly odvysílány v pořadu Reportéři ČT. Spolu s Lenkou Klicperovou založila sbírku na pomoc lidem s syrském Kobani a vede projekty na pomoc lidem v syrském Kurdistánu. Působí v novinářském sdružení Femisphera. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti.
  Konflikt na Blízkém východě, a především v Sýrii, není jen brutální válkou bez pravidel, ale také propagandistickým soubojem, ve kterém objektivní informování často nahrazuje polopravda, lež, zamlčování a manipulace. Mnohá média, ať už záměrně nebo z naivity, naskakují na propagandistické interpretace. Přednáška paní Kutilové je vzácnou příležitostí získat o konfliktu informace od reportérky, která opakovaně do oblasti konfliktu cestuje.
 • Po 30.7.
  10:45
  (1,5 h.)
  prof. PhDr. Pavel KALINA, CSc.
  Kostel pro 21. století
  Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc., (1965, Praha) vystudoval estetiku a dějiny umění na FF UK. Poté interní aspirantura (doktorské studium) na FF UK, v letech 1993–94 studium dějin umění na Central European University v Praze. V letech 1994–2001 byl odborným asistentem na Fakultě architektury (FA) ČVUT a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Roku 2001 jmenován docentem pro dějiny architektury na FA ČVUT a v roce 2009 profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na FA ČVUT. V roce 2013 vyšla v nakladatelství Academia jeho kniha Umění a mystika.
 • Po 30.7.
  15:00
  (1,5 h.)
  Jiří FUCHS
  Filosofický základ lidských práv
  Jiří Fuchs je filozof, který se věnuje systematickému zpracování filozofie. Je žákem P. Metoděje Habáně, OP – zakladatele AT. Vychází z klasického realismu, rozvíjeného v konfrontaci s novověkým myšlením. Zakládá si při tom na důkladném prověření základů poznání. Je šéfredaktorem Distance – revue pro kritické myšlení. Přednáší mimo akademické kruhy už od dob před listopadem 1989.
  Z jakých filosofických předpokladů vychází koncept lidských práv? Co je ještě lidské právo a co již spíše skupinové privilegium? Má i současný růst počtu a záběru lidských práv filosofickou příčinu?
 • Po 30.7.
  16:45
  (1,5 h.)
  Mgr. Jan ŠPILAR
  Hranice manželství
  Mgr. Jan Špilar (1964, Pardubice) se vyučil kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze, kde líčil na filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. K profesi kadeřníka se vrátil v Přerově, Praze a nakonec zpět v Brně. V roce 1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si zároveň doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Jáhenskou službu vykonává v Brně, a to v kostele sv. Michala naproti svému kadeřnickému studiu. S manželkou Gitou mají tři děti.
  Jak žít vyváženě svobodně a zároveň zodpovědně a naplnit svou touhu po lásce, aniž bychom zranili nebo byli sami zraňováni?
 • Po 30.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Jindřich SUCHÁNEK
  S nikým bych neměnila (autorská projekce filmu o Aničce Zelíkové s besedou)
  Jindřich Suchánek je filmař, publicista a popularizátor astronomie. Je jedním ze zakladatelů Studia Velehrad Olomouc (SVO), které vzniklo jako samizdatové videostudio v roce 1985. V době totality byly ve studiu filmy tajně natáčeny a rozmnožovány. V současné době má SVO 14 členů, převážně mladých lidí, které spojuje láska k filmu. Některé projekty vznikají v koprodukci s Českou televizi. SVO natáčí dokumentární i hrané filmy. Jindřich Suchánek je také autorem populárního vědecko-popularizačního pořadu Hlubinami vesmíru, který vznikl v roce 2007 na stanici TV Noe.
  Hraný film o Aničce Zelíkové, napajedelské rodačce, která se obětovala za nenarozené děti ve svých čtrnácti letech. V titulní roli hraje Kristýna Nováková, režie: Jindřich Suchánek. Vyrobilo Studio Velehrad Olomouc pro Arcibiskupství olomoucké. Stopáž 37 min.
 • Úterý 31. 7. 2018
 • Út 31.7.
  7:30
  P. Jan BYSTRÝ
  Mše sv.
  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
 • Út 31.7.
  9:00
  (1,5 h.)
  P. Mgr. Václav VACEK
  Psychologie duchovního života
  P. Mgr. Václav Vacek studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Nyní je farářem v Letohradě.
  Přednáška se zabývá mnoha úrovněmi vztahu mezi psychologií a spiritualitou. Co je to duchovní život a jaké má účinky na psychiku?
 • Út 31.7.
  10:45
  (1,5 h.)
  P. Zbigniew CZENDLIK
  Současné Polsko
  Zbigniew Jan Czendlik (1964, Brenna, Polsko) je římskokatolický kněz a lanškrounský děkan. Teologická studia absolvoval v Katovicích a Varšavě. V roce 1989 byl vysvěcen na kněze a poté působil v polských Katovicích. Roku 1992 byl vyslán do Čech, první rok působil jako farní vikář v Náchodě a administrátor excurrendo farnosti Studnice. Poté odešel do Lanškrouna. V roce 2005 zahájil provoz Rodinného dětského domova v Žichlínku. Účinkoval v řadě televizních pořadů. Je moderátorem pořadů Uchem jehly a U Pastýře. Napsal úspěšnou knihu Kostel, hospoda, postel.
  Reformy a kroky konzervativní vlády a její vztah k EU, Visegrádu, sousedům. Role a postoj církve. Mediální obraz a skutečnost. Pohled kněze, Poláka, který ale situaci hodnotí i z odstupu dlouhodobého působení v ČR.
 • Út 31.7.
  15:00
  (1,5 h.)
  MUDr. Roman JOCH
  Pařížská výzva
  MUDr. Roman Joch (1971, Banská Bystrica) vystudoval medicínu na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V letech 1994–96 byl zahraničním tajemníkem Občanské demokratické aliance. Od založení Občanského institutu v roce 1991 byl jeho spolupracovníkem, od roku 1996 stálým výzkumným pracovníkem. Od roku 2003 je ředitelem Občanského institutu. Přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE a na soukromé vysoké škole CEVRO Institut. Hlavními oblastmi jeho specializace jsou politická filozofie, především liberálně-konzervativní myšlení, mezinárodní vztahy, a to především obranné a bezpečnostní otázky, USA a americká politika. Je autorem řady monografií, odborných studií a článků. V roce 2017 se stal signatářem textu evropských konzervativních myslitelů a filosofů Pařížská výzva.
  Skupina 13 konzervativních myslitelů vydala na podzim roku 2017 společné prohlášení – Pařížskou výzvu. V té vyzývají ke změně konceptu evropského myšlení. Varují před falešnými iluzemi pokroku a požadují návrat k myšlence národních států, které spojuje jedna křesťanstvím inspirovaná evropská kultura.
 • Út 31.7.
  16:45
  (1,5 h.)
  Dušan MAJER
  Space X
  Dušan Majer (1987, Jihlava) je český odborník na kosmonautiku. Po maturitě na všeobecném soukromém gymnáziu AD FONTES vstoupil do regionální televize, kde několik let pracoval jako redaktor. Ve volném čase se věnoval kosmonautice. Postupně zjistil, že jej baví o tomto tématu nejen číst, ale že mnohem zajímavější je předávat tyto informace dál. V roce 2009 zveřejnil na internetu své první video o kosmonautice a založil diskusní fórum o tomto oboru, které se postupem času rozrostlo o další služby a vznikl specializovaný zpravodajský portál kosmonautix.cz. Je autorem pořadu Dobývání vesmíru (Stream.cz). Nasbíral již několik cen od Akademie věd za popularizaci vědy.
  Přednáška zaměřená na vývoj společnosti, která před pár lety vletěla jako dravá štika do stojatých vod kosmonautiky. Od prvních neúspěchů s raketami Falcon 1, přes zásobování ISS až k dalším plánům na těžkotonážní nosiče.
 • Út 31.7.
  20:00
  (3 h.)
  táborák
  Volný večer se společným posezením u táborového ohně má být pro všechny účastníky Akademických týdnů příležitostí k vydechnutí uprostřed nabitého programu a k neformálnímu setkání mezi sebou navzájem.
 • Středa 1. 8. 2018
 • St 1.8.
  7:30
  P. Ladislav HERYÁN, SDB
  Mše sv.
  Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.
 • St 1.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB
  Ježíš a černá ovce
  P. Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB, (1960, Petřvald u Nového Jičína) vystudoval stavební průmyslovku v Ostravě, kde poznal salesiány, a v 17 letech začal tajně studovat filozofii, aby se mohl stát tajným salesiánským knězem. Salesiánem se stal v létě 1981 po druhém ročníku Stavební fakulty VUT v Brně. Stal se inženýrem a po vojně pracoval ještě 3 roky v Brně v panelárně. Při tom všem pokračoval v tajném studiu teologie. V srpnu 1987 emigroval do Říma. Postgraduálně vystudoval biblistiku na Papežském biblickém institutu Biblicum a po 10 letech se vrátil do vlasti. V Českých Budějovicích na Teologické fakultě JU učil 5 let Nový zákon a řečtinu, byl ředitelem studentské komunity a duchovně spravoval jednu z budějovických farností. Od září 2002 je v Praze. Přednáší na VOŠ Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě UK. Bývá označován za pastora undergroundu, kázal při pohřbu Ivana M. Jirouse v Kostelním Vydří 19. listopadu 2011 a vedl též rozloučení s Filipem Topolem 26. června 2013. V roce 2016 vydal knihu Exotem na této zemi.
  Aneb jak je důležitý biblický kontext. Obsahem přednášky bude v podstatě výklad 18. kapitoly Matoušova evangelia.
 • St 1.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  plk. gšt. PhDr. Eduard STEHLÍK, Ph.D., MBA
  Československé legie a vznik samostatné ČSR
  Plk. gšt. PhDr. Eduard STEHLÍK, Ph.D., MBA, (1965) je vojenský historik a spisovatel, bývalý zástupce ředitele Vojenského historického ústavu a první náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů, nyní ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor ruština – dějepis). Svou odbornou práci zaměřil na novodobé vojenské dějiny Československa a České republiky, zejména období let 1914–1956. V letech 1989–2012 byl zaměstnancem Vojenského historického ústavu v Praze, od roku 1992 jako voják z povolání. Stal se členem a později předsedou vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Působí také jako pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
  V roce 100. výročí založení republiky se budeme věnovat fenoménu československých legii a jejich podílu na vzniku samostatného Československa.
 • St 1.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  Mgr. Matyáš ZRNO
  Dezinformace o dezinformacích
  Mgr. Matyáš Zrno je absolvent Německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Studoval také v Německu a Spojených státech. Pracoval jako vedoucí zahraniční rubriky týdeníku Respekt a jako redaktor zahraničního zpravodajství České televize. Přednáší na Vysoké škole finanční a správní a vysoké škole CEVRO Institut. Je uznávaným odborníkem na problematiku bývalé Jugoslávie. Mnohokrát byl hostem českého vysílání BBC, Českého rozhlasu, České televize a elektronických médií v republikách bývalé Jugoslávie. Je místopředsedou Společnosti přátel Černé Hory a členem předsednictva Svazu černohorských asociací Evropy. V letech 2012–2013 byl šéfem českého provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu. V současnosti je šéfredaktorem časopisu Psychologie.
  Brexit, migrační krize, prezidentské volby v USA – jak silný je vliv dezinformačních kampaní na rozhodování obyvatelstva? Kdo dezinformace vyrábí? Jaká je obrana? Je působení dezinformace opravdu tak zásadní, nebo je její role přeceňována a zveličována za účelem bagatelizace vlastních slabin, chyb a neúspěchů?
 • St 1.8.
  16:45
  (1 h.)
  Paul MERILD
  Kouzla z klobouku (kouzelnické představení pro diváky od 3 let)
  Paul Merild se specializuje na interaktivní kouzla. V jeho programu jsou přizváni lidé z publika. Vzniká tak velmi zábavná atmosféra. Krom klasických kouzel s provazy, šátky, bankovkou atd. můžete v jeho vystoupeních i přenos myšlenek či nebezpečné a napínavé iluze. Nic není nemožné.
 • St 1.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  AUGENBLICK
  Koncert
 • Čtvrtek 2. 8. 2018
 • Čt 2.8.
  7:30
  Ekumenická bohoslužba
  Ekumenickou bohoslužbu povedou představitelé různých křesťanských církví, kteří se následně zúčastní Ekumenického kulatého stolu.
 • Čt 2.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  Ekumenický kulatý stůl
  Křesťanství a postmoderna
  Postmoderní relativismus přináší zpochybnění všeho, co bylo ještě nedávno považováno za přirozené. Dochází ke střetu s těmi křesťanskými hodnotami, které jsou křesťany chápány jako trvalé a neměnné. Ve vztahu k výzvám postmoderny dochází ke štěpení nejen mezi církvemi, ale i uvnitř církví samých. Jak to vidí zástupci různých denominací a co dělat?
 • Čt 2.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  RNDr. Gabriela VLKOVÁ, Th.D.
  Job – sázka na člověka
  RNDr. Gabriela Vlková, Th.D., (1964) je biblistka a řeholnice, členka České kongregace sester dominikánek. V letech 2006–2014 byla děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého jako první žena v čele teologické fakulty v historii českých zemí. Pochází z Nového Města nad Metují. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Studium ukončila v roce 1987, kdy se též tajně stala dominikánkou. Poté učila matematiku a fyziku na ZŠ Suchdol v Praze. Po sametové revoluci vystudovala teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci (studium dokončeno 1992, studovala ale tajně již tři roky před revolucí), poté učila matematiku, fyziku a základy křesťanství na Dívčí katolické škole v Bojkovicích (1992–1994). V letech 1995–1998 absolvovala postgraduální studium biblistiky na Gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 2000 se stala odbornou asistentkou Katedry biblických věd CMTF UP.
 • Čt 2.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  prof. RNDr. Zdeněk OPATRNÝ, CSc.
  Genové manipulace u rostlin ve vztahu k přírodě a víře
  Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., (1941, Týniště nad Orlicí) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK obor biologie – chemie, specializace fyziologie rostlin. Postgraduální studium absolvoval v ČAV a v roce 1972 obdržel tituly CSc. a RNDr. Docentská habilitace v oboru anatomie a fyziologie rostlin v roce 1999. V roce 2002 je jmenován profesorem. Je vedoucí laboratoře buněčné biologie a biotechnologie. Je po řadu let průběžně vedoucím/školitelem jedné až tří diplomových prací a autorem nebo spoluautorem více než 200 publikací.
  Geneticky modifikované plodiny jsou příčinou neustálých diskusí. Odpůrci poukazují na jejich údajnou škodlivost. Zastánci hovoří o přínosu v oblasti výživy lidstva i ochraně přírody před nadměrným používáním pesticidů.
 • Čt 2.8.
  16:45
  (1,5 h.)
  prof. PhDr. Vladimír JUST, CSc.
  Proměny faustovského mýtu
  Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., (1946) je divadelní a mediální kritik, teatrolog a vysokoškolský pedagog, šéfredaktor Divadelní revue, člen PEN-klubu a Teatrologické společnosti, laureát Ceny F. X. Šaldy za uměleckou kritiku, autor řady knižních publikací, mj. Proměny malých scén; Klaunovy rozpravy; Z dílny malých scén; Paradoxy krále komiků; Věc: Vlasta Burian; Mystérium smíchu atd.
 • Čt 2.8.
  20:00
  (1 h.)
  Divadlo NA TAHU
  Václav Havel: Protest (divadelní představení)
  Divadlo na tahu (DnT) vzniklo z podnětu A. Kroba, jevištního technika Divadla Na zábradlí a občasného herce, který se rozhodl nastudovat Žebráckou operu, novou hru svého přítele, zakázaného dramatika V. Havla, napsanou na motivy stejnojmenné hry J. Gaye. Se skupinou známých a přátel Žebráckou operu v letech 1974–75 tajně nazkoušel a 1. 11. 1975 veřejně uvedl. Představení bylo řádně povoleno, neboť schvalovací orgán neodhalil Havlovo zamlčené autorství. Premiéra se konala za účasti autora, četných disidentů, spisovatelů a divadelníků. Až do roku 1988 byla Žebrácká opera jedinou veřejně provedenou hrou V. Havla v českých zemích za normalizace. Po představení následovaly policejní represe vůči autorovi, souboru i divákům. Další aktivity DnT se pak až do listopadu 1989 realizovaly v soukromí. Poté divadlo vyšlo z ilegality a jeho činnost zintenzivnila. Soubor a jeho inscenace přijalo pod svou střechu Divadlo Na zábradlí. DnT pokračovalo ve výlučně havlovské dramaturgii, zaměřujíc se nejprve na hry dosud v Čechách neprovedené. Počínaje kompozicí z textů S. Becketta Poslední páska? (1994) se DnT obrátilo k dalším autorům, nicméně zůstalo především divadlem jednoho dramatika, na jehož hrách profilovalo inscenační styl. Neokázalá režie se opírá o autenticitu neherců, které vede k přirozenému, životně věrohodnému a divadelně minimalistickému výrazu. Soubor DnT je od počátku volným, proměnlivým seskupením.
  Jednoaktová hra Václava Havla, za niž dostal prestižní francouzské ocenění. Setkáváme se zde opět s Vaňkem a Staňkem. Velice výmluvná povaha dvou rozdílných lidí. Jeden disident a druhý „rádobydisident“.
 • Pátek 3. 8. 2018
 • Pá 3.8.
  7:30
  P. Benedikt Rudolf MACHALÍK, OPraem.
  Mše sv.
  Pátek 17. týdne v mezidobí.
 • Pá 3.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, PhD.
  Co je to vlastně psychoanalýza?
  Doc. PhDr. Jiří Kocourek, PhD., (1948) vystudoval psychologii na UJEP v Brně v roce 1971, pracoval jako klinický psycholog a psychoanalytik. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Je spoluzakladatel České psychoanalytické společnosti, zakladatel výukového Psychoanalytického institutu, člen Mezinárodní psychoanalytické společnosti. Přednáší psychoanalýzu na brněnské fakultě filosofie, dříve i na pražské a budějovické. Vydal několik vlastních odborných publikací a sebrané spisy Sigmunda Freuda v Psychoanalytickém nakladatelství. Vybudoval první českou Psychoanalytickou kliniku v Opočně a je jejím ředitelem. V roce 1992 vydal odbornou publikaci k léčbě psychických problémů pod názvem Horizonty psychoanalýzy.
 • Pá 3.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  Ing. arch. Marek Jan ŠTĚPÁN
  Sakrální stavby
  Ing. arch. Marek Jan Štěpán (1967) je český architekt. Zabývá se návrhy sakrálních staveb nebo jejich rekonstrukcemi. Je však také autorem koncepce nízkonákladových a přemístitelných Freedomků. Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. V roce 1997 založil Atelier Štěpán. V letech 1997–2001 a dále 2005–2007 na VUT v Brně vyučoval. V letech 2006–2012 pracoval jako poradce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Z jeho realizací jmenujme Kostel svatého Ducha, Ostrava (2007), Kavárna Anděl, Brno (2008), Kostel svatého Ducha, Šumná (2008), Areál mše Benedikta XVI. v Brně (2009), Café fara v Klentnici (2009–12), Kostel blahoslavené Marie Restituty, Brno-Lesná (od 2017). Kostel svatého Václava v Sazovicích (2015–2017) vybrali v prestižním časopise Azure mezi deset nejlepších staveb světa za loňský rok.
  Křesťanský kostel v současnosti a veškeré vazby a aktivity kolem takového sakrálního prostoru. Nacházení duchovních brownfields, zjištění jejich potřeb, spádové oblasti, sociologických vazeb, vytýčení stavebního programu a místa i urbanistický kontext místa.
 • Pá 3.8.
  15:30
  (2 h.)
  prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, DrSc., FRCPsych.
  Umění a (neuro)věda
  Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., (1949, Praha) je psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Vystudoval FVL UK, obor všeobecné lékařství. Již na fakultě pracoval dva roky v biochemickém ústavu u profesora Jana Štěpána, jednoho ze zakladatelů české osteologie. Psychiatrii se původně nechtěl věnovat, uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci (CSc.) z oboru neuroendokrinologie. Roku 1988 ukončil habilitační řízení (doc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy. Byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty UK (1990–97) a v období 1997–2003 zde působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie.
  V přednášce bude poukázáno na evoluční význam lidské kultury, která se u hominidů vyvinula jako evolučně stabilní strategie chování („social grooming“) asi před půl milionem let. Její udržení v evoluci bylo zajištěno vývojem libostních mechanismů (krása) a opatřeno tak vlastní motivační strukturou. Souvisí s rozvojem neokortexu (social brain) více než používání nástrojů či chůze po zadních a je předpokladem rozvoje jazyka (homo erectus zřejmě ještě jazykem neoplýval). Bude vysvětlen význam systému tzv. zrcadlových buněk při zajištění evolučně výhodné schopnosti vcítění se do druhého a predikce jeho chování. Umění a hra jsou důležitými nástroji k trénování tohoto systému, a to i v ontogenezi. V přednášce rovněž zazní hypotéza o dekonstrukci výtvarného umění a hudby ve 20. století.
 • Pá 3.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  SPIRITUÁL KVINTET
  Koncert (děkanský kostel Nové Město nad Metují)
  Informace ke koncertu na speciální stránce.
  Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových skupin, založená roku 1960 čtyřmi členy VUS UK. Z tehdejšího mužského kvarteta je členem dnešní sestavy jen Jiří Tichota. V roce 1964 vystupoval Spirituál kvintet jako předkapela Pete Seegera při jeho slavném vystoupení v Praze. V roce 1969 vznikla sestava, kterou tvořili Karel Zich, Jarka Hadrabová, Olda Ortinský, Dušan Vančura, Honza Thorovský a kapelník Jiří Tichota. Spirituál začal vystupovat s trampskou skupinou Toronto, pozdějšími Brontosaury, s bratry Janem a Františkem Nedvědy a Zdenkou Toskovou (později Tichotovou), kteří se zároveň stali členy Spirituál kvintetu. Skupina vystoupila 23. listopadu 1989 na balkoně Melantrichu při revolučních událostech v Praze. O rok později na Václavském náměstí si se skupinou zazpívali prezidenti Václav Havel a George Bush starší. Pro dalšího amerického prezidenta, Billa Clintona, hrála skupina v Redutě v lednu 1994. Současní členové skupiny jsou Veronika Součková (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), Dušan Vančura (zpěv, kontrabas), Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Jiří Tichota (šestistrunná kytara, vedoucí), Jiří Holoubek (zpěv, dvanáctistrunná kytara) a Pavel Peroutka (zpěv, kontrabas).
  Na tento koncert probíhá předprodej vstupenek. Více informací naleznete na speciální stránce věnující se tomuto koncertu.
 • Sobota 4. 8. 2018
 • So 4.8.
  7:30
  P. Tomáš PETRÁČEK
  Mše sv.
  Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
 • So 4.8.
  9:00
  (2 h.)
  P. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.
  Neodvratné rozdělení? Náboženská situace na prahu 1. republiky
  P. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., (1972, Hořice v Podkrkonoší) vystudoval na FF UK Praha obor Historie etnologie. Poté v letech 1999–2002 absolvoval při Ústavu hospodářských a sociálních dějin doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny. V roce 2000 vstoupil do kněžského semináře, kde studoval do roku 2002. Poté pokračoval ve studiích na Univerzitě Fribourg ve Švýcarsku. V letech 2006–2008 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého Olomouc doktorské studium teologie, specializace církevní dějiny. V červnu 2012 se habilitoval v oboru českých dějin na FF UK. Název jeho habilitační práce je Bible a historicko-kritická metoda: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)modernistické krize. Absolvoval studijní pobyty na Friedrich-Wilhelm University v Bonnu (1997), na l’Institute Catholique v Paříži (2002) a na Collegio Teutonico ve Vatikánu (2007). Vyučuje na UK a Univerzitě HK, kde působí i jako vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze J. Toufara.
 • So 4.8.
  14:00
  (1,5 h.)
  Jiří PADEVĚT
  Jaro a léto 1945 v českých zemích
  Jiří Padevět (1966, Praha) je spisovatel, knihkupec a nakladatel. V roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou, za niž obdržel i ocenění Slovník roku 2013. Po absolvování SPŠ zeměměřičské studoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. Roku 1988 začal pracovat jako knihkupec, od roku 2004 působí i jako nakladatel. V současné době je ředitelem nakladatelství Academia. Pod jeho vedením získaly knihy nakladatelství řadu ocenění. Jiří Padevět rozsáhle zmapoval protektorátní a poválečnou historii v českých zemích, mimo jiné v knihách Průvodce protektorátní Prahou, Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích a Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích. Dále publikuje v časopisech Analogon, Paměť a dějiny a dalších. V roce 2016 vyšla kniha rozhovorů s Jiřím Padevětem autora Luďka Staňka Pod tíhou historie. Nyní připravuje publikaci Průvodce stalinistickou Prahou. Na internetové televizi Stream.cz uvádí pořad Krvavá léta, kde diváky seznamuje s místy spojenými s nacistickou a komunistickou tyranií.
  Jaro a léto 1945 v českých zemích nepřineslo jen úlevu z konce války. Události jara a léta 1945 a souvislost s ději let 1938 a 1948.
 • So 4.8.
  15:45
  (1,5 h.)
  Rudolf KRAUTSCHNEIDER
  Moře – nejbezpečnější místo na světě
  Rudolf Krautschneider (1943, Vídeň) je publicista, vydavatel a ilustrátor, námořník a dobrodruh. Postavil několik lodí, plavil se po všech mořích, mj. na plachetnici obeplul Antarktidu. Napsal zhruba desítku knih (některé byly přeloženy do polštiny, němčiny a angličtiny) a natočil řadu dokumentárních filmů. Sám o sobě říká, že je tak trochu Rakušanem, trochu Němcem i Čechem, ale „přesvědčením“ je Polákem. Po skončení 2. světové války bydlel se svou matkou ve Znojmě. Po dokončení ZŠ pracoval v dole. Svoji první jachtu začal stavět na řece Dyji. Moře, které se později stalo jeho vášní, spatřil poprvé v 16 letech. Zkoušel se plavit na cizích lodích, ale snil o vlastním plavidle, a tak začal budovat svoji jachtu. V 60. letech se poprvé kontaktoval s polskými námořníky a staviteli jacht. Z polských přístavů se pak vydával na velké námořní plavby. Popularity mezi světovými jachtaři získal díky plavbám na svých jachtách Vela, Polka, Polárka a Victoria. S jachtou Vela doplul v roce 1976 na Shetlandy a v dalších letech s jachtou Polka na Špicberky (1979) a Falklandy (1981–1983). Na ocelové Polárce vykonal plavbu kolem Antarktidy (s dalšími dvěma členy posádky).
  Nejen cestopisná přednáška mořeplavce, spisovatele a filmaře z východočeské Lupenice.
 • So 4.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  Jamie MARSHALL
  Koncert
 • Neděle 5. 8. 2018
 • Ne 5.8.
  8:00
  P. Tomáš HOFFMANN
  Mše sv.
  18. neděle v mezidobí.
 • Ne 5.8.
  9:30
  (1,5 h.)
  Ing. Hana LIPOVSKÁ
  Morální rozměr peněz
  Ing. Hana Lipovská (1990) vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, kde dále působí na katedře ekonomie. Externě spolupracuje s Institutem Václava Klause, jako analytička se podílí na šetřeních ČSÚ a ministerstva školství. Ve své odborné práci se zabývá ekonomií konfliktu, teorií lidského kapitálu a fiskální politikou. V roce 2017 vydala knihu Moderní ekonomie. Založila také web Ekonomie selského rozumu. Jeho obsah je inspirován liberálními ekonomy a dlouhým řetězcem regulací všedního dne, které postupně více a více svazují neviditelnou ruku trhu.
 • Ne 5.8.
  11:15
  (1,5 h.)
  Alexander TOMSKÝ
  G. K. Chesterton – paradox života a víry
  Alexander Tomský (1947, Frýdlant) je politolog, nakladatel a překladatel. Po studiích mezinárodních vztahů na London School of Economics a tomistické filosofie na The London Institute of Education pracoval jako politolog v ústavu Keston College, kde se specializoval na výzkum církve a státu, státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě (1980–1986). Je profesorem sovětologie a evropských politických dějin. Působil jako šéfredaktor exilového nakladatelství Rozmluvy a konzervativního časopisu Rozmluvy (1981–1990). V letech 1986–90 byl nakladatelem a ředitelem mezinárodní charitativní organizace ACN. Po návratu do Prahy působil jako soukromý nakladatel (Rozmluvy 1990–94). Následně byl ředitelem nakladatelství Academia, nakladatelství Národního divadla a Leda/Rozmluvy. Přednášel na New York University v Praze. Přeložil, vybral a sestavil výbory epigramů a paradoxů zejména G. K. Chestertona a Oscara Wilda.
  Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) byl anglický autor románů a detektivek, literární a společenský kritik, diskutér, novinář, esejista, básník, historik, dramatik, křesťanský myslitel a zastánce katolicismu. Znalec jeho díla Alexander Tomský představí Chestertona jako myslitele, v jehož díle nalézáme mnoho jasnozřivých a stále velice aktuálních myšlenek.

 

Plakáty

 

Brožura

Ke stažení (v plné velikosti)

Program (PDF) Program (JPG)
Brožura včetně programu s životopisy (PDF)

Plakát Divadlo na tahu (PDF) Plakát Aleš Palán a Jan Šibík (PDF)
Plakát Lenka Dusilová (PDF) Plakát Spirituál Kvintet (PDF)
Plakát Vladimír Mišík a ČDG (PDF) Plakát Dana Burešová (PDF) Plakát MALÝ souhrn (PDF)

Nový komentář:

Zpět do rubriky Starší ročníky vytvořeno 27. dubna 2018 | upraveno 23. října 2018