Během roku pořádáme několik malých akcí. Důvodem je udržení kontaktu s veřejností po celý rok a také vytvoření prostoru pro zajímavé hosty, kteří se nemohou zúčastnit letních Akademických týdnů. Zájemce informujeme elektronickou poštou a pomocí plakátů v Novém Městě a okolí.